Slik får din bedrift lån

Betalingsevne, betalingserfaring, sikkerhet og egenkapital er faktorer som vi som bank er opptatt av når vi vurderer en lånehenvendelse fra en bedrift, sier Eivind Stranheim, kunderådgiver for DNBs bedriftskunder.

FINANSIERINGSLØSNINGER: – Mange bedrifter har behov for mer kapital enn det eierne har mulighet til å stille opp med. I slike tilfeller blir bankfinansiering ofte et tema, sier Eivind Stranheim, kunderådgiver i for DNB bedriftskunder. Foto: Ellen Dokk Holm
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 21. nov. 2018
Artikkelen er flere år gammel

– Mange bedrifter har behov for mer kapital enn det eierne har mulighet til å stille opp med. I slike tilfeller blir bankfinansiering ofte et tema. Når banken tar stilling til en låneforespørsel er det fire aspekter vi bruker mest tid på, forteller Stranheim.

Betalingsevne

Bankens utgangspunkt er at pengene som lånes ut, betales tilbake med renter. Banken er nysgjerrig på hvordan det står til med selskapet og at nedbetalingsplanen ikke skal gjøre økonomien for anstrengt.

– Dette betyr at banken ønsker seg oversikt over både dagens likviditet og ønsker å skjønne hvordan prosjektet som skal finansieres påvirker kontantstrømmen. Kort fortalt må bedriften prøve å spå framtiden og få tro på at lånet blir tilbakebetalt, sier Stranheim.

Nyetablerte selskap har ikke mye historikk. Da er det viktig at budsjettet og/eller forretningsplanen er godt gjennomtenkt.

Vi anbefaler å lage en plan for hvordan få hjulene til å gå rundt

– I oppstartsfasen er det en vanlig utfordring at inntektene kommer noe senere enn første avdrag på lånet. Man kan selvsagt undersøke muligheten for avdragsfrihet i en kort periode, men vi anbefaler å utarbeide en plan for hvordan hjulene skal gå rundt selv med avdragsinnbetalinger allerede måneden etter at lånet er utbetalt, sier Stranheim.

Betalingserfaring

Som en forlengelse av betalingsevne ser banken også på betalingserfaringen.

Erfaringen vi har med menneskene bak selskapet er viktig

– Et nyetablert selskap har vanligvis ikke mye å vise til. Derfor blir erfaringen vi har med menneskene bak selskapet vel så viktig. En ryddig privatøkonomi er med på å trygge banken til å tro at også selskapet vil gjøre opp seg, forteller Stranheim.

Sikkerhet

De fleste gründere er smertelig klar over at det er risiko forbundet med å starte et eget selskap. Det vet også banken. For at banken skal gi finansiering kreves det sikkerhet for lånet.

– Selskapet kan selv stille sikkerhet i form av pant i driftstilbehør, varelager og kundefordringer, men det vil sjeldent bli vurdert som en god nok sikkerhet alene for et nyetablert selskap. Derfor må eierne oftest stille opp med tilleggssikkerhet bak selskapets egne sikkerheter, sier Stranheim.

Tilleggssikkerhet kan enten være pant i fast eiendom, eller en kausjon fra eierne.

Man bør tenke seg nøye om før man går «all in»

– En kausjon er en juridisk bindende avtale om at vedkommende vil være personlig ansvarlig ovenfor banken dersom selskapet ikke selv kan gjøre opp for seg, sier Stranheim.

Skal man stille privat bolig som sikkerhet må det også være tilstrekkelig ledig sikkerhet for banken i eiendommen. Ta kontakt med banken om du er usikker på om det du er villig til å stille som sikkerhet er tilstrekkelig.

– Det å stille sikkerheter er ikke bare en formalitet. Sammen med eventuelle ektefeller bør man tenke seg nøye om før man går «all in», sier Stranheim.

Lurer du på hvor mye bedriften din bidrar med til samfunnet? Sjekk her.

Egenkapital

Et siste aspekt er fordelingen mellom bankens penger og bedriftens egne penger for en investering.

– Banken vil også ønske at bedriften har en relativt stor andel egenkapital. Man bør derfor tenke seg om når man etablerer selskapet sitt og forsøke å gi selskapet sitt en egenkapital som står i stil til ambisjonsnivået og behovet for lånte penger, avslutter Stranheim.

Les mer om lån og andre finansieringløsninger her.

– Et nyetablert selskap har vanligvis ikke mye å vise til. Derfor blir erfaringen vi har med menneskene bak selskapet vel så viktig, sier Eivind Stranheim, kunderådgiver for DNB bedriftskunder. Foto: Ellen Dokk Holm