- Bærekraft kan ikke være noe pynt på siden!

Det er ikke noe galt i å tjene penger på å løse miljøutfordringer, mener Norsk Hydro. Tvert imot.

SAMME VERDIER: – Det er viktig for Summa Equity at en kjøper har samme verdisett som oss, sier Christian Melby under DNBs konferanse for bærekraftig finans. Foto: Tobias Myklebust Fjeldheim
Lesetid 9 min lesetid
Publisert 23. okt. 2019
Artikkelen er flere år gammel

I en usikker verden blir ansvarlige investeringer og bærekraft stadig viktigere for selskaper, investorer og forbrukere.

Denne uken arrangerte DNB konferanse for bærekraftig finans for andre år på rad, og hovedtema var: Hva kan banken og andre selskaper gjøre for å gjøre verden bedre gjennom investeringer? ESG (Environmental, Social og Governance) er en viktig forkortelse og handler om miljø, sosiale forhold og eierstyring.

Under konferansen ledet Janicke Scheele, leder for ansvarlige investeringer i DNB en paneldebatt med fokus på ansvarlige investeringer og utfordringene med å måle dette. Panelet besto av Annie Bersagel (Folketrygdfondet), Kirsten Margrethe Hovi (Norsk Hydro ASA), Christian Melby (Summa Equity) og Jon Sigurdsen (DNB Asset Management).

Kirsten Margrethe Hovi i Norsk Hydro. Foto: Tobias Myklebust Fjeldheim

Lønnsomhet og bærekraft

Norsk Hydro er et selskap som scorer høyt på bærekraft, og satsingen er en integrert del av selskapets virksomhet. Forretningsområdet Corporate Development har ansvaret for både strategi, porteføljeforvaltning, utvikling og bærekraft. «Lønnsomhet og bærekraft» er slagordet.

– Selv om aluminium som metall er veldig energi- og klimagassintensivt å produsere, har det store muligheter for å spare inn mer utslipp i bruksfasen enn det de slipper ut i produksjonsfasen, sier Hovi.

Og legger til:

– Bærekraft kan ikke være noe pynt på siden! Bærekraft må være en integrert del av forretningsstrategien.

Vi ser etter hvordan vi kan tjene på de løsningene som må til for de miljøutfordringene som er der

Annie Bersagel jobber som porteføljeforvalter innenfor ESG i Folketrygdfondet.

Folketrygdfondet har et nordisk investeringsunivers, 85 prosent av kapitalen er investert i Norge, resten i Danmark, Sverige og Finland. 60 prosent av fondet er investert i aksjer, 40 prosent i obligasjonsmarkedet. Aksjeporteføljen består av 130 selskaper. Dette gjør Folketrygdfondet til den største finansielle investoren på Oslo Børs.

– Strategien du velger for ansvarlig forvaltning må utledes fra mandatet og fra investeringsfilosofien som kapitalforvalteren har, sier Bersagel.

Jon Sigurdsen i DNB Asset Management. Foto: Tobias Myklebust Fjeldheim

Miljøutfordringer som muligheter

DNB Miljøinvest er et fond som ser på miljøutfordringer som muligheter, sier porteføljeforvalter Jon Sigurdsen i DNB Asset Management, og utdyper:

– Vi ser etter hvordan vi kan tjene på de løsningene som må til for de miljøutfordringene som er der. Fornybar energi og energibesparing er hovedfokus. Når det kommer til «E» i ESG kommer vi veldig høyt på listen fordi hele forretningsideen er å finne miljøinvesteringer. Vi vektlegger også «S» og «G» da det er etterspurt i markedet. Ved å bruke ESG som verktøy bygger og beskytter vi aksjonærverdier.

Fremover tror vi det vil bli et tydeligere skille mellom teknologi som bidrar positivt, og det som ikke er like positivt

Summa Equity er et aktivt eierfond som ble etablert i 2016. På samme måte som DNB Miljøinvest ser Summa på utfordringer knyttet til miljø som muligheter. De satser blant annet på teknologidrevne virksomheter.

