Hvilke finansieringsmuligheter finnes?

Finansiering er ekstremt viktig for enhver bedrift som har ambisjoner om å vokse. Her er det du må vite.

Lesetid 2 min lesetid
Publisert 02. des. 2015
Artikkelen er flere år gammel

For å kunne diskutere en finansieringsløsning ønsker mange å se en skikkelig forretningsplan som inneholder budsjetter, oversikt over hvem som skal drive hva, hvor og hvordan.

Det finnes ulike former for finansiering for oppstartsbedrifter og de vanligste er:

Egenkapitalfinansiering
De første finansieringsbehov må i mange tilfeller finansieres ved hjelp av egenkapital. Det er dermed lurt å ha noe kapital når en skal starte for seg selv.

Nedbetalingslån
Et nedbetalingslån utbetales i sin helhet når en får lånet, og tilbakebetaling skjer i form av avdrag og renter (serie- eller annuitetsberegning) til avtalt tid, som oftest hver måned. Lån til næringsdrivende har ofte kortere løpetid enn det som gis til privatpersoner. I DNB har vi sett et behov for et lån som kan gis selv om kontantstrømmen ikke er like stabil. ”OppVekst” med mulighet til å låne inntil 500 000 kroner er et lån for bedrifter i oppstarts- og vekstfasen.

Kassekreditt
Dette er en rammekreditt knyttet til bedriftens konto for daglig drift, og kan utnyttes opptil et avtalt beløp.

Factoring
a) Banken kan forskuttere inntil 85 % av fordringene og forskutteringen utbetales dagen etter de er rapportert til banken.

b) Factoring-finansiering er en kortsiktig driftskreditt som er et alternativ til en kassekreditt, med sikkerhet i kundefordringene.

Leasing
Leasing innebærer at banken kjøper og eier driftsmidlene etter bedriftens spesifikasjoner, og bedriften har full bruksrett og betaler leie tilbake til banken. Dette gjør at bedriften kan investere i nytt, moderne utstyr eller erstatte utdatert utstyr til enhver tid, uten at det binder opp kapital eller sikkerheter som kan brukes til andre formål.

Du kan lese mer om finansieringsmulighetene hos oss i DNB her.

Hva lurer du på knyttet til finansiering? Still gjerne spørsmål i kommentarfeltet!