DNBs kommentar til påstander knyttet til islandske fiskeriselskaper

– DNB undersøker denne saken for å avklare fakta. Basert på det som har kommet fram i mediene kan vi ikke utelukke at DNBs tjenester er misbrukt av kriminelle i denne saken. Det er politiet som må avgjøre om det er tilfelle, sier konsernsjef Kjerstin Braathen til DNB Nyheter, og legger til:

KRIMINALITET RAPPORTERES: – Vi skal ha systemer som fanger opp mistenkelige forhold, undersøke dem og eventuelt rapportere dem til Økokrim, forteller konsernsjef Kjerstin Braathen. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 20. nov. 2019
Artikkelen er flere år gammel

– Som Finansministeren sa på onsdag, er ikke formålet med loven å eliminere risiko for å bli brukt til hvitvasking, men å redusere den mest mulig.

Braathen sier at alle banker opplever forsøk på misbruk av kriminelle, også DNB.

Har det gått transaksjoner gjennom DNBs systemer som burde vært undersøkt nærmere?

– Hvis det bevises at en kunde har brukt DNBs systemer til kriminalitet, vil det selvsagt få direkte konsekvenser for denne kunden, understreker konsernsjefen.

Braathen sier det er for tidlig å si hvilke konsekvenser det er snakk om. Som det fremgår av dekningen i islandske medier avsluttet DNB kundeforholdet til to selskaper i 2018.

– Vi forstår at folk gjerne vil vite hva DNB har meldt av transaksjoner og forhold til Økokrim. Det er forbudt å avsløre slike meldinger, og det kan også påvirke politiets arbeid. Bankenes rolle er å melde mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Vi samarbeider naturligvis med politiet i denne typen saker, sier hun.

Hva gjør banken for å motarbeide hvitvasking og korrupsjon?

– Vi har systemer som skal fange opp mistenkelige forhold, undersøke dem og eventuelt rapportere dem til Økokrim. I 2018 sendte DNB 1 496 saker til Økokrim, med over 3 700 ulike kundeforhold involvert og tusenvis av transaksjoner. Så må vi etter at vi har fått avklart fakta i saker som denne vurdere om vi har vært gode nok i det arbeidet.

Konsernsjef Kjerstin Braathen si at dette dreier seg om forhold som strekker seg nesten ti år tilbake i tid, og det er ingen tvil om at både DNB og andre banker har bedre systemer og mer kompetanse innen økonomisk kriminalitet nå enn for ti år siden. Også kravene til bankene har økt i løpet av denne perioden, avslutter hun.

DNB har tatt mange grep for å styrke oss på dette området. Blant annet:

  • Opplæring av ansatte, ledere og styret
  • Oppdaterte rutiner og risikoanalyser
  • Økt kompetanse og flere ressurser
  • Investeringer i IT-systemer
  • Økt fokus i ledende fora