Hvilke finansieringsmuligheter finnes?

Finansiering er viktig for enhver bedrift som har ambisjoner om å starte og vokse. Her er det du må vite.

TA KONTAKT MED OSS: – Hvor stor andel egenkapital du trenger varierer fra prosjekt til prosjekt, så kontakt oss hvis du er usikker, sier leder av finansieringsteamet for bedriftskunder i DNB, Stian Fjeldstad Eriksen. Her er Eriksen (til høyre) sammen med hele finansieringsteamet. Foto: Ellen Dokk Holm
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 15. nov. 2019
Artikkelen er flere år gammel

– Som oftest må du ha noe egenkapital når du får finansiering hos oss, sier Stian Fjeldstad Eriksen som leder finansieringsteamet på DNBs kundesenter for bedrifter.

Jo mer lån du søker om, jo høyere egenkapital må du selv ha

Hvor stor andel egenkapital banken krever vil variere fra prosjekt til prosjekt.

– Har du for eksempel kun 30.000 kroner i aksjekapital og søker om 500.000 kroner i lån, er det en litt lav andel egenkapital. Jo mer lån du søker om, jo høyere egenkapital må du selv ha. Det er dermed lurt å ha noe kapital når en skal starte for seg selv.

– Ved for eksempel investering i eiendom ønsker vi ofte minimum 20 prosent egenkapital, men det kan også variere en del. Hvor stor andel egenkapital du trenger vil variere, så kontakt oss hvis du er usikker.

Sikkerhet

En bank vil alltid ønske sikkerhet for lånet de låner ut.

– Nesten alltid tar vi sikkerhet utenfor selve selskapet. En god og tilfredsstillende sikkerhet kan i mange tilfeller være i fast eiendom, for eksempel hus eller hytte, sier Eriksen.

Forbrukerkausjon (du er selv personlig ansvarlig for lånet) og kontantdepot (penger settes inn på en sperret konto – brukes ofte for løyver eller garantier) er andre mulige sikkerheter som er aktuelle.

Med en forretningsplan, budsjett, mulighet for å stille noe sikkerhet utenfor selskapet og ryddig privatøkonomi er du godt på vei

EGENKAPITAL: – Jo mer lån du søker om, jo høyere egenkapital må du selv ha, sier leder av finansieringsteamet på DNBs kundesenter, Stian Fjeldstad Eriksen. Foto: Ellen Dokk Holm

 

 

Forretningsplaner

 

Banksjefen forteller at han er glad i forretningsplaner.

– Med en forretningsplan, budsjett, mulighet for å stille noe sikkerhet utenfor selskapet og ryddig privatøkonomi er du godt på vei. Årlig hjelper vi veldig mange oppstartsbedrifter og mer etablerte bedrifter med ulike former for finansiering, sier Eriksen.

 

Finansieringsmuligheter

 

Dette er de vanligste former for finansiering, forteller banksjefen:

 

Egenkapitalfinansiering

 

De første finansieringsbehov må i mange tilfeller finansieres ved hjelp av egenkapital. Det er dermed lurt å ha noe kapital når en skal starte for seg selv.

 

Nedbetalingslån

 

Et nedbetalingslån utbetales i sin helhet når en får lånet, og tilbakebetaling skjer i form av avdrag og renter (serie- eller annuitetsberegning) til avtalt tid, som oftest hver måned. Lån til næringsdrivende har ofte kortere løpetid enn det som gis til privatpersoner.

Et nedbetalingslån prises etter hva slags type risiko vi ser, hva slags sikkerhet vi får, hva slags erfaring vi har med kunden fra tidligere og hvor stor egenkapital bedriften har.

 

Kassekreditt

 

Dette er en rammekreditt knyttet til bedriftens konto for daglig drift, og kan utnyttes opptil et avtalt beløp.
I motsetning til nedbetalingslån, så brukes ofte kassekreditt når det er likviditetsskvis. Man trenger for eksempel likviditet i en periode, eksempel sesongvariasjoner, eller venter på fordringer og trenger å gjøre investeringer, da er kassekreditt et godt produktet for deg.

En kassekreditt kan sammenlignes med et rammelån. Du betaler kun for det du har trukket opp av rammen (i tillegg kommer også en provisjon på en kassakreditt). For eksempel har du et lån på 500.000 kroner, men bruker bare 300.000 kroner og du betaler da kun for det du bruker. Kassekreditt kan være litt dyrere enn et nedbetalingslån, men det gir fleksibilitet ved at du kan trekke opp og ned på lånet.

 

Leasing

 

Leasing innebærer at banken kjøper og eier driftsmidlene, og bedriften har full bruksrett og betaler leie tilbake til banken. Dette gjør at bedriften kan investere i nytt, moderne utstyr eller erstatte utdatert utstyr til enhver tid, uten at det binder opp kapital eller sikkerheter som kan brukes til andre formål.

Det er vanlig å lease firmabiler og anleggsmidler, men også annet utstyr kan leases. Husk at det må være en identifiserbar gjenstand og at det må finnes et andrehåndsmarked.

 

Vekstgaranti

 

Vekstgaranti er en ny type lån der DNB står som långiver, og Innovasjon Norge garanterer for lånet og dekker inntil 75 % av eventuelle tap. Garantien kan gis til små og mellomstore bedrifter som er raskt voksende eller innovative. Kravet er at bedriftene er kredittverdige, men mangler sikkerhet for å få banklån.

 

Vekstlån

 

DNB har satt av 200 millioner kroner til innovative og raskt voksende bedrifter, fortrinnsvis innenfor teknologisektoren. Vi som bank ønsker at flere vekstbedrifter får tilgang til vekstkapital. Les mer her om hvem som kan søke om vekstlån.

 

Factoring

 

Factoring er en kortsiktig driftskreditt som er et alternativ til en kassekreditt, med sikkerhet i kundefordringene. Banken kan forskuttere inntil 85 % av fordringene og forskutteringen utbetales dagen etter de er rapportert til banken.

Fordelen er at banken tar seg av fakturaoppfølgingen til bedriften. Factoring passer best for bedrifter som omsetter for over 10 millioner i året og sender ut 20-30 fakturaer i måneden.

Du kan lese mer om alle finansieringsmulighetene i DNB her

Slik får din bedrift lån

Slik sikrer du bedriftens kontantstrømmer