Hva gjelder ved forsinkelse, streik eller mistet bagasje?

Skal du hjem til jul?

Juletid er reisetid og lite er verre enn å ikke rekke hjem til jul. Her er en oversikt over hvilket ansvar selskapene har, og hva du selv må gjøre. Og hva som skjer når force majeure oppstår.

KAOS. Her fra  Gardermoen tidligere i år hvor norske SAS-piloter gikk ut i streik etter at meklingen med NHO Luftfart hadde brutt sammen. Foto: NTB scanpix
Lesetid 9 min lesetid
Publisert 10. des. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Juletid er reisetid og lite er verre enn å ikke rekke hjem til jul. Her er en oversikt over hvilket ansvar selskapene har, og hva du selv må gjøre. Og hva som skjer når force majeure oppstår.

- Når halve Norge skal reise hjem, på hytta eller til utlandet i jula blir det fort kø og forsinkelser. Da er det greit å ha kontroll på hva du har krav på og hva reiseselskapene plikter å gjøre, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Det aller viktigste er å beregne god tid.

- Skal du bytte mellom fly, tog eller buss må du beregne to timers transfertid. Rekker du ikke flyet fordi toget til flyplassen var halvtime forsinket dekker ikke reiseforsikringen merkostnader som følge av forsinkelsen. Du må ta direkte kontakt med transportselskapet, sier Therese

KAN REGLENE: Skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB. Foto: Fremtind
En av våre kunder opplevde nylig en forsinkelse på seks timer på vei hjem til Norge fra Malaga med lite informasjon og null kompensasjon
Therese Nielsen

Hvem har ansvaret ved forsinkelser og streik?

Inntil to timer forsinket:

  • Om toget er mer enn 30 minutter forsinket, eller mer en 1 time forsinket på region- og langdistansestrekninger skal togselskapet finne alternativ transport. Du kan velge mellom ombooking eller refusjon etter egne satser, 25 prosent av billettprisen om du kommer mer over en time for sent fram, eller 50 prosent av prisen om du kommer mer enn to timer for sent fram til ankomststedet. Forsikringsselskapet dekker ikke forsinkelse under to timer. Ta alltid vare på kvitteringer og kontakt transportselskapet.
  • Om bussen blir forsinket eller innstilt skal busselskapet gjøre det de kan for å finne alternativ transport. Er ikke det mulig kan du få dekket dine utgifter til alternativ transport (eks. drosje) i henhold til satser som bestemmes av hvor mye forsinket du blir. Ved forsinkelser på over to timer som gjør at du ikke kommer fram før dagen etter, kan forsikringsselskapet dekke følgende: overnatting og innhenting av opprinnelig reiserute. For å kunne få erstatning må årsaken til forsinkelsen teknisk feil med bussen eller at det er ekstraordinære værforhold.
  • Om flyet er forsinket over 2 timer skal flyselskapet sørge for mat og drikke, om flyreisen er på 1500 km eller mer. Her er det ulike regler ut fra hvor langt du skal reise. Forsikringsselskapet kan dekke overnatting og innhenting av opprinnelig reiserute når årsaken til forsinkelsen er teknisk feil med flyet du skal reise med eller på grunn av ekstraordinære værforhold. Ta alltid vare på kvitteringene for dine utlegg.
VENTETID: Ved forsinkelser på over to timer som gjør at du ikke kommer fram før dagen etter, kan forsikringsselskapet dekke følgende: overnatting og innhenting av opprinnelig reiserute. Foto: NTB scanpix

Mer enn to timer forsinket eller innstilt:

  • Om flyet er mer enn 5 timer forsinket skal flyselskapet tilby refusjon av billettprisen for den delen av reisen som ikke er påbegynt, eller hele billetten dersom reisens formål ikke kan oppnås på grunn av forsinkelsen. Du kan bruke reiseforsikringen hvis årsaken er teknisk feil med flyet du skal reise med eller ekstraordinære værforhold. Ta alltid vare på kvitteringer.

