Frisk debatt om DNBs satsing på eget mediehus

Det ble frisk debatt da DNB presenterte satsingen på eget mediehus, DNB Nyheter, for en fullsatt sal av kommunikasjonsfolk, journalister og andre i bankens filial på Karl Johans gate i Oslo onsdag 28. februar.

PANELDEBATT: Debattleder Eliese Laustsen fra DNB Nyheter, kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide, Kristin Clemet fra tankesmien Civita, Arne Jensen i Norsk Redaktørforening og Country Manager Espen Viskjer fra Retriever. FOTO: Thomas Strzelecki  
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 07. mar. 2018
Artikkelen er flere år gammel

Vi gjør oppmerksom på at artikkelen er oppdatert tirsdag 6. mars klokken 10.15 på bakgrunn av at Retriever etter presentasjonen har gjennomgått analysen og tydeliggjort premissene.

På presentasjonen i DNBs bankkontor på Karl Johan var konserndirektør for Media og Marketing i DNB, Thomas Midteide, tydelig på at DNB Nyheter ikke skal være eller fremstå som et kvasiredaksjonelt medium.

– Det skal ikke være noen tvil om hvem som er avsender. Det er DNB, og det vi skriver skal være riktig og troverdig. Derfor har vi også laget en plakat for innholdsproduksjon som vi vil forholde oss til, sa han.

Tre grunner til at DNB bygger opp eget mediehus

Midteide ga tre grunner til hvorfor banken nå bygger opp et eget mediehus:

  1. Folk kan for lite om økonomi og næringsliv, både om privatøkonomi og om hvor landets verdiskaping kommer fra.
  2. Redaksjonene kutter, og det har medført at økonomi- og næringslivsstoff oftere nedprioriteres.
  3. Kundene våre har flyttet på seg. De går ikke like ofte i bankfilialene, som det nå også er færre av, men de har fortsatt behov for privatøkonomiske tips og råd, og det skal vi gi dem gjennom DNB nyheter og der de er på sosiale medier.

Retriever bekrefter bildet

Medieanlysebyrået Retriever la samtidig frem en analyse gjennomført for DNB, som viser hvordan norske medier har dekket ulike temaområder over tid. Analysen er i følge Retriever basert på en stordata-gjennomgang av publiserte artikler på norske nettmedier i perioden 2010-2017.

 

  • Når Retriever ser på temafordelingen i norske riksmedier i perioden 2010 til 2017 (foilen ovenfor), er det en svak nedgang i andelen økonomi- og næringslivsstoff, fra rundt 19 prosent til rundt 16 prosent. Sport ligger på en soleklar førsteplass med rundt 25 prosent av de publiserte artiklene, mens politikk som tema har økt sin andel av dekningen og ligger i 2017 på ca. 21 prosent.
  • Samtidig viser tallene fra Retriever at det har vært en økning i andelen økonomi – og næringsinnhold i lokalmediene i perioden.
  • Norske nettaviser publiserer nesten 900 000 færre artikler i 2017 enn i 2010, en nedgang på 39 prosent. Krysspublisering er ikke hensyntatt, ei heller bruk av nyhetsbyråstoff.
  • Gjennomsnittlig artikkellengde øker med 23 prosent i samme periode.
  • Det er i følge analysen lokalmediene som driver nedgangen. I 2017 blir det publisert over 800 000 færre artikler i lokalmedier sammenlignet med 2010. Mye av nedgangen i antall publiserte artikler kan etter all sannsynlighet tilskrives en større andel krysspublisering av artikler i de store mediehusene i tidligere år.

TEMPERATUR: Det var delte meninger om dekningen av økonomistoff i norske medier. FOTO: Thomas Strzelecki

Frisk paneldebatt

Til stede var også Kristin Clemet fra tankesmien Civita, som flere ganger har tatt offentlig til orde for at norske medier, spesielt NRK, ikke dekker økonomi og næringsliv godt nok i forhold til hvordan de dekker andre stoffområder. Hun deltok i en paneldebatt sammen Arne Jensen i Norsk redaktørforening, Espen Viskjer i Retriever og Midteide (bildet).

Jensen åpnet debatten friskt og offensivt med å si at Retrievers analyse som understøttet dette markedsføringsstuntet fra DNBs side, som han kalte det, var feil. Han begrunnet dette med at han hadde sikre kilder på at mediene nå produserer flere saker enn før, ikke færre, blant annet fordi de i forhold til tidligere også har nettutgaver de skal fylle.

Viskjer presiserte at Retrievers analyse er basert på publiserte artikler og påpekte at bildet uansett er at mediene produserer lite økonomi- og næringslivsstoff sammenlignet med annen type stoff.

Clemet sa at hun er opptatt av at mediene, og spesielt de store, tar det samfunnsansvaret det er å opplyse om det som er viktig, hvordan samfunnet henger sammen og presentere det på en sann og kritisk måte. Hun mener at norske medier er dårligere på dette enn de de store mediene i nabolandene våre. Clemet avsluttet med å si at DNBs satsing på å bygge opp eget mediehus bør danne grunnlag for en videre debatt om dette er betenkelig eller ikke og om medienes rolle fremover.

Se hele presentasjonen og paneldebatten her: