- Vår viktigste oppgave er å hjelpe selskapene fremover

Connect Vest har koblet gründere og tidligfaseselskaper med flinke folk og investorer fra næringslivet siden 2001. I 2015 etablerte de også et englenettverk (gründere som vil hjelpe andre gründere). Målet har vært å overføre kompetanse, etablere nettverk og investere i tidligfaseselskaper slik at flere bedrifter lykkes.

ENGLEINVESTOR-NETTVERK: – Englene er med av to grunner. De ønsker å tjene penger og å være med på å skape nye bedrifter, arbeidsplasser og vekst i regionen, sier Ståle Stormark i Connect Vest.
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 06. nov. 2018
Artikkelen er flere år gammel

– I 2015 fant vi ut at vi ikke hadde sluttet sirkelen godt nok, men slapp selskapene litt tidlig. Nå tilfører vi også kapital og vi har per i dag 50 medlemmer i englenettverket i Hordaland. Dette er personer som har gründet selv, drevet, utviklet og så solgt bedriften sin, sier Ståle Stormark, som er forretningsutvikler i Connect Vest og BAN-manager (Business Angel Network – red.kom.) for englenettverket Connect BAN Bergen.

I Rogaland har englenettverket 25 medlemmer og på Sørlandet er det 42 medlemmer. Mange investorer ønsker å være medlem av nettverkene fordi det er høy risiko å investere i gründere på egen hånd.

Connect Norge

Connect Norge er en non profit-organisasjon som kobler gründere med næringslivet og investorer.

Siden 2001 har de arrangert Springbrett og Mentor-ordning. I 2015 etablerte de englenettverk.

Springbrett

  • Tidligfaseselskapene får presentere seg i 20 minutter for et panel på 5-6 deltagere som representerer ulike fagområder, alt fra juss til teknologi, forretningsutvikling og internasjonalisering. Selskapene får så en usminket tilbakemelding på hvor de står og tanker om videre utvikling.
  • Det er gjennomført mange hundre Springbrett.

Mentor

  • Mentorordningen gir tidligfaseselskapene én eller flere mentorer med ulike bakgrunn.
  • 30 timer med mentor
ENGLENETTVERK: – Nå tilfører vi også kapital til tidligfaseselskaper, sier Ståle Stormark, BAN-manager i Connect Vest. Foto: Connect Norge

Ønsker å skape nye bedrifter

Connect BAN Bergen er en nonprofitt- og medlemsstyrt forening og deres inntekter kommer fra medlemmene og partnere.

De ønsker å investere og være med på å skape nye bedrifter

Alle medlemmene i englenettverket må ha en viss kapitalbase og et ønske om å investere.

– Englene er med av to grunner. De ønsker å tjene penger og å være med på å skape nye bedrifter, arbeidsplasser og vekst i regionen, sier Stormark.

For hver bedrift vi har investert i er det mellom 5 og 15 investorer og de bidrar med omlag 100.000–250.000 kroner per investering. Siden 2015 har Connect BAN Bergen investert 33 millioner kroner i 21 bedrifter.

– Samtidig gir nettverket og møteplassen gode muligheter for hyggelig sosialt fellesskap og nye forretningsrelasjoner.

Kortsiktige og langsiktige gründere

Stormark forteller at det alltid tar litt tid før det skapes suksesshistorier. Noen gründere ønsker å starte opp og så overlate driften til andre så raskt som mulig for å finne på nye ting, mens andre gründere tenker mer langsiktige.

– Noen mener det tar 5–10 år før en bedrift vil lykkes, men vi håper det er mulig for englene å gå ut av noen av selskapene litt raskere. Vår viktigste oppgave er å hjelpe selskapene fremover, sier Stormark.

Et selskap som Connect Vest og Connect BAN Bergen har hjulpet i gang, er Lavo.tv. De er nå notert på Merkur Market på Oslo Børs. Lavo.tv sender nyheter direkte til sine kunder via en app på mobilen.

Ikke løp skoene av deg

Connect Vest mener at gründere må være mer bevisst på hvordan de henvender seg til investorer. Det er mange som mister fokus på det de egentlig skal drive med fordi de bruker for mye tid på å lete etter kapital og er for ustrukturerte i søken etter kapital.

– Mange har løpt skoene av seg for å finne investorer. Finn arenaer der investorer er organisert, som for eksempel et englenettverk. Da slipper man å lete de opp selv, sier Stormark.

Slik får du en investor med på laget

Stormark forteller at mange oppstartselskaper som kontakter en investor gjør feil ved at de er veldig fokusert på produktet og har ikke funnet ut om det er et marked for ideen.

Teamet må være ‘coachable’

– En investor er opptatt av om det er et interessant marked og hva potensialet er i løpet av en periode. Videre må teamet være «coachable», det vil si at teamet er interessert i å ta til seg rådene som investoren gir, sier Stormark.

Connect BAN Bergen krever som en regel styrerepresentasjon, dels for å passe på investeringen, men også for å jobbe med selskapet for å tilføre kompetanse og nettverk.

Samlet har de en formidabel kraft

– Vi har flere eksempler på at nettopp dette har vært avgjørende for selskapenes utvikling. Englene har en enorm bredde i bakgrunnen sin og samlet har de en formidabel kraft.

En sirkulasjon av investeringer

Dersom engleinvestorene gjør en avtale med en gründer er ikke ambisjonen å ha størst mulig eierpost. Vanligvis kan eierposten være på mellom 10 og 20 prosent.

Når selskapet lykkes, trekker de fleste englene seg ut

– Vi ønsker å sitte i samme båt som gründerne og vite at de er motivert. Vi mener det vil hjelpe til suksess. Når selskapet lykkes i sin vekst og beveger seg til «neste nivå» og «større penger», vil de fleste englene trekke seg ut. Da kan englene pløye tilbake kapital til nye investeringer. Da blir det en sirkulasjon av kapital og nye investeringer.

Stor utfordring å skaffe egenkapital

DNB støtter opp om Connect Sørlandet og er med på å arrangere Springbrett og gründerfrokoster der gründere og investorer kobles. Det er jevnlig investormøter i Kristiansand og Arendal.

Lykkes et vekstselskap vil det skape masse arbeidsplasser og gi stor verdiskaping

– Vi ser er at det er en stor utfordring i å skaffe egenkapital. Det er derfor veldig positivt at investorer gjør dette sammen i et englenettverk. Møteplasser er viktig for både gründere og investorer, sier banksjef Helge Hammersbøen i DNB Kristiansand.

For mange investorer er det ikke naturlig å investere i områder der de ikke er kjent. Men via nettverk kan de bruke mer av sin kompetanse og kapital for å bli med på nye forretningsområder og forretningsideer.

– Fortsatt investeres mye i eiendom, men kan en investor sette av 10–15% av sin frie kapital vil det bidra til at vekstselskaper kan lykkes. Lykkes et vekstselskap vil det skape masse arbeidsplasser og gi stor verdiskaping til samfunnet vårt, avslutter Hammersbøen.

Fra gründer til gründer: – Vi ønsker å gi noe tilbake

En fantastisk arv kan løse problemet med liggesår

Tips og triks når du starter for deg selv

NXT Matcher – næringslivet svar på Tinder

 

Helge Hammersbøen, banksjef i DNB Kristiansand. Foto: DNB