- Alle fjorder, elver, innsjøer og hav kan benyttes

– Veinettet er sprengt over hele verden, det er kaos i trafikken. Vi må ta tilbake sjøveiene, sier Pia Meling, salg- og markedssjef i Massterly. Selskapet er involvert i ubemannede skip som skal gå mellom Herøya og Brevik og Larvik, samt mellom Moss og Holmestrand.

UBEMANNEDE SKIP: – Skipet er designet for å ta egne beslutninger; for å navigere på egen hånd, for å oppdage objekter og klassifisere de, og velge riktig manøvrering, basert på navigasjonsreglene til sjøs, sier Pia Meling, salg og markedsansvarlig i Massterly.
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 11. jun. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Massterly jobber for å finne bærekraftige løsninger for transport på havet. De ubemannede skipene (også kalt autonome) som nå bygges vil være 100 prosent elektrisk drevet. Batteriet skal lades når skipet ligger ved land.

– Alle fjorder, elver, innsjøer og hav kan benyttes. Vi må igjen bruke de til transport, sier Pia Meling.

Uten menneskelig interaksjon

Meling forteller at autonome skip i varierende grad opererer uten menneskelig interaksjon. Alt fra at det bare er beslutningsstøtte med fullt mannskap om bord, til helt ubemannede skip.

Skipet er designet for å ta egne beslutninger

– Helt autonome skip skal ikke ha noen mennesker om bord. Men, det skal sitte noen på land og kunne gripe inn. Skipet er designet for å ta egne beslutninger; for å navigere på egen hånd, for å oppdage objekter og klassifisere de, og så være programmert til å velge riktig manøvrering, basert på navigasjonsreglene til sjøs, sier Meling.

TA TILBAKE SJØVEIENE: – Veinettet er sprengt over hele verden, det er kaos i trafikken, sa Pia Meling, ansvarlig for salg og markedsføring i Massterly, under sitt innlegg på DNB NXT Ocean på Nor-Shipping. Foto: Stig Fiksdal

Erstatter 150 lastebiler om dagen

Yara Birkeland blir verdens første ubemannede containerskip. Det er gjødselprodusenten Yara som hadde ideen til skipet, som har kontrahert det og som vil eie det. Det vil laste 120 containere og leveres neste år. Massterly vil etter planen overvåke driften av skipet fra et kontrollsenter på land, bemannet med kvalifiserte operatører.

Disse skipene vil erstatte 150 lastebiler om dagen

– Skipet vil ha bemanning ombord i en testfase på omtrent to år, før det kan operere ubemannet innenfor et begrenset område: Fra Herøya ved Porsgrunn hvor Yara produserer gjødsel, til Brevik og Larvik, sier Meling.

Massterly jobber også med Asko og to skip planlegges.

– Disse skipene vil erstatte 150 lastebiler om dagen. Asko-båtene skal gå mellom Moss og Holmestrand.

Store besparelser

Ubemannede skip vil spare utgifter til drift fordi mannskapskostnader er store, særlig for skip som går korte avstander. I tillegg vil miljøet spares med elektrisk drivkraft.

De som jobber på land vil få en bedre arbeidsdag

– Med autonome skip blir det større fleksibilitet ved drift av skipet. De som jobber på land vil få en bedre arbeidsdag, for eksempel kan en kaptein jobbe på land, jobbe skift og gå hjem etter endt arbeidsdag. Det åpner opp for andre typer mennesker som kan ta denne type arbeid, enn det som har vært tradisjonelt, sier Meling.

Menneskelige feil reduseres

Meling forteller at 75-80 prosent av ulykkene til sjøs skjer på grunn av menneskelig svikt.

It-sikkerhet er ekstremt viktig

– Folk kan være slitne, kommunisere dårlig og forstår ikke situasjoner. Med et autonomt skip med et elektronisk kart og med et kamerasystem som gjenkjenner skipet foran deg, kan ulykkene med menneskelig feil reduseres, sier Meling.

Massterly er fullt klar over at med autonome skip så introduseres andre feilkilder.

– Derfor blir it-sikkerhet ekstremt viktig.

MENNESKELIG SVIKT REDUSERES: – Med et autonomt skip med et elektronisk kart og med et kamerasystem som gjenkjenner skipet foran deg, kan ulykkene med menneskelig feil reduseres, sier Pia Meling i Massterly. Her sammen med DNBs Andreas Østern på Nor-Shipping. Foto: Stig Fiksdal

Fra elektrisitet til hydrogen

Om 10 år tror jeg båtene går på hydrogen

Utviklingen går raskt og Meling mener at vi i løpet av en femårsperiode vil se flere prosjekter som Yara Birkeland og Asko-båtene.

– Båtene vil gå på korte strekninger og med batteridrift. Men om 10 år tror jeg båtene går lengre avstander og båtene bruker hydrogen i stedet for elektrisitet, sier Meling.

På de lange strekningene kan mannskapet sove og få bedre hvile.

– For de båtene som ofte er i havn trenger du ikke å ha med en maskinist om bord, fordi man kan måle tilstanden på utstyret hele tiden og forutse når det trengs vedlikehold.

Digitaliseringen påvirker havnæringene

Kristin H. Holth som leder DNBs Ocean Industries forteller at digitalisering, automatisering og teknologiutvikling generelt påvirker havnæringene i stor grad.

Flere og flere selskaper innen skipsindustrien har miljøet høyt på dagsorden

– Vi ser «game changere» i flere av næringene vi følger, og Massterly er et veldig interessant selskap. Selskapet eies 50/50 av den maritime industrigruppen Wilhelmsen Gruppen og av Kongsberg Maritime, som leverer programvare og teknologiske løsninger til handelsflåten, olje og gass, fornybar energi og kraftforsyning, sier Kristin H. Holth.

Holth ser også at mange aktører i skipsindustrien har stor fokus på å finne bærekraftige løsninger, innen for eksempel design på skip og alternative og mer energieffektivt drivstoff.

– Flere og flere selskaper innen skipsindustrien har miljøet høyt på dagsorden. Det er lønnsomt både for driften av selskapene, men også for miljøet. Da blir dette en sterk drivkraft for å utvikle nye og bærekraftige løsninger.

STOR PÅVIRKNING: – Vi ser «game changere» i flere av næringene vi følger, sier Kristin H. Holth, som leder DNBs Ocean Industries. Foto: Stig Fiksdal