- Det er kun hos andre det begynner å brenne

Sitatet i tittelen kommer fra en familie på Vestlandet som hadde mistet alt de eide etter en husbrann, skriver skadeforebygger Therese Nielsen i denne kommentaren.

Lesetid 6 min lesetid
Publisert 28. nov 2019
Artikkelen er flere år gammel

De siste årene har jeg besøkt en rekke familier over hele landet som har mistet alt de eide i husbrann. De har mistet alle sine ting; senger, sofa og sportsutstyr. Barna har mistet lekene sine, klærne, og favorittbamsen.

En ny undersøkelse viser at over 1 av 4 nordmenn har opplevd at noe har tatt fyr i hjemmet sitt. De forteller at stearinlys som setter fyr på gardiner og duker er den mest vanlige årsaken.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Respons analyse på vegne av Fremtind, viser også at bare 4 prosent av de spurte er bekymret for at de skal glemme å slukke stearinlys nå i julen. Kun 2 prosent oppgir at de frykter brann i forbindelse med matlaging.

Brannvern handler om å skape trygghet gjennom å redusere risikoen for at en brann skal oppstå. Brannvern handler om holdninger og teknologi. Vår jobb er å få disse til å spille på lag. Fremtind forsikrer halvparten av norske hjem. Vi har med andre ord både et ansvar for og en åpenbar mulighet til å påvirke folks bevissthet og forebygge brannskader. I tiden fram mot jul er det grunn til å sette ekstra fokus på dette.

Blant de dårligste i Europa

Antall branner i Norge ligger noenlunde stabilt fra år til år, men vi ser en liten økning. De siste tre årene har forsikringsbransjen registrert over 71.000 branner i norske hjem. Den totale kostnaden kom på over 8,1 milliarder kroner, tre av dem i 2018.

Det er de store brannene som tar liv. Siden Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) startet registrering av omkomne i brann i 1979 har det i snitt omkommet 62 personer hvert år.

Mange branner rundt juletider starter på kjøkkenet og med levende lys, noe vi mener er et klart tegn på at folk er distraherte eller ikke oppmerksomme nok. Både her og med tanke på el-branner, som er den klart største kilden til brann, har vi mulighet til å lage løsninger som forhindrer og begrenser skadeomfanget.

Vi trenger smartere brannvern

I en undersøkelse Fremtind gjennomførte i februar blant 2000 nordmenn, sier 65 prosent at de aldri har hatt brannøvelse i hjemmet. Kun 12 prosent gjør dette årlig.

Er det fordi vi stoler på teknologien, som røykvarslere og komfyrvakt, eller har vi en passiv holdning til brannvern? Tenker vi at det aldri begynner å brenne hjemme hos oss, kan vi lett bli sløve. Dette ligner i så fall på trendene vi ser i trafikken, hvor vi kanskje stoler for mye på sikkerhetsteknologien og glemmer å følge med selv.

Vi tester ut ulik teknologi for å hjelpe folk til å ta vare på seg og sine verdier. Vi har testet ut en app for å hjelpe familier til å bli bedre på brannforebygging, ved bruk av utvidet virkelighet og bildegjenkjenning. Sammen med noen av kundene våre tester vi nå blant annen sensorteknologi bruk av smart batteri til røykvarsleren. Batteriet er tilkoblet wifi, og varsler deg på mobilen om noe skulle skje. Du kan også velge at noen i borettslaget eller naboen skal varsles i tillegg. Tidlig varsling begrenser skadeomfanget og det begrenser tap og traumatiske opplevelser.

Trygg atferd skaper gode holdninger

Teknologi alene får ikke ned antallet branner. Det handler minst like mye om holdninger og bevissthet rundt egen atferd. Å faktisk gjøre noe ved å endre atferden sin, endrer holdninger i større grad enn å bare være passiv mottaker av forebyggende råd og informasjon. Et eksempel på dette er røykeloven.

Før sommeren 2004 kunne nordmenn røyke innendørs på restauranter og andre offentlige steder. Daværende statsråd Dagfinn Høybråten (KrF) møtte mye motstand mot den nye røykeloven. Det ble ulovlig å røyke inne og røykerne endret atferd – og antallet røykere gitt drastisk ned. Nå er det vanskelig å finne noen som er for å røyke innendørs på offentlige steder. Med andre ord førte atferdsendring til holdningsendring.

På samme måte er det derfor viktig med praktisk trening i brannvern. Ta med hele familien på brannøvelser i hjemmet, tren på slukking og vær bevisst hvilke hjelpemidler du har tilgjengelig. Og aller viktigst - bytt batteri i røykvarsleren 1. desember.

Kanskje kan vi, om bare noen få år, gjøre sannhet av sitatet i tittelen: Det begynner ikke å brenne hjemme hos meg!

Therese Nielsen, skadeforebygger i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.