DNB utvider likestillingsarbeidet

DNB nærmer seg målet om 40 prosent kvinneandel på de fire øverste ledernivåene. Andelen har steget til 38,1 prosent fra 30,5 prosent i 2014 etter at banken har innført en rekke tiltak. Nå skal likestillingsarbeidet trappes opp og utvides.

TRAPPER OPP ARBEIDET: – Fremover skal vi jobbe bredere. Vi skal ikke bare oppnå økt likestilling, men også økt mangfold. Og ikke bare i eget hus. Vi skal også være en pådriver for økt likestilling og mangfold i samfunnet, sier konserndirektør for People  and Operations i DNB, Solveig Hellebust.
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 11. mar 2019
Artikkelen er flere år gammel

På ledernivået rett under konsernsjef Rune Bjerke (ledernivå 2 isolert sett), er kvinneandelen 50 prosent. Seks av DNBs 12 konserndirektører er kvinner.

– Fremover skal vi jobbe bredere. Vi skal ikke bare oppnå økt likestilling, men også økt mangfold. Og ikke bare i eget hus. Vi skal også være en pådriver for økt likestilling og mangfold i samfunnet. Vi skal ha dette i mente i alt vi gjør, sier konserndirektør for People and Operations i DNB, Solveig Hellebust.

Slik ønsker DNB å være en pådriver for økt mangfold og likestilling i samfunnet:

  • Stille krav til leverandørene våre om at de også skal jobbe for økt mangfold blant ansatte og ledelse
  • Sikre at produktene og rådgivningen vår bidrar til økt økonomisk likestilling mellom kjønnene

Likestillingsmålet er justert

DNB har nå også justert likestillingsmålet for banken fra «minst 40 prosent kvinneandel på de fire øverste ledernivåene» til «minst 40 prosent andel av hvert kjønn i ledergrupper i hele konsernet».

– På mange områder må vi fremdeles jobbe for å få opp kvinneandelen, men nå skal det gå begge veier. Nå er det kjønnsbalanse som er målet. Vi skal jobbe for å få minst 40 prosent av hvert kjønn i ledergrupper på alle nivåer i hele konsernet, forklarer fagansvarlig for likestilling og mangfold i DNB, Line Bakke (bildet).

Grafen nedenfor viser utviklingen i kvinneandelen på ledernivå 1 – 4 i DNB fra 2014 til 2018:

På andreplass i SHE Index

DNB toppet i 2018 SHE Index, en indeks som måler hvor godt de største norske selskapene jobber med kjønnsbalanse. I år har Schibsted inntatt toppen og dyttet DNB ned på en delt andreplass sammen med OBOS.

Det er Hellebust ikke lei seg for.

– Tvert imot. Dette viser at flere bedrifter jobber målrettet for å oppnå bedre kjønnsbalanse. I fjor deltok 25 selskaper i målingen, i år deltar tre ganger så mange. Det viser at arbeidet vårt er blitt lagt merke til og at det har inspirert andre, blant annet Schibsted. Vi må bare gratulere dem, for vi vet at dette ikke kommer av seg selv, sier hun.

Både kjønns- og lønnsbalanse står høyt på agendaen

DNB gjorde for noen år siden en kartlegging av lønnsforskjeller. Dette var utgangspunktet for at en likelønnspott ble innført som et av tiltakene for å jevne ut lønnsforskjeller som ikke kan forklares med annet enn kjønn.

– Vi skal fortsatt lønne ulike stillinger og prestasjoner ulikt, og en av hovedårsakene til lønnsforskjellene i DNB er at kvinner er underrepresentert i stillinger med høy lønn, for eksempel lederstillinger. Sistnevnte er litt av bakgrunnen for målet om minst 40 prosent kvinneandel på de fire øverste ledernivåene, forklarer Hellebust.

Totalt sett har DNB systematisert arbeidet med likelønn gjennom en handlingsplan som fagforeningene har vært med på å lage, og følgende tiltak er innført:

  • Påser at begge kjønn er representert i etterfølgelsesplaner
  • Identifiserer beste mannlige og kvinnelige søker til lederstillinger i DNB
  • Kjønnsbalanse er kriterium ved innplassering i omstilling og rekrutteringsprosesser
  • Interne mentor og nettverksordninger for kvinnelige talenter
  • Likelønnspotter i lønnsoppgjørene
  • De som er i fødselspermisjon er garantert lønnstillegg i permisjonstiden
  • Behandler tematikken jevnlig i konsernledelsen, samarbeidsutvalg og styret

DNB har i samarbeid med de tillitsvalgte satt av en likelønnspott i lønnsoppgjøret de tre siste årene, første gang i 2016.

– Vi fortsetter arbeidet med å oppnå økt lønnsbalanse, men hvordan vi skal gjøre dette videre er ikke bestemt ennå. Dette skal diskuteres med de tillitsvalgte frem mot lønnsoppgjøret, opplyser Hellebust.

Les også denne saken:

DNB sier nei til mannstunge advokatfirmaer