Vant Engleskolen i Stavanger

Angel Challenge i Stavanger er nettopp avsluttet, og Smart Plants stakk av med 1,3 millioner kroner. Her får du mer om investorskolen som har tatt landet med storm.

Lesetid 4 min lesetid
Publisert 07. okt 2016
Artikkelen er flere år gammel

– Jeg er opptatt av verdiskaping og vekst i det lokale næringslivet. Jeg ser på Angel Challenge som en mulighet til å lære mer om tidligfaseinvestering, samtidig som jeg får et bedre innblikk i andre næringer. Nettverksmuligheten er og en viktig faktor, sier Hege Forus.

Hun er en av totalt 27 investorer som er med i den første gjennomføringen av investorskolen i Stavanger. Hege er leder for konsernutvikling i TCO, og har bred bakgrunn fra strategi, kommunikasjon og HR innenfor olje og gass. Når hun nå er med i programmet er hun opptatt av flere faktorer, da særlig evnen til å tjene penger og jobbe bra sammen.

– Jeg er opptatt av horisont – hvor lang tid vil det ta før selskapet tjener penger. Videre er jeg opptatt av hvordan produkt/tjenesten skal selges og ikke minst, ledelsen. Kjemi, kompetanse og gjennomføringsevne i ledergruppen er viktig, forteller Hege.

Spennende bedrifter
Det var fire oppstartsselskaper som kom hele veien til finalen. Selskapene jobber med alt fra smart musikk til taktisk annonsering, optimalisering av energiforbruket i næringsbygg og avslutningsvis helseteknologi. Her ble det konkurrert om 1,3 millioner kroner fra de 27 investorene, samt muligheten for 1 million i matching fra Innovasjon Norge. Dette er midler som vil gi disse håpefulle gründerne en ekstra dytt. Her får du litt mer informasjon om selskapene:

Qluge: Har patent på en egenutviklet programvare som skal gjøre det enklere å produsere musikk.

Dappd: Har utviklet et økosystem som tilrettelegger for god markedsføring på tvers av kanaler og plattformer. Gjennom dataanalyse optimaliseres distribusjonen av ressursene.

Smart Plants: Er et IoT-selskap (Internet of Things) som monitorerer, analyserer data fra omgivelsene for å legge til rette for smarte og optimaliserte bygg- og industriprosesser.

Excitus: Leverandør av medisinsk teknologi. Første produktet er en maskin som ambulansepersonell skal bruke til å fjerne oppkast og slim fra luftveiene til pasienter.

Det selskapene har til felles, bortsett fra å være i finalen, er at alle består av mennesker som har jobbet lenge i bransjen de nå starter opp i. Kunnskapen er derfor høy innen eget fagfelt, men de er alle enige om at deltagelse i Angel Challenge har lært dem mye. Her har de fått muligheten til å lære om de tingene som investorer ser etter, helheten rundt selskapet og hvordan å vise seg frem og fortelle en historie både kunder og investorer kjøper. Finalist Alain Fassotte fra Dappd utdyper hvilken nytte deltagelsen i programmet har gitt.

– Vi har møtt mange engasjerte og nysgjerrige investorer. Det er viktig å huske at Angel Challenge primært er en skole for investorene og ikke en akselerator for startup’ene, men vi har i prosessen blitt flinkere til å svare på spørsmål fra mennesker som ikke nødvendigvis selv er i bransjen. Vi har hatt behov for kapital og den største nytten er nok tilgang på denne kapitalen, og det nye nettverket med «smarte penger».

Årets vinner i Stavanger ble kåret på grunnlag av deres «traction» og evne til å vokse. Investorene var nærmest samstemte da de kåret vinneren. Sjur E. Usken er soleklar på hva Smart Plants skal bruke midlene til, og hvordan deltagelsen og seieren vil hjelpe selskapet videre. Smart Plants har allerede lansert produktet ClevAir som gjør bygninger noe «smartere».

– Vi har fått fire nye direkte kunder, samt hatt flere gode diskusjoner på hvordan gjøre våre tjenester forståelige. Vi har også fått gode innspill på andre vertikaler vi bør se på. Det å vinne Angel Challenge vil gi oss hastighet. Vi leverer produkter og tjenester allerede, men det vil gi oss muligheten til å akselerere dette enda mer.

På spørsmål om hva pengene vil gå til er Sjur klokkeklar:
– Vi vil sette på tre selgere på vårt ClevAir produkt.

Leder for DNB bedrift i Stavanger, Terje R. Fanebust, er også veldig fornøyd med årets arrangement og syntes det er spennende å se slike initiativ vokse frem. DNB har det siste halve året intensivert innsatsen med å legge til rette for at oppstart- og vekstbedrifter som trenger kapital, skal få møte mennesker med kapital. Dette er gjort gjennom en arrangementrekke under navnet NXT.

– Det er ingen tvil om at tilgangen til risikokapital har vært begrenset i Norge sett opp mot USA og andre Europeiske land. Timingen føltes nå riktig for å ta tak i denne utfordringen og den positive responsen fra både investorer og startups er jo et tegn på at dette er riktig. Som Norges største bank besitter vi Norges største nettverk av oppstartsbedrifter, samt privat kapital. Derfor er det en naturlig selvfølge at vi også bidrar med å tilrettelegge for at disse får muligheten til å møtes. I tillegg til å støtte selvstendige arrangementer som Angel Challenge, lager vi også våre egne møteplasser. Gjennom møteplassen NXT har vi i stor grad klart å legge til rette for at kapital og kapitaltrengende møtes, forteller Terje entusiastisk.