Ingri fra Nyhamn: – Du er heldig hvis du tjener penger fra dag én

#huninvesterer: – Vi kan bidra med kompetanse og kapital, og vi ønsker å samarbeide med selskaper som vi kan være med på å utvikle, sier Ingri Marie Sivertsen, også kalt Ingri fra Nyhamn.

INVESTERER BREDT: – Mange tror at vi kun investerer i oppdrettsnæringen, men vi ønsker ikke å ha tunnelsyn på en spesiell bransje – vi ser bredere. Det som er i tiden nå er helse og teknologi, sier Ingri Marie Sivertsen, daglig leder i investeringsselskap Foto: Foto: Nyhamn AS
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 22. nov. 2019

Ingri Marie Sivertsen er daglig leder i Nyhamn AS, som er et investeringsselskap som investerer i aksjer, eiendom og selskap. Nyhamn ønsker å bidra til og delta i utviklingen av Salten-regionen.

Det som er i tiden nå er helse og teknologi

Nyhamn ble etablert i 2006 av Ingris far.

– Min far Martin Sivertsen startet med lakseoppdrett i 1988 og bygde opp en relativ stor bedrift som het Follalaks. I 2004 ble selskapet solgt, og min far startet investeringsselskapet i 2006.

Har du en idé som du ønsker å få fart på? Kontakt en av våre oppstartsloser, helt gratis.

Samarbeid med Angel Challenge

Investoren forteller at de har investert i oppstartsselskaper, blant via Angel Challenge i Bodø.

– Det var lærerikt å jobbe sammen med Angel Challenge, DNB og de andre investorene. Via dette nettverket fikk jeg også møte gründere og andre investorer. Det ble en god erfaring å ha med videre hvordan jeg kan vurdere hvilke muligheter og utfordringer et selskap kan ha. Et selskap må ha ikke ha alt på bordet for at det skal være en interessant investering for oss, sier Sivertsen.

Vi kan bidra med kompetanse og kapital

Ser investeringsmuligheter i helse og teknologi

Ingri forteller at de ser etter investeringsmuligheter innen mange bransjer.

– Mange tror at vi kun investerer i oppdrettsnæringen, men vi ønsker ikke å ha tunnelsyn på en spesiell bransje – vi ser bredere. Det som er i tiden nå er helse og teknologi, men det kan forandre seg. Det endrer seg hele tiden, sier Sivertsen.

Ønsker du å investere? Sjekk ut mulighetene på #huninvesterer

Har is i magen

Investoren forteller at de har en investeringsstrategi, men også at mye er styrt av tilfeldigheter.

– Hvis vi kommer i kontakt med noen som har et interessant prosjekt de ønsker å ha oss med på, kan vi også ta avgjørelsen der og da, sier Sivertsen.

Møteplasser er veldig viktig for kunnskapsdeling

Det er ikke alltid at avgjørelsen man tar er like god, men den risikoen er vi villige til å ta, forteller hun videre.

– Det er viktig å ha litt is i magen og ikke ha det for travelt. Du er heldig hvis du tjener penger fra dag én.

Går du med en drøm om å starte for deg selv? I DNB har vi oppstartsloser som hjelper deg i gang

Møteplasser er viktige

Sivertsen er opptatt av at det er gode møteplasser der gründere og investorer kan møtes i regionen.

– Det må bli et mye tettere miljø mellom investorer, oppstartsselskaper, det offentlige og andre tilretteleggere. Møteplasser er veldig viktig for kunnskapsdeling. Vi har kommet et lite stykke, men vi har fortsatt mye igjen, sier investoren.

Det var lærerikt å jobbe sammen med Angel Challenge, DNB og de andre investorene

nvestoren forteller at for eksempel Angel Challenge i samarbeid med DNB har gjort en meget god jobb i regionen med å samle gründere og investorer.

– Vi må tenke Nordland som en region, og ikke bare tenke Bodø. Det finnes fantastisk mange dyktige folk i hele regionen. Deltar flere i å utvikle næringslivet, blir regionen mye sterkere.

Tar samfunnsansvar

Selskapet Nyhamn er opptatt av selv å ta et samfunnsansvar for å utvikle regionen.

– Det er viktig å utvikle ideene for at Salten-regionen skal utvikle seg. Vi trenger flere arbeidsplasser og flere bedrifter, og vi trenger at oppstartsselskaper holder seg her i regionen vår. Det er kjempeviktig at vi beholder de gode hodene her i regionen, avslutter investoren.

Har du en idé, men ingen penger. Dette må du vite om finansiering

– Et globalt problem at vi ikke tror like mye på en idé når den kommer fra en kvinne

– De som tror de ikke trenger hjelp, trenger nettopp det