Kompetent kapital er avgjørende for å lykkes

Norske investorer ønsker å dele sin kompetanse med gründere, også kalt kompetent kapital. 8 av 10 gründere mener denne type kapital er avgjørende for at de skal lykkes. Dette viser en ny undersøkelse blant gründere og investorer, gjennomført av DNB.

Lesetid 2 min lesetid
Publisert 23. nov. 2016
Artikkelen er flere år gammel

Gründerne i undersøkelsen mener det er viktig med tilførsel av kompetanse i tillegg til kapital. Blant dem som ønsker å få tilført kapital de neste to årene, svarer 8 av 10 at det er avgjørende eller en stor fordel at investorene også kan bidra med kompetanse.

– Gründere etterspør kompetent kapital, dvs. de ønsker ikke bare penger, men også investorenes erfaring og kunnskap, sier Benedicte Schilbred Fasmer, leder for DNBs bedriftsmarked.

Forretningsutvikling, nettverksbygging og internasjonalisering
Gründerne ønsker hjelp med forretningsutvikling, nettverksbygging og internasjonalisering.
Først og fremst ønsker gründerne å få hjelp med forretningsutvikling, noe også er det viktigste investorene mener de har å tilby. Dernest er gründerne opptatt av at investorene kan bidra med nettverksbygging. Bistand til internasjonalisering kommer som nummer tre på gründernes ønskeliste. Vi ser også at gründerne gjerne skulle ønske seg mer kompetanse knyttet til salg, samt bransjekompetanse.

– Kompetanse innen forretningsutvikling og nettverksbygging er essensielt for å lykkes i et marked. Det er interessant å se at norske gründere ønsker seg mer kompetanse innen internasjonalisering, det viser at mange har store mål. Salg- og bransjekompetanse er viktig for gründere, de er helt nødt til å selge for å overleve, sier Fasmer.

7 av 10 investorer vil bidra med kompetent kapital
Så mange som 7 av 10 investorer er interessert i å bidra med kompetanse i tillegg til kapital.

Investorene matcher gründerne med at de ønsker å bidra med forretningsutvikling. Som nummer to på investorenes tilbudsliste kommer ledelse, noe gründerne i svært liten grad sier de er opptatt av. Dernest ønsker investorene å bidra med kompetanse på finans/kapitalinnhenting, noe som kommer på femte plass på gründernes liste.

– Det er overlapp på mange områder mellom kompetansen som etterspørres og kompetansen som tilbys, men det er også flere interessante avvik her. Blant annet er investorene mest opptatt av forretningsutvikling og ledelse, mens gründerne også ønsker hjelp til nettverksbygging, internasjonalisering og salg, avslutter Fasmer.