- Det er alltids en fare for å bli kasteball når ikke tur- eller reiseoperatøren gjør det de skal. En av våre kunder opplevde nylig en forsinkelse på seks timer på vei hjem til Norge fra Malaga med lite informasjon og null kompensasjon, sier Therese.

Kunden og de andre reisende mottok ingen informasjon fra flyselskapet, før de omsider fikk beskjed om at selskapet ville sette inn et nytt fly uten informasjon om når. Kunden vår sendte inn krav på kompensasjon til selskapet uten hell, men fikk medhold på sin klage til Flyklagenemnda

- Da fikk hun oppleve et annet kjent problem, og det er at denne nemnda har ingen formell myndighet og dermed trenger ikke flyselskapet å forholde seg til at vår kunde har fått medhold. Flyselskapet nektet å gi vår kunden noe som helst, men denne praksisen varierer fra selskap til selskap – noen er veldig ryddige, sier Therese.

Hvis bagasjen din blir borte, forsinket eller skadet, kan du kreve erstatning av flyselskapet.
Therese Nielsen

Hva er Force Majeure?

Om flyet blir innstilt kan du søke refusjon eller ombooking hos reiseoperatøren. Vår oppmerksom på at det er noe ulik praksis hos de forskjellige flyselskapene. Du kan bruke reiseforsikringen hvis årsaken er teknisk feil med flyet du skal reise med eller ekstraordinære værforhold.

Om flyet blir innstilt grunnet streik skal reiseoperatøren eller flyselskapet hjelpe deg, men det er ulik praksis hos disse og dessverre blir ofte kundene stående på bar bakke. Streik regnes som det vi kaller force majeure og forsikringen dekker ingenting.

Force majeure betyr "hindring som skyldes noe en ikke er herre over; tvingende omstendighet som gir en rett til å la være å oppfylle en inngått forpliktelse", ifølge ordboken. 

- Det er viktig å huske på at reiseoperatørene bruker standard-takster når de refunderer eller kompenserer deg, og disse er ikke nødvendigvis det samme som prisen på billetten. Du får også mindre kompensasjon om du samtidig får alternativ transport eller fly, sier Therese.

Ved forsinkelser vil forsikringen kunne dekke nye billetter dersom flyselskap/transportør ikke kan tilby dette innenfor 24 timer. Ta alltid kontakt med forsikringsselskapet ved kjøp av nye billetter.

Hvem om bagasjen blir forsinket, borte eller skadet?

- Hvis bagasjen din blir borte, forsinket eller skadet, kan du kreve erstatning av flyselskapet. Det er de som har ansvaret for bagasjen din, sier Therese.

  • Du kan kreve erstatning selv ved kortere forsinkelser, men du må vise til et faktisk og nødvendige behov, som klær og toalettsaker.

- Du kan med andre ord ikke kreve erstatning for medisiner (som du ikke må ha), solbriller, ladekabler, hodetelefoner og annet du ikke må ha i den korte perioden du venter på å få bagasjen tilbake, sier Therese.

Om du opplever dette må du gi flyselskapet beskjed ved bagasjeutleveringen. Det er viktig at du får en bekreftelse fra flyselskapet på at bagasjen er forsinket.

  • Om bagasjen blir helt borte har du krav på erstatning fra flyselskapet tilsvarende verdien på bagasjen. Normalt regnes bagasjen som tapt etter tre uker, om ikke flyselskapet vedgår at bagasjen er tapt før det. Normalt vil forsikringsselskapet dekke tapet etter tre uker.

- Husk at du ikke må legge medisiner, verdigjenstander, som smykker og lignende i innsjekket bagasje. De fleste flyselskap opererer også med et maksimumsbeløp og unntak for hvilke gjenstander som erstattes. Normalt har forsikringsselskapene de samme reglene, sier Therese

  • Om bagasjen blir skadet etter du har sjekket den inn kan du kreve erstatning fra transportselskapet så lenge du har pakket bagasjen skikkelig og at bagasjen i seg selv er i orden og uten feil. Du kan heller ikke forvente å få erstattet skjøre gjenstander som glass og lignende – som må håndteres ekstra varsomt.

På Forbrukerrådets sider kan du lese mer om hva du har krav på