Vil prioritere kvinnelig gründerskap

Som hovedpunkt i regjeringens 84 siders lange regjeringsplattform som Venstre, FRP og Høyre har formulert, står det: «Omstilling av norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere ben å stå på.»

Lesetid 2 min lesetid
Publisert 16. feb. 2018
Artikkelen er flere år gammel

Fokus på kvinnelig gründerskap er en av flere viktige tiltak som presenteres.

Hva betyr plattformen for oppstartsselskaper og gründere?

Regjering vil i plattformen gjøre mye for å sikre norsk verdiskapning og sysselsetting. De ønsker å føre en næringspolitikk som gir gode rammer for gründere og oppstartsselskaper, samt bedre vilkår for vekst for små-mellomstore bedrifter. Det som direkte eller indirekte treffer de som starter for seg selv, er flere ting.

  • Regjeringen vil gjennomgå rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende for å sikre deres sosiale rettigheter.
  • Som en del av Kompetanseløftet 2020 for kvinnedominerte yrker vil regjeringen prioritere tiltak som kan bidra til kvinnelig gründerskap og velferdsinnovasjon.
  • Entreprenørskap skal integreres i hele utdanningsløpet
  • Samspillet mellom utdanningsinstitusjoner og privat næringsliv skal styrkes.
  • Det skal bli bedre muligheter for pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende.
  • Vurdere virkemidler for å fremme privatpersoners investeringer i oppstartvirksomheter, i den forbindelse økt skattefradrag.
  • Vurderer innretningen av statlige virkemidler rettet mot tilgang på kapital i tidlig- og vekstfase.
  • Og til slutt gjøre det enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud.

- Vi trenger flere kvinnelige gründere og investere

Konserndirektør Bedriftsmarked DNB, Benedicte S. Fasmer, sier dette.

Kun 20 prosent av dem som starter AS er kvinner, heter det fra rapporten «En million ideer. Veien fra drøm til å lykkes som gründer». Flere funn i rapporten peker til en overrepresentert kvinneandel i bedrifter som «lever godt nok», altså bedrifter i bransjer der det er vanskeligere å vokse fort.

Trenger hele befolkningen som utvalg

Statistikken viser imidlertid at kvinner litt sjeldnere velger å starte opp innen bransjer der det er kraftig vekst. Det er bakgrunnen for konklusjonen om at den typiske gründeren som lykkes veldig godt er mann, bor i en by og har utdanning.

Hvorfor er kvinnelig gründerskap viktig for omstillingen av norsk næringsliv, Benedicte?

– Gründerne er våre helter. Vi er avhengig av nye bedrifter i omstillingen av norsk økonomi. Den oppgaven er rett og slett så viktig at vi trenger hele befolkningen som utvalg når vi skal skape nye arbeidsplasser, nye ideer og ny verdi for fremtiden, poengterer konserndirektøren.u