Skal jeg velge AS eller NUF?

Tenker du på å starte NUF? Har du fått anbefalt å stifte NUF heller enn AS? Her er det du bør vite.

Lesetid 2 min lesetid
Publisert 04. mar 2016
Artikkelen er flere år gammel

Et NUF – norskregistrert utenlandsk foretak – er en norsk filial av et selskap som er registrert i utlandet, altså et utenlandsk selskap. NUF var en populær selskapsform i Norge etter årtusenskiftet, da det var sett på som en god måte å slippe kravene til aksjekapital og revisjon som aksjeselskap måtte forholde seg til. Imidlertid kom lovendringer i 2011-2012 som reduserte aksjekapitalkravet til kr 30 000 og fjernet revisjonsplikt for små aksjeselskap. Dette gjorde at mange av fordelene med NUF ble mindre, og populariteten har derfor vært dalende.

DNB får likevel henvendelser fra kunder som vurderer å stifte NUF, gjerne etter å ha fått dette anbefalt. Dersom dette gjelder deg bør du være klar over følgende:

Ulemper ved NUF

  • NUF oppfattes ofte som en mindre seriøs og tillitsvekkende selskapsform enn AS. Leverandører og kunder kan være skeptiske.
  • Mange banker vil ikke finansiere eller stille garantier for NUF, og bare det å få konto kan innebære strenge krav til dokumentasjon av reell drift i det utenlandske selskapet. Er det bare et «papirselskap» uten drift i hovedselskapet kan det være vanskelig å finne en bankforbindelse.
  • Høyere kostnader ved etablering. Opprettelse av NUF innebærer registrering i utlandet, og de fleste gjør dette gjennom selskaper som tar betalt for tjenesten.
  • Vedvarende kostnader. Som NUF må man rapportere til to land i stedet for ett, og vedlikehold av hovedselskap koster penger hvert år.

Fordeler ved NUF

  • Lavere inngangspris ved etablering da det ikke er noe krav om kr 30 000 i aksjekapital

Hva gjør at mange som har NUF opplever manglende tillitt? Dels har useriøse aktører markedsført NUF ukritisk, noe som har skapt problemer både for næringsdrivende og seriøse aktører. Ønsket om å unngå innbetaling av aksjekapital kan også oppfattes som indikasjon på at innehaverne ikke har midlene en bør ha for å starte og drive en bedrift inntil inntjeningen kommer – noe som ofte tar lengre tid en man tror. Man kan dermed stille spørsmål ved om manglende aksjekapitalkrav i det hele tatt kan regnes som en fordel med NUF.

I Norge er det også ofte slik at alt som kan betraktes som et forsøk på å «omgå» lover og regler sees på med mistro – med rette eller ikke.

Merk at NUF er i seg selv en legitim selskapsform, med de samme formelle rettighetene som AS. De overnevnte problemstillingene bør imidlertid vurderes nøye før en tar en avgjørelse om å etablere NUF.