Slik blir din bedrift bærekraftig på 1-2-3

I en fersk undersøkelse om bærekraft, Sustainable consumerism in the Nordic region, svarer 2 av 3 nordmenn at de mener vi er på vei mot en miljøkatastrofe hvis vi ikke endrer vanene våre raskt. Virke og DNB gir her tips til hvordan bedriftene kan bli bærekraftige.

«BÆREKRAFT PÅ 1-2-3»: Camilla Skjelsbæk Gramstad, bærekraftansvarlig i Virke, og Kjersti Fløgstad, rådgiver for samfunnsansvar i DNB, har laget enkle tips til hvordan din bedrift kan bli bærekraftig. Foto: Monika Kjendalen
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 14. mar 2019
Artikkelen er flere år gammel

– Samfunnsansvar og bærekraft er i vinden som aldri før. Fra å være noe de «spesielt interesserte» er opptatt av, svarer nå stadig flere forbrukere – og ikke bare de yngre – at de ønsker å ta ansvarlige valg. Og de forventer at næringslivet tar ansvar, sier Kjersti Fløgstad som er rådgiver for samfunnsansvar i DNB.

Mange mindre bedrifter føler at det er uoverkommelig å bli bærekraftig, men det handler ofte om å være bevisst og vise omtanke i smått og stort.

– Det er mulig og relativt enkelt for små og mellomstore handels- og servicebedrifter å komme i forkant, sier Camilla Skjelsbæk Gramstad, bærekraftansvarlig i Virke.

BÆREKRAFT I VINDEN: Forbrukerne forventer at næringslivet tar ansvar, sier Camilla Skjelsbæk Gramstad, bærekraftansvarlig i Virke. Foto: Monika Kjendalen

3 trinn til «Bærekraftig handel»

Våre tips «Bærekraft på 1-2-3» handler i første trinn om egen bedrift. Deretter bør produkter og leverandørene vurderes, og til slutt gir vi deg tips til hvordan din bedrift kan vise egne ansatte og omverden at du viser omtanke og tar ansvar.

1. Start med egen drift:

 • Reduser eget energi-forbruk
 • Fase ut fossile kjøretøy og gå over til elbiler eller andre lavutslippsløsninger, still krav til transportør
 • Lag gode systemer for kildesortering og avfallshåndtering
 • Pass på at arbeidsforholdene er gode og i henhold til lovkrav
 • Still miljøkrav til senterledelsen eller gårdeier

Tips: Miljøfyrtårnsertifisering hjelper dere med prosessen og gir dere et synlig bevis på at dere er miljøvennlige

2. Still krav til dine viktigste produsenter og leverandører

 • Be leverandørene dine dokumentere hvilke krav de stiller til miljø og etikk i produksjonsprosessen
 • Sjekk om det er spesielle miljøkrav på varene dere selger
 • Selger dere varer som har spesielle tilsetningsstoffer eller er produsert med miljøgifter? Sjekk ut erdetfarlig.no. Se også regelhjelp.no
 • Sjekk om råvarene er produsert bærekraftig og ansvarlig
 • Vær obs på om varene dine bidrar til avskoging (palmeolje, soyaolje, regnskogtømmer)
 • Hvilke miljøgifter brukes i fremstilling av produktene du selger?
 • Bli med på «sirkulærøkonomien». Snakk med leverandøren om produktets levetid og se om du kan finne løsninger og ta betalt for reparasjon, gjenbruk og resirkulering.
 • Forbrukerne ønsker i økende grad opplevelser og «historier» knyttet til produktene. Stikkord er kortreist, håndverk, delaktighet. Undersøk om dette kan tilføre din virksomhet merverdi og en bærekraftig profil

Tips: Sjekk ut om medlemskap i Initiativ for Etisk Handel kan være aktuelt. Der får dere hjelp til å styre og kontrollere verdikjeden.