– Teknologi har gitt produktivitetsvekst og vært et gode for samfunnet. Fremover tror vi det vil bli et tydeligere skille mellom teknologi som bidrar positivt, og det som ikke er like positivt. Vårt mandat er å finne de teknologiene som driver samfunnet fremover, sier Christian Melby.

Summa har integrert FNs 17 bærekraftsmål inn i sitt ESG-fokus. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle selskapene Summa ser på skal kunne knyttes opp mot FNs bærekraftsmål. Her ligger det store muligheter, ifølge Melby.

Selskapet vurderer også risikoperspektiver som eksempelvis økt global oppvarming eller skatt på CO₂-utslipp.

Annie Bersagel i Folketrygdfondet. Foto: Tobias Myklebust Fjeldheim

Eierstyring er bedre enn eksklusjon

Folketrygdfondet er en stor eier i et relativt lite marked, og bruker derfor mye tid på eierstyring i selskapene de er investert i.

– Når vi er blant de tre største eierne i 40 selskaper på Oslo Børs sier det seg selv at vi har et ansvar for selskapene om å være tilgjengelig for dem og forstå hvordan de jobber med bærekraft. Jeg opplever ofte at de norske selskapene er flinke på bærekraft. Mye av Folketrygdfondets jobb består i å forstå hvordan selskapene har prioritert og hvordan de tror det kommer til å påvirke verdiskapningen på sikt, sier Bersagel.

Hun understreker også at Folketrygdfondet ønsker at selskapene er åpne om utfordringer, dilemmaer og krevende saker. Det bygger tillit hos investorene.

Det kan være å bygge gode rapporteringsverktøy til å kutte flyreiser sammen med selskapet

ESG har satt et stadig større preg på Jon Sigurdsens 14 år lange karriere i DNB.

– Tidligere var det mer fokus på eksklusjon av selskaper. Det er fortsatt viktig, men nå begynner vi å bruke selskapsdialog mye mer aktivt og har en egen ressurs som tar disse dialogene. Det er svært motiverende å kunne bruke ekspertisen på ESG, samtidig som du påvirker og jobber for aksjonærverdiene, sier Sigurdsen.

Janicke Scheele er leder for ansvarlige investeringer i DNB. Foto: Tobias Myklebust Fjeldheim

Aktivt eierskap viktig

DNB Miljøinvest har 37 selskaper fra hele verden i porteføljen. Som i Summa Equity er det mye mer fokus på selskapene man sitter med i porteføljen enn på eksklusjon.

Summa Equity jobber aktivt med de 13 selskapene de har i sin portefølje. Selskapene i porteføljen har integrert ESG i sitt formål og strategi. Summa har også workshops med alle selskapene de har investert i for å finne muligheter via FNs bærekraftsmål.

– Vi har en ung portefølje, etter hvert skal vi selge selskaper videre. Da skal vi ha en evaluering av dem som skal kjøpe selskapene fra oss også. Det er viktig for Summa Equity at en kjøper har samme verdisett som oss, sier Christian Melby.

Paneldebatten under DNBs konferanse for bærekraftig finans. Foto: Tobias Myklebust Fjeldheim

Mener mye «sitter i hodet»

– Med globalisering er det så mange flere problemer vi utsettes for i Hydro, enten det dreier seg om overskudd av rødt vann i Brasil eller cyberangrep. Det er vanskelig å plukke ut hva du skal satse på av enkeltfaktorer. Hva er interessentene våre opptatt av? Det kommer med i analysene. Vi må hele tiden være forberedt på det uventede og vi må være så godt forberedt som mulig med troverdig og presis informasjon tilgjengelig når noe skjer, sier Kirsten Margrethe Hovi i Hydro.

– I Summa ser vi utfordringer med å skape objektive rammeverk for rapportering. Siden vi investerer i små selskaper, blir det ofte en endringsreise sammen. Det kan være å bygge gode rapporteringsverktøy til å kutte flyreiser sammen med selskapet. Hvilke valg folk tar i hverdagen sitter i hodet, sier Christian Melby.