Teknologi som redder liv

Norske Picterus skal med sin gulsott-app gjøre det enklere å kartlegge sykdommen tidlig. Det hele startet som en masteroppgave.

Lesetid 3 min lesetid
Publisert 29. aug. 2016
Artikkelen er flere år gammel

Anders Aune og Lise Randeberg fra NTNU utlyste høsten 2013 en masteroppgave om hvordan gjøre det enklere og billigere å oppdage gulsott. Dette da de hadde sett hvor utbredt sykdommen var og at det enkelte steder i verden var så å si null kontroll. Videre er det nødvendige utstyret ekstremt dyrt, og de så flere potensielle muligheter for hvordan å hanskes med problemet. Gunnar Vartdal, som nå er ingeniør, hev seg på og skrev oppgaven våren 2014 og jobbet på si med hvordan å kommersialisere funnene.

– Vi ble satt i kontakt av Ingeniører Uten Grenser, og det hele startet med den oppgaven. Det gikk ikke så fort i starten, da det var vanskelig å søke midler for kommersialisering av ideen. Jeg finansierte arbeidet ved å ta fag på deltid, for å få penger av Lånekassen, forteller Gunnar.

Det er en kjensgjerning at mange gründere gruer seg til å ta fatt på papirene som kreves for å etablere et selskap og det samme gjaldt for Gunnar og Picterus. Han ser i ettertid på det som lett, men i starten føltes det som en barriere. Han anbefaler derfor å ta tidlig kontakt med noen som kan hjelpe deg, slik at du kommer i gang. Etter et år på halvtolv, begynte det våren 2015 å ta av da muligheten til å videreutvikle forretningssiden dukket opp. Dette var gjennom Venture Cup og Gunnar fikk selvtillit til å begynne å delta på pitchekonkurranser. Picterus fikk i to runder utbetalt 1.100.000 norske kroner av NTNU Discovery, før de høsten 2015 vant enda en million i DNBs Healthcarepris. Gunnar forteller litt om planen bak alle pitchekonkurransene.

– Enkelt og greit så er det en fin måte å få til to ting: 1) Vise seg frem, få bedre nettverk og validere ideen, og 2) pengepremien kommer godt med. Jeg anbefaler å se etter alle slike muligheter, så lenge det ikke tar all tiden. En må ikke glemme å utvikle kjernekonseptet, få dette testet og tilpasse produktet til markedet og sluttkundene.

Vær løsningsorientert
Selskapet begynner ytterligere testing på appen om en måned på St. Olavs Hospital i Trondheim. Appen er tidligere blitt testet, og gitt gode resultater. Disse var dog ikke gode nok, og Gunnar og gjengen har måtte skru mer på systemet for å bedre nøyaktigheten til appen. Han forteller om en følelsesmessig berg-og-dal-bane når resultatene uteblir, men at det er viktig å holde fokus og heller la seg motivere av motbakkene.

– Det gjelder å være løsningsorientert og finne ut hva man skal gjøre. Bruke resultatene som ikke var så bra som forventet, til å finne nye løsninger og rett og slett gjøre det bedre neste gang.

Selskapet er eid av Gunnar, Lise og Anders men det er kun førstnevnte som, sammen med en kollega, jobber operativt i selskapet. Lise og Anders sitter sammen med tre andre som aktive rådgivere i selskapets styre og overser medisinske og tekniske aspekter ved prosjektet. Gunnar er sjeleglad for at han har aktive og dyktige rådgivere i styret, som kan hjelper han på det han ikke kan selv. Han anbefaler alle å skaffe kompetente støttespillere tidlig, og samtidig snakke med noen som har gjort det du skal før.

– Snakk med folk og få tilbakemeldinger, og spesielt hjelp rundt ting du ikke kan selv. Videre er det viktig å tiltrekke seg rådgivere, enten i styre eller som mentorer, og ha noen som kan se ting i et annet perspektiv enn kjerneteamet og komme med komplementerende kunnskap, sier Gunnar.