Boliglånsreglene videreføres: - Vi skulle gjerne fått muligheten til å hjelpe flere unge inn i boligmarkedet

Vi forstår bakgrunnen for at myndighetene fortsetter den strenge linjen, men vi skulle gjerne fått muligheten til å hjelpe flere unge inn i boligmarkedet, sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for Personmarked i DNB.

MÅ SI NEI: – Med dagens regler har vi måttet avvise mange som vi som bank har ment burde fått lån, forklarer Ingjerd Blekeli Spiten, leder av Personmarked i DNB Bank (Foto: Stig B. Fiksdal)
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 20. jun. 2018
Artikkelen er flere år gammel

Ny Boliglånsforskrift ble fastsatt tirsdag denne uken. Finansdepartementet har valgt å videreføre reglene som ble innført 1. januar i fjor i sin helhet.

– Nordmenn er veldig glad i boligen sin, og prioriterer å låne og bruke penger på egen bolig. Når renten er lav, er det flere som har benyttet muligheten til å investere enda mer i bolig. Boliggjelden vokser og derfor viderefører Siv Jensen nå de strenge boliglånsreglene sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for Personmarked i DNB.

Oppsummert betyr dette at du fremdeles kan ha maks fem ganger inntekt i lån, og du må ha minst 15 prosent egenkapital ved kjøp av egen bolig. (Se faktaboks)

Les også: Hver tredje førstegangskjøper mener lånereglene til Siv Jensen er for strenge

Forstår bekymringen

– Vi i DNB forstår myndighetenes bekymring for nordmenns stadig økende gjeldsbelastning, sier Blekeli Spiten.

En forskrift, altså et pålegg til bankene om hvordan de skal drive, er likevel et sterkt virkemiddel. Det eneste nye i forskriften, er at bankene kan ta med barnetrygd og andre skattefrie inntekter med i beregningen av gjeld i forhold til inntekt.

Bankene skal også kunne bruke midler på BSU-konto som egenkapital i dette regnestykket. Dette kan være viktig for unge låntakere i etableringsfasen.

– Skal vi være ærlige så hadde vi vel helst sett at myndighetene i litt større grad overlot til bankene å vurdere låntagerne, sier hun.

I forskriften har det ligget en liten mulighet for bankene til å gjøre unntak overfor ti prosent av lånesøknadene, åtte prosent i Oslo.

– Denne unntaksmuligheten mener vi har vært for lav, mener konserndirektøren.

Slik er reglene for å få boliglån:
  • Lånekundenes samlede gjeld skal ikke overstige fem ganger brutto inntekt i året (inkl forbruksgjeld, studiegjeld osv)
  • Det skal fortsatt kreves 15 prosent egenkaptial ved kjøp av primærbolig
  • Avdrag kreves for lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi. Tidligere 70 prosent.
  • Bankenes mulighet for å gjøre unntak utenfor kravene opprettholdes til å gjelde maks 10 prosent av bankenes lånesøknader.

* Boliglånsforskriften gjelder fra 1.7.2018 til 31.12.2019

Kilde: Finansdepartementet

Vi har drevet bank i over 100 år og har lang erfaring med å gjøre gode lånevurderinger
Egne retningslinjer for Oslo:
  • Lånekundenes samlede gjeld skal ikke overstige fem ganger brutto inntekt i året – n (inkl forbruksgjeld, studiegjeld osv).
  • Det skal kreves minst 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig (bolig nr 2, 3 osv)
  • Det skal fortsatt kreves 15 prosent egenkaptial ved kjøp av primærbolig.
  • Avdrag kreves for lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi. Tidligere 70 prosent.
  • Bankenes mulighet for å gjøre unntak utenfor kravene begrenses til å gjelde maks 8 prosent av bankenes lånesøknader, eller maks kr 10 mill. i utlån per kvartal.

* Boliglånsforskriften gjelder fra 1.7.2018 til 31.12.2019

Kilde: Finansdepartementet

At denne særskilte lave fleksibilitetskvoten i Oslo nå opprettholdes, synes vi derfor er skuffende.

– Dette fordi vi mener det bør være like muligheter for folk som av ulike årsaker trenger en håndsrekning, i hele landet. Geografi fanger jo ikke opp låntakers sårbarhet eller betalingsevne.

– Med dagens regler i Oslo har vi opplevd å måtte si nei til mange vi som bank mener burde fått lån. Vi ville gjerne fått muligheten til å hjelpe enda flere unge inn i boligmarkedet, sier Blekeli Spiten.

Unormalt lave renter

Vi er opptatt av at folk må kunne leve godt med gjelden de har, understreker Blekeli Spiten.

– Dersom renten skulle stige et par tre prosent, noe som kan skje litt på sikt, så vil vi kanskje se at de med høy gjeld må gjøre tøffe prioriteringer for å betjene lånet sitt, forklarer hun.

– Våre analyser sier at de fleste vil klare dette godt, men erfaring har vist oss at mange vil knipe hardt inn på andre ting og øke sparingen sin, sier Blekeli Spiten.

Enkelt forklart vil da butikker og arbeidsplasser rammes i neste omgang, på grunn av sviktende omsetning.

Det er ingen hemmelighet at stadig lavere renter etter finanskrisen har bidratt til at nordmenns gjeldsappetitt har økt ganske kraftig.

– Vi opplever spesielt at unge mennesker, som aldri har opplevd en renteheving, søker om lån uten tanke for morgendagen. Da er det godt å ha et sett av regler å vise til.

DNB forstår derfor bakgrunnen for at myndighetene fortsetter den strenge linjen, selv om altså gjerne skulle sett en oppmyking av reglene.

Boliglånsforskriften bør være her for å dempe gjeldsopptak, ikke for å regulere boligpriser.

Les også: Her er regnestykket som viser hvor mye tid betyr for sparepengene dine

Tre gode grunner til å gjøre boligen grønnere

Rentene skal snart opp – dette bør boligeiere tenke på