Statsbudsjettet 2024:

Dette er lekkasjene fra statsbudsjettet for 2024

6. oktober legger regjeringen fram statsbudsjett for 2024. Dette er noen av postene som er kjent så langt.

LEKKASJER: 6. oktober legger regjeringen fram statsbudsjett for 2024. Dette er noen av postene som er kjent så langt. Foto: Thomas Stefan Strzelecki
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 08. sep 2023
Artikkelen er flere år gammel

Samferdsel

* Nytt løp i Oslofjordtunnelen skal i gang neste år. Rammen er på 6,5 milliarder kroner. Et mindre beløp settes av i budsjettet for oppstart av byggeprosjektet.

* Oppstart av veiprosjekt på E6 mellom Megården og Sommerset i Sørfold i Nordland. 4 milliarder kroner.

* Penger til ny tunnel på E134 mellom Røldal og Seljestad i Ullensvang. Kostnadsrammen for prosjektet er på 4,9 milliarder kroner.

* 300 millioner til forberedende arbeider for fellesprosjektet Arna-Stanghelle. I juli viste nye tall fra Statens vegvesen at ny vei og bane til Stanghelle vil koste 33,2 milliarder kroner.

* 60 millioner til oppstart av rassikring av veien Rødsliane i Suldal. Det skal bygges en tunnel forbi det rasfarlige strekket.

* Byvekstavtale for Kristiansand. 86,7 millioner kroner.

Oppvekst, skole og utdanning

* Kutt i barnehageprisene fra 3000 til 2000 kroner i måneden. Helårseffekten blir på litt over 3 milliarder kroner.

* 8 milliarder kroner fordelt over åtte år for å hjelpe kommunene med investeringer i læringsarenaer, bygging/ombygging av skolebygg og større utstyr.

* 120 millioner kroner til praktisk utstyr i klasserommene.

* Borteboerstipend til elever som ikke kan bo hjemme, økes med 600 kroner i måneden. 60 millioner kroner.

* Utstyrsstipend for elever på videregående skole øker i gjennomsnitt med 220 kroner. 40 millioner kroner.

Forskning og høyere utdanning

* Én milliard kroner til forskning på kunstig intelligens over de neste fem årene.

* Byggestart på NTNUs campus. 178 millioner kroner neste år, rammen er 6,6 milliarder kroner.

Helse og omsorg

* 1500 nye sykehjemsplasser. Rammen økes med 300 millioner kroner fra 2,7 til 3 milliarder kroner.

* 33,3 millioner til 66 nye LIS1-stillinger. 31 av disse er reversering av LIS1-kuttet fra forrige statsbudsjett. I tillegg 20 millioner til lavere gebyrer for søkere fra tredjeland.

Militært

* 150 millioner til militær romsatsing på Andøya Spaceport.

* 100 millioner ekstra til Heimevernet. 50 millioner skal gå til nye våpen og 50 millioner til trening og kompetanseheving som skal bedre den operative evnen.

Kultur

* 40 millioner til vedlikehold av den gamle jernbanestrekningen Tinnosbanen, som står på verdensarvlisten.

* 1,1 millioner er satt av til å opprette en bachelorutdanning i folkedans ved Universitetet i Sørøst-Norge.

* 37 millioner til samisk språk og kultur

* Tromsø kulturkvartal – ytterligere 8 millioner kroner til forprosjektet, som vil koste til sammen mellom 15 og 20 millioner kroner. Selve kulturkvartalet er et milliardprosjekt.

Annet

* Bygging av kornlager: 63 millioner kroner.

* 55 millioner kroner til opprettelse av en egen avdeling for innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer ved Skien fengsel, som er omgjort til et rent kvinnefengsel.

* 50 millioner kroner ekstra til såkalte bygdevekstavtaler. Det innebærer en tredobling av potten sammenliknet med inneværende år.

* 40 millioner ekstra til bredbåndsutbygging. Bevilgningen blir da på totalt 400 millioner.

* Styrke arbeid mot arbeidslivskriminalitet i Innlandet. 15 millioner kroner.