Satset alt på å utvikle app til sin egen datter

Aleksander Helmersberg og hans familie opplevde at de ikke fikk kommunisert med datteren med Down syndrom. Da sa han opp jobben og begynte å lage en app.

Lesetid 3 min lesetid
Publisert 04. mai 2016
Artikkelen er flere år gammel

I 2011 ble Helmersberg pappa til Milla, og fikk kort tid etter fødselen beskjeden om at hun har Down Syndrom. Etter hvert vokste følelsen av maktesløshet – fordi han og konen ikke hadde gode nok verktøy til å hjelpe Milla med å utvikle språk og evnen til å formidle.

«Forestill deg følelsen av å konstant gå rundt å kjenne på at du ikke gjør nok for utviklingen til ditt barn, den vonde avmaktsfølelsen», skriver Helmerseberg på bedriftens nettside.

– For Milla og andre i hennes situasjon kommer språket sent. For å kommunisere trengte vi et slags tegnspråk. Milla bruker i dag tegn istedenfor verbalt språk – og det er naturligvis svært nyttig for oss som foreldre å kunne tegnene for at vi skal kunne forstå hverandre.

Men når det kom til læringsmateriale for språk og kommunikasjon for vanskeligstilte, var det et stort tomrom, mener gründeren.

Tungvinte løsninger

– Svært mye av materialet for læring av støttespråket Tegn til tale er lite tilrettelagt for god og motiverende bruk. Det har frem til nå vært tungvint og papirbasert, sier han.

I tillegg fant han det utfordrende at kommunikasjonen og nye tegn var vanskelig å dele.

– Når Milla lærte seg nye tegn, var det ofte kun foreldrene som skjønte hva de betydde – og det fantes ingen god måte å samle opp og dele de på, sier han.

Løsningen ble en app; «Milla Says» – som skal gjøre det enklere å lære og dele måten Downs-barn og andre med forsinket språkutvikling kommuniserer på.

I oktober i fjor sa han opp jobben, og satset hele sparekontoen på å utvikle en prototype. Men for å utvikle den ferdig trengte han mer penger. Dermed startet han en crowdfunding-kampanje, hvor målet var å samle inn 200.000 kroner.

Vellykket crowdfunding

– Vi fikk inn over 300 000 kroner, i tillegg til mye mediaoppmerksomhet og to tidlig fase investorer. Dette gav oss egenkapital nok til å få støtte fra Innovasjon Norge. Totalt hentet vi inn 1 million kroner sommeren 2015. Dette gjorde at vi kunne ansette utviklere til å ferdigstille første versjon av appen for markedslansering, sier han, og påpeker at selskapet fortsatt er på utkikk etter flere investorer.

Kampanjen ble nylig kåret til årets crowdfunding-kampanje under DNBs årlige crowdfunding-event.

Nå er appene lansert for Android og iOS, og Helmersberg håper å kunne gjøre kommunikasjon enklere for tusenvis av mennesker – også utenfor Norge. Appen er så langt lastet ned over 2.000 ganger, av 200 kommuner og av folk i alle Norges fylker. Milla Says er også lastet ned i flere europeiske land. Den utviklingen håper Helmersberg at fortsetter.

– Målgruppen er større enn Down syndrom. Internasjonalt (Europa og USA) utgjør målgruppen som er barn og unge med manglende verbalt språk, et forsiktig anslag på 1 million.
Da er det ikke regnet med barn, unge og voksne som mister språket som følge av sykdom og skade. En stor gruppe er slagpasienter som i kortere eller lenger periode mister verbalt språk.

– Problemene er også de samme i alle land – å bruke tegn er viktig for mange. Kan jeg hjelpe min egen datter er jeg glad, men kan jeg hjelpe andre barn og voksne i hele verden blir jeg enda gladere, sier han.

Appen har også blitt lagt merke til av politikere og samfunnet som helhet. 9. februar mottok Milla Says Menneskeverd sin Livsvernpris for viktig og godt arbeid for mennesker som er annerledes.

– Synes du det var skummelt å si opp jobben og satse alt på gründerskapet?

– Ja – men frustrasjonen var så stor, og det ar ingen som gjorde noe med det. Men det er klart, frykten er der hver dag, spesielt med tanke på det økonomiske, avslutter gründeren.