DNB innfører kjønnsnøytral foreldrepermisjon globalt

DNB innfører kjønnsnøytral betalt foreldrepermisjon på minst 20 uker globalt, slik at alle ansatte i hele konsernet skal ha muligheten til å kunne være hjemme med barnet sitt hvis de blir foreldre.

OMFATTER OGSÅ NORSKE FEDRE: I Norge vil ordningen bidra til at fedre til barn hvor mor ikke har opparbeidet seg rett til lønnet permisjon, vil kunne ta 20 ukers betalt permisjon – hvis de er ansatt i banken, opplyser fagansvarlig for likestilling og mangfold i DNB, Line Bakke. Foto: Marit E. Giske
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 24. aug 2018
Artikkelen er flere år gammel

Fagansvarlig for likestilling og mangfold i DNB, Line Bakke, sier at DNB med dette ønsker å gi alle som blir foreldre i DNB, kvinner som menn, lik mulighet til å være hjemme med et nytt barn, uavhengig av om de blir foreldre ved adopsjon eller fødsel.

Det nye regelverket ble innført i «DNB North America» allerede i juli i år, mens det for resten av konsernet trer i kraft fra årsskiftet.

I Norge er det allerede gode ordninger for de aller fleste, men ikke alle, og etter at «DNB North America» innførte ordningen i juli i år, er de aller fleste ansatte i DNB godt dekket. DNB-ansatte som vil bli omfattet av den nye ordningen er først og fremst:

  • Fedre i Norge hvor mor ikke har opparbeidet seg rett til lønnet permisjon
  • Fedre i Asia og Sør-Amerika som nå har kun én til seks uker permisjon
  • Ansatte i Sentral-Europa

-Vi vil at alle ansatte i DNB – uansett om de er ansatt i Norge eller på et av utenlandskontorene våre – skal ha muligheten til å kunne være hjemme med barnet sitt når de blir foreldre. Tyve ukers permisjon – eller mer – er bare som dråper å regne i et langt arbeidsliv, men det betyr mye for foreldre og barn, fastslår Bakke.

Ordningen skal også fremme likestilling

DNB har også forpliktet seg til FNs mål nr. 5 om «å oppnå likestilling og styrke alle kvinner og jenter», og ifølge FN kan lik mulighet for foreldrepermisjon fremme likestilling, særlig når både kvinner og menn har tillatelse til og blir oppfordret til å ta foreldrepermisjon.

Bakke presiserer at jobben med å fremme likestilling ikke er gjort med å innføre retningslinjer for kjønnsnøytral foreldrepermisjon.

-Det er først når det blir like vanlig for både kvinner og menn å bruke permisjonen som de har rett på, at dette vil bidra til likestilling. En kjønnsnøytral foreldrepermisjon er imidlertid viktig for å gi kvinner og menn samme mulighet, mener hun.


Les også denne saken fra februar 2018 på dn.no:

Hun er gründer, han mister all pappaperm