Denne butikken alene bidrar med én sykepleier, én foreldrepermisjon, to skoleplasser og åtte kilometer elgsikring

Vet du hva bedriften din – eller en i nabolaget, bidrar med til samfunnet? Sjekk ringvirkningene her

Lesetid 2 min lesetid
Publisert 16. feb 2018
Artikkelen er flere år gammel

Ny rapport kartlegger verdibidraget fra alle norske selskaper. Én viktig gruppe blir ofte glemt, mener Virke-direktør.

– Det er litt trangt her, sier Mona Kristin Hagen unnskyldende og smiler.

I den 45 kvadratmeter store butikken hennes, «Trill Inn», er konserdirektør Benedicte Schilbred Fasmer og administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Hovedorganissasjonen Virke kommet på besøk.

De skal overrekke Hagen en utmerkelse som «Verdiskaper».

Gjennom butikkdriften sin, bidro nemlig Hagen med 1,2 millioner kroner i skattebidrag til det norske samfunnet i 2016. Dette er nok til å finansiere én sykepleier, én foreldrepermisjon, to skoleplasser i barneskolen og åtte kilometer elgsikring, viser den nye Ringvirkningskalkulatoren som DNB har utviklet.

– Det blir høy omsetning per kvadratmeter, sier Hammer Madsen.

Avhengig av at flere vil satse

Den ferske rapporten «Norske bedrifters verdibidrag», som er utarbeidet av Ny Analyse på oppdrag fra DNB, viser at verdibidraget fra små- og mellomstore bedrifter (SMB) utgjør selve ryggraden i samfunnet.

Disse selskapene, som består av mindre enn 100 ansatte og under 100 millioner kroner i årlig omsetning, stod til sammen for 42 prosent av verdiskapningen og 62 prosent av sysselsettingen i norsk næringsliv i 2016.

– Det er viktig å huske at de fleste bedrifter i Norge har mindre enn 20 ansatte. Det er den lokale blomsterbutikken, frisørsalongen og elektrikeren. Uten små- og mellomstore bedrifter stopper Norge! Når vi forstår hvor viktige dagens bedrifter er for velferden vår, forstår vi også hvor ekstremt viktig det er å satse på morgendagens bedrifter, sier Schilbred Fasmer.

Å lage rammevilkår og fremme flere vekstselskaper, vil være avgjørende om vi skal lykkes med å erstatte fallende olkjeinntekter og beholde velferdssamfunnet, understreker hun.

Vil du ha hjelp til å starte egen bedrift? Ta kontakt for gratis veiledning av DNBs oppstartsloser.

«Glemmer de små»

For Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen, er funnene i den ferske rapporten verken nye eller overraskende. Hun er likevel glad for at DNB har kartlagt bidraget fra de små og mellomstore bedriftene i Norge.

– Veldig ofte snakker vi om de store selskapene og deres verdiskapning, og så glemmer vi at ni av ti bedrifter i Norge er små og mellomstore. For mange tror jeg rapporten vil være en stor overraskelse, og det er viktig at den presenteres for myndighetene, Regjeringen og Stortinget. Små og mellomstore bedrifter er grunnfjellet i norsk næringsliv. Uten disse bedriftene er ikke Norge tatt i bruk, sier Hammer Madsen.

– Hva må gjøres for at flere skal tørre å starte sin egen bedrift?

– Regjeringen må lage rammebetingelser for næringslivet som ikke er kompliserende og fjerner lønnsomheten, eller øker risikoen det er å starte nye virksomheter. Det betyr at de må forenkle og se på skatter og avgifter. Gründere og oppstartsbedrifter må få muligheter til å tenke vekst. Vi trenger forenkling av byråkratiet, enklere arbeidsmiljølov og fjerning av formueskatten, mener Hammer Madsen.

GOD STEMNING: Benedicte Schilbred Fasmer i DNB, «Trill Inn»-innehaver Mona Kristin Hagen og Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen. FOTO: Stig B. Fiksdal