Slik styrer du bedriftens likviditet

Bedriftstempen, DNBs ferske måling blant norske småbedriftsledere, er positiv. Halvparten av bedriftene (5 av 10) sier de forventer økt omsetning og lønnsomhet de neste 12 månedene. 3 av 10 småbedrifter sier de skal ansatte flere. Norsk økonomi er fortsatt robust, selv om bedrifter knyttet til oljesektoren opplever tøffe tider.

Lesetid 2 min lesetid
Publisert 14. jun. 2016
Artikkelen er flere år gammel

Ulike tjenestetilbydere er de mest optimistiske blant alle næringer. Særlig har de tro på økt omsetning. 7 av 10 bedrifter innen kulturell virksomhet/underholdning, informasjon og kommunikasjon og forretningsmessig tjenesteyting mener de kommer til å øke omsetningen neste 12 måneder.

Disse gode resultatene viser at selv med oljebrems og store endringer i norsk næringsliv, påvirker dette ikke denne type bedrifter. Det er dog viktig å følge nøye med på utviklingen fremover. Norsk økonomi er inne i en bølgedal, som følge av reduserte investeringer i oljenæringen.

Gode råd i spennende tider
Med et roligere marked er det naturlig at noen bedrifter får mindre å gjøre. Dette kan føre til likviditetspress slik at bedriftens økonomi blir vanskelig å styre.

Får bedriften din problemer med økonomien, må du ta grep tidlig. Da finnes det mange muligheter. Søk råd hos banken bedriften bruker, revisor og/eller regnskapsfører.

Det er viktig å simulere budsjetter slik at du kan se effekter og konsekvenser av hvordan bedriftens arbeidskapital og økonomi påvirkes.

Følgende områder er viktig å gå igjennom for å bedre bedriftens økonomi:

  • Regnskapet gjennomgås slik at en ser hvor skoen trykker
  • Hvordan frigjøre likviditet?
  • Hvordan få en bedre likviditetsstyring?
  • Hvordan forbedre kontantstrømmene?
  • Finansiering eller refinansiering – vurdere om dette kan være middel for en løsning
  • Varelager – hva bør gjøres med et for stort eller ukurant varelager?
  • Vurdér valutasikring og rentesikring