Har du husket å oppgi LEI-kode for ditt foretak?

Fra nyttår innføres nye EU-regler som blant annet innebærer krav om LEI-kode for selskaper som handler for eksempel aksjer, obligasjoner og/eller andre finansielle instrumenter. Disse reglene skal også innføres i Norge. Hensikten er å bidra til bedre kundebeskyttelse, større åpenhet, mer kontroll og likebehandling av kunder.

Lesetid 2 min lesetid
Publisert 16. feb 2018
Artikkelen er flere år gammel

Vi må ha LEI-koder fra juridiske enheter innen nyttår for at man fortsatt skal kunne handle finansielle instrumenter med DNB Markets. Det kan være noen ukers behandlingstid for å utstede en LEI-kode, så vi anbefaler derfor å være ute i god tid.

Hva er en LEI-kode?

LEI (Legal Entity Identifier) er en global standard for identifikasjon av en juridisk enhet. Dette kan sammenlignes med et norsk organisasjonsnummer, men er internasjonalt.

LEI-koder gjør det mulig for tilsynsmyndigheter i EU/EØS-området å identifisere foretak som deltar i transaksjoner på finansmarkedene. Hver juridiske enhet trenger kun ett LEI-kode som brukes hos alle banker og verdipapirforetak man handler med.

Det betyr at dersom dere har skaffet LEI for å handle med et annet verdipapirforetak, kan dette også benyttes for handel med DNB Markets. Hvis dere handler på vegne av flere juridiske enheter, må imidlertid hver enhet ha egen LEI.

Hvem trenger LEI?

LEI vil altså være nødvendig aksjeselskap, fond, pensjonskasser, stiftelser, kommuner og andre organisasjoner som handler aksjer, obligasjoner, renteswapper, valutaterminkontrakter, futures og/eller opsjoner. LEI er også nødvendig for enheter med løpende kontrakter i finansielle instrumenter.

Dersom dere har behov for ytterligere informasjon, besøk vår hjemmeside, ta kontakt med din kontaktperson i DNB Markets eller send oss en e-post på lei@dnb.no