3. Gjør miljøengasjementet synlig for kundene

 • Tilby et attraktivt og miljøvennlig alternativ
 • Bruk «verktøykassa» fra salg og markedsføring; plassering, promotering og kampanjer for grønne valg
 • Gi ansatte opplæring slik at de kan gi gode råd og god informasjon til kundene

Tips: Tenk på «grønt» på samme måte som alt annet dere ønsker å profilere og selge. Bruk de samme virkemidlene og grepene. «Grønn og bærekraftig» selger best når det presenteres som «smart, attraktivt og bærekraftig» samtidig. Dårlig samvittighet funker sjeldent.

Les mer om hvordan din bedrift kan bli bærekraftig her.

Ta tak der dere kan

Start først med egen drift for å se hvordan dere kan bli bærekraftige, anbefaler Fløgstad. Deretter er det viktig å vurdere produkter og leverandørene og til slutt gir vi deg tips til hvordan du kan vise egne ansatte og omverden at du viser omtanke og tar ansvar.

Det viktigste er at dere tar tak i det dere kan gjøre noe med, og at dere har et bevisst forhold til hvordan bli bærekraftige

– Fortvil ikke om dere ikke kan huke av på alle punktene i første trinn. Det betyr ikke at dere ikke kan gå videre til trinn to, og så videre. Det viktigste er at dere tar tak i det dere kan gjøre noe med, og at dere har et bevisst forhold til hvordan bli bærekraftige, sier Fløgstad.

– Vi håper våre tips er nyttige og hjelper dere videre i arbeidet – og ikke minst, at de kan inspirere deg og medarbeiderne dine til å ta fatt på en reise som blir stadig viktigere for oss alle.

«BÆREKRAFT PÅ 1-2-3» : – Det viktigste er at dere tar tak i det dere kan gjøre noe med, og at dere har et bevisst forhold til hvordan bli bærekraftige, sier Fløgstad. Foto: Monika Kjendalen

Bedriftene gjør de vanskelige valgene for forbrukerne

Forbrukerne ønsker at bedrifter skal gjøre de vanskelige valgene for dem, forteller Gramstad.

– Det betyr imidlertid ikke at de ønsker å forsake noe, de vil fremdeles ha bekvemmelighet, kvalitet, god pris og stil. Men, de vil gjerne også ha god samvittighet og vite at produktene ikke har skadet noe eller noen på veien, sier Gramstad.

Mange ansatte er også opptatt av å jobbe på et sted som tar ansvar – og vil gjøre en forskjell.

– De virksomhetene som viser at de er både attraktive, konkurransedyktige og bærekraftige på en gang, får i økende grad et konkurransefortrinn.

Bilforhandleren som har jobbet med miljøvennlige løsninger i 20 år

Fra vidda til Michelin-menyer

Gründerne av Lofoten Seaweed: – Tang og tare har blitt trendy i maten

Slik tar DNB samfunnsansvar

Banker er tett sammenvevd med samfunnet. DNBs størrelse gir oss i tillegg stor innflytelse. Det har stor betydning for mennesker, samfunn og miljø hvordan vi utøver vår samfunnsrolle.

DNB har lenge jobbet med samfunnsansvar og det siste året er arbeidet trappet opp og fått tydeligere retning og kraft. Den nye strategien for vårt samfunnsansvar viser tydelig våre ambisjoner med satsingen på de områdene som er vesentligst, både for oss og interessentene våre og hvor vi mener vi kan bidra til en positiv samfunnsutvikling.

 • DNB er en pådriver for likestilling og mangfold
 • DNB bidrar med lån og investeringer for bærekraftig vekst
 • DNB bekjemper økonomisk kriminalitet og bidrar til en trygg digital økonomi
 • DNB hjelper kundene å mestre egen økonomi

Vi kan imidlertid vanskelig stille krav til andre, uten selv å ha orden i eget hus og drive en god virksomhet. Det er dessuten en selvfølge for oss. DNB har et omfattende program for å ta vare på ansatte, ivareta miljø og klima, sikre ansvarlige innkjøp og betale rett skatt.