Kjempet mot ebola – og fikk en lys idé

Nå er lege Fridtjof Heyerdahl en av seks finalister i kampen om DNB Healthcare Prize 2016 og førstepremien på en million kroner. Les om selskapene og hvordan ideene deres oppstod.

Lesetid 4 min lesetid
Publisert 16. feb 2018
Artikkelen er flere år gammel

For andre året på rad deler DNB ut Healthcare-prisen i desember. I fjor var det selskapet Picterus som gikk til topps – og sikret seg førstepremien på en million kroner.

Seks selskaper står igjen i kampen om årets tittel. Felles for disse selskapene er at de er innenfor helsesektoren og befinner seg i en tidlig vekstfase. De opererer innenfor følgende områder: Farmasi, bioteknologi, diagnostikk, medtech og e-helse.

Ideene deres er vidt forskjellige: Noen ønsker å behandle kreftsykdom, mens andre håper å bidra til å gi raske og presise svar på blodprøver.

Samtlige har rukket å overbevise en fagjury med fem medlemmer om at de har gode forutsetninger for å lykkes. De har presentert seg i form av en «pitch» på seks minutter, før de deretter ble grillet med en rekke detaljerte spørsmål om forretningspotensial og planer for vekst og utvikling.

Fant ikke riktig utstyr

På bildet øverst i saken presenterer Fridtjof Heyerdahl selskapet Epiguard foran to av dommerne, Ingrid Teigland Akay og Anders Tuv. Epiguard har hovedkontor i Fredrikstad. Heyerdahl er daglig leder og fikk ideen til selskapet da ebola-epidemien herjet i 2014.

«Jeg var lege og ansvarlig for å skaffe til veie medisinsk utstyr til behandling av smittede. Vi klarte ikke å finne utstyr som møtte våre krav både til funksjonalitet og kvalitet. Som fagfolk møtte vi et udekket behov. Vi begynte derfor å spesifisere våre egne krav», sier Heyerdahl.

Han forteller at hovedproduktet EpiShuttle er en transportisolator for pasienter med høyrisikosmitte.

«Den sørger både for beskyttelse av behandlere og miljøet mot smitte, og gjør det mulig å behandle pasienten fullverdig gjennom isolatoren», sier Heyerdahl.

Hvorfor går dere til topps i konkurransen?

«Fordi produktet bidrar til å løse et globalt problem gjennom tekniske finesser utviklet av behandlerne selv, og som kan bety en stor forskjell for mange mennesker. Produktet har et potensielt stort internasjonalt marked», sier han.

På bildet ser du lederne for de seks selskapene som er med i konkurransen. Videre i artikkelen kan du lese om hvordan de andre selskapenes ideer oppstod.

FINALISTENE. Disse kjemper om Healthcare-prisen og førstepremien på en million kroner. Fra venstre Andreas Mollatt (Otivio), Fridtjof Heyerdahl (Epiguard), Lars Halvor Langmoen (Spinchip Diagnostics), Trond Erik Aune (Vectron Biosolutions), Jan Alan Alfheim (Oncoinvent) og Espen Krogh (Prediktor Medical). Foto: Selskapene

Utviklet på NTNU

Vectron Biosolutions er en teknologiplattform som brukes til industriell produksjon av proteiner. Teknologien går ut på at man genetisk omprogrammerer bakterier til å produsere store mengder av spesifikke proteiner.

«Teknologien ble utviklet på NTNU. På prosjekter med industrielle partnere så vi at teknologien hadde en industriell verdi, den var åpenbart i stand til å konkurrere med eksisterende teknologier som industrien allerede benyttet», sier CEO Trond Erik Aune.

Hvorfor går dere til topps i konkurransen?

«Fordi det er viktig å gjøre medisiner billigere, ikke bare for pasienter i fattige deler av verden som ikke kan betale for medisin vi tar for gitt, men også for pasienter som er avhengig av de meste moderne og innovative medisiner som er så dyre at selv våre velferdssystemer ikke kan betale for dem.»

Fikk hjerneslag

Prediktor Medical har utviklet en ny glukosemåler som gjør at diabetikere vil få langt bedre kontroll på blodsukkersituasjonen. Målingen skjer smertefritt, og til en langt lavere kostnad enn konkurrerende løsninger.

«Gründer i Prediktor og professor på NTNU, Steinar Sælid, fikk hjerneslag i 2012. Det rammet bevegelsessenteret i hjernen, men ikke hans idegenerator. Han måtte måle blodsukkernivå under rehabilitering på Sunnaas, og synes det var rart han måtte stikke seg for å gjøre det. Ideen ble født: Å måle blodsukker på samme vis som Prediktor gjør avanserte målinger i matvareindustrien, med lys gjennom hud», forteller CEO Espen Krogh.

Øker blodstrømmene

Otivio produserer medisinsk teknisk utstyr som behandler folk med perifer arteriesykdom. Sykdommen blir ofte kalt røykeben eller diabetiske føtter. Pasienten får forkalkninger i benet som gjør at blodstrømmen reduseres og utvikler etter hvert kroniske smerter og ofte kroniske sår. Otivios produkt skaper et pulserende undertrykk og gjenoppretter oksygentilførelsen.

«Otivio jobbet tidligere med å lage temperaturregulerende utstyr for pasienter. Målsetningen var å øke blodstrømmene i huden. Da kom ideen om at dette måtte være fint å bruke på folk med perifer arteriesykdom», forteller CEO Andreas Mollatt.

«Produktet virker – det har vi dokumentert – og vi ser et stort udekket behov i markedet. Vi har kommet langt ettersom vi allerede nå går inn i en kommersiell fase. Risikoen knyttet til selskapet er lavere nå enn for et år siden, og lavere enn for mange andre selskaper i vår bransje», legger han til.

Mangel på effektiv terapi

Oncoinvent utvikler kreftmedisinen Radspherin som behandler kreft spredt i bukhulen. Pasienter som får denne formen for kreft lider mye og får en forkortet levetid. Oncoinvent håper å kunne bevise i kliniske studier at Radspherin kan forlenge livet til pasienter med kreft i bukhulen og kan gi pasienter en bedre livskvalitet.

«Oncoinvents gründere Roy H. Larsen og Øyvind S. Bruland har mange års erfaring i utvikling av nye kreftmedisiner basert på radioisotoper med alfa- og betastråling. Basert på sin kunnskap om den store mangelen på effektive terapier for behandling av kreft i bukhulen har Larsen sammen med NFR-stipendiat Sara Westrøm nå designet en mikropartikkel som binder en radioisotope. Denne kan injiseres for å behandle kreftceller uten å skade nærliggende organer og vev», forteller CEO Jan Alan Alfheim.

Rask analyse av blodprøver

Spinchip Diagnostics utvikler en liten plattform for rask analyse av blodprøver. Istedenfor å sende prøver til sentrallaboratorier vil prøvene analyseres på legekontoret, på akutten og i ambulansen i løpet av få minutter. Plattformen benytter kun en dråpe blod og leverer samme kvalitet som sentrallaboratorier selv for avanserte analyser.

«Stig Morten Borch, forskningsdirektør i SpinChip Diagnostics og leder av utviklingsprosjektet, står bak konseptet. Han har mer enn 30 års industrierfaring og har tidligere ledet utviklingen av to andre og suksessfulle plattformer for rask analyse av blodprøver. Med SpinChip-plattformen tar vi syvmilssteg videre og bygger en plattform som er vesentlig bedre enn alt på markedet», sier CEO Lars Halvor Langmoen.