Vi trenger 77.460 nye bedrifter hvert år frem mot 2040

For å sikre det norske velferdssamfunnet også i fremtiden trengs det 77.460 nye bedrifter i snitt per år frem til 2040. I 2017 ble det etablert 60.230 nye bedrifter. – Det betyr at vi trenger nesten 30 prosent flere gründere i Norge hvert år frem mot 2040, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB.

AS NORGE TRENGER FLERE BEDRIFTER: Velferdsmodellen vår er helt avhengig av verdiene som skapes i næringslivet, sier konserndirektør Benedicte Schilbred Fasmer i DNB. Foto: Pål Jørgen Bakke
Lesetid 8 min lesetid
Publisert 16. aug 2018
Artikkelen er flere år gammel

Med hjelp av Ny Analyse har DNB, med utgangspunkt i Perspektivmeldingens framskrivinger, undersøkt hvor mange bedrifter som årlig må skapes i Norge for å kunne bevare velferdsmodellen.

– Det startes omtrent 60 000 bedrifter i Norge hvert år, det betyr at vi trenger en økning på 17.460 flere bedrifter enn det som etableres i dag, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB.

Se #Gründerstatus med oppdateringer i sanntid over hvor mange bedrifter som er etablert så langt i år

Flere bedrifter er et premiss for et bærekraftig velferdssamfunn

Perspektivmeldingen fra 2017 viser at økt arbeidsinnsats er nødvendig for å sikre gode velferdsordninger og økonomisk vekst også i fremtiden. Offentlig sektor går ikke rundt uten ringvirkningene fra det private næringslivet.

– Dersom vi skal kunne jobbe mer, holder det ikke med de arbeidsplassene vi allerede har. Vi vet at velferdsmodellen vår er helt avhengig av verdiene som skapes i næringslivet. Derfor må det skapes flere bedrifter i årene fremover og mange av arbeidsplassene må komme fra bedrifter som enda ikke eksisterer, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør for DNBs bedriftsmarked.

Norske gründere mangler kompetent kapital

Rune Bjerke ser at det er vanskelig for vekstbedriftene å skaffe den kapitalen som trengs. Han er derfor glad for at regjeringen har fått forslag fra Mjøs-utvalget til å løse denne utfordringen.

– Norge har for få, nye og store vekstselskaper. Hovedårsaken er at disse selskapene mangler risikobærende kompetent kapital. En måte å løse dette på er å legge til rette for gode investormiljøer og møteplasser der gründere og investorer møtes. I DNB arrangerer vi denne høsten 19 DNB NXT-arrangementer landet rundt, sier Bjerke.

Investormøter på DNB NXT, høsten 2018

Fra og med 24. august arrangeres DNB NXT landet rundt. Det blir interessante foredragsholdere, bedriftspresentasjoner/pitches, 1:1 møter og politiske diskusjoner. Vi ønsker å dele kompetanse, nettverk, informasjon og gi gode råd.

Meld deg på DNB NXT her

Talentfulle teknologiselskap selges for tidlig og for billig ut av landet
Oppstartslosene i DNB

I DNB skal vi hjelpe individer og bedrifter med å lykkes i oppstarten. Vi har en gjeng med dedikerte oppstartsloser som kan mye om det å starte og drive bedrift.

Hele tanken bak oppstartslosen er at vi skal kunne hjelpe folk fra drøm og idé til oppstart og vekst. Og, det er gratis å ta kontakt og få hjelp fra oss

 

Benedicte Schilbred Fasmer mener at Norge har en god næringsklynge innen olje og gass, shipping og fiskeoppdrett. Men, at det er begrenset med kompetanse og lite risikokapital tilgjengelig for teknologidrevne tidligfaseselskap utenfor disse næringsklyngene.

– Dette fører til at talentfulle teknologiselskap selges for tidlig og for billig ut av landet, eller noteres andre steder enn på Oslo Børs. På litt lengre sikt kan dette bli et stort samfunnsproblem med tap av arbeidsplasser og kompetanse i det store teknologiske skiftet vi ser stå foran oss, sier Schilbred Fasmer.

Vi må forlenge levetiden til nyetablerte bedrifter

Kombinert med at vi legger til rette for flere verdiskapende bedrifter, må vi også sørge for at de bedriftene som startes faktisk overlever. De holder tusenvis av nordmenn i jobb, bidrar med betydelige midler til den norske statskassen og er hjørnesteiner i mange lokalsamfunn.

– Velferdsstatens fremtidige bærekraft vil defineres av vår evne til både å skape nye bedrifter og videreforedle de vi allerede har. Vi vet at den «vanligste» bedriften i Norge har to ansatte og ca. 2,7 millioner kroner i årlig omsetning. De er blomsterbutikken på hjørnet, elektrikeren du ringer når strømanlegget svikter og frisøren som redder en dårlig hårdag. De befinner seg over hele Norge og finansierer i gjennomsnitt 1,2 lærerårsverk hver, sier Schilbred Fasmer.

Sjekk ut her hvor mye din bedrift bidrar med til samfunnet

Gründere må få hjelpen de trenger

DNB ønsker å hjelpe individer og bedrifter med å lykkes i oppstarten og ønsker å bidra til å gjøre det enklere å starte bedrift. Banken ser på dette som et stort ansvar, sammen med myndigheter og andre premissgivere.

– I tillegg til satsingen med oppstartsloser og samarbeid med gründermiljøer landet rundt, jobber vi nå med å lage enkle og brukervennlige løsninger og bygge plattformer som gjør at kundene kan bruke mindre tid på administrasjon, og mer tid på å selge varene sine, sier Schilbred Fasmer.

Vi trenger flere gründere frem mot 2040

DNB arrangerte gründerdebatten «Hvordan tette oppstartsgapet» i Arendal i dag. Det ble stort engasjement fra næringsministeren og gründere.

– Alle snakker om kunstig intelligens, men det som vi må bli gode på er å bruke dette til å videreutvikle de næringene der vi allerede har et fortrinn, som for eksempel i de maritime næringene, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Det som mange oppstartere glemmer, er det som står først i bedøk-boka, at inntektene må være større enn kostnadene. Presse og politikere må slutte å strø om seg med buzz-ord hele tiden, men heller legge tilrette for bedre rammebetingelser rundt kapital og skatt. Gründere må regne på business-caset og finne ut hva som skal til for å skape verdier på lang sikt, sa Askeladden-gründer, Martin Schutt.

Næringsmininster Torbjørn Røe Isaksen, SV-politiker Torgeir Knag Fylkesnes, gründer Martin Schutt, direktør for partnerships i StartupLab, Karianne Melleby og direktør for Samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB, Kaj-Martin Georgsen. Foto: Pål Jørgen Bakke

Vil du gå dypere inn i tallene? Her finner du hele analysen.

Hvorfor finnes det ingen enhjørninger i verdens rikeste land?

Robot hjelper deg med bedriftsregnskapet

Gjør klar for tusenvis av investormøter