Hva skjer etter Brexit-nederlaget til Theresa May?

Analyse / kommentar: 15. januar forkastet det britiske parlamentet forslaget til utmeldelsesavtale med EU med overveldende flertall. Det har forlenget usikkerheten rundt Brexit-spørsmålet. I skrivende stund er det usikkert om det blir gjort nye forsøk på forhandlinger med EU, om statsminister May vil pushe avtalen til en ny avstemning i Parlamentet 21. januar eller om hun vil la avstemningsresultatet stå og utfordre Parlamentet til å finne en vei videre som vil få flertall.

SVIENDE NEDERLAG: Stobritannias statsminister Theresa May led et av de største nederlagene i det britiske parlamentets historie på tirsdag kveld. Foto: NTB scanpix
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 16. jan. 2019
Artikkelen er flere år gammel

I skrivende stund virker det lite sannsynlig at Parlamentet vil stemme for noe som også har et snev av mulighet til å få tilslutning blant de 27 gjenværende EU-landene – enda mindre så med bare noen dager til å lykkes. Derfor er det langt mer sannsynlig nå at britene står overfor ett av to valg:

• «No deal» – å forlate EU 29. mars uten en avtale, og deretter finne veien videre, f.eks. forhandle en handelsavtale.
• «Tilbakekalle utmeldelsen» hjemlet i EU-traktatens paragraf 50. Dette er mulig, men trolig bare dersom de 27 medlemslandene ser at noe substansielt skal skje deretter – f.eks. nyvalg eller en ny folkeavstemning i Storbritannia.

For EU er Brexit-saken nå på det nærmeste historie. Der kan man lite gjøre for å endre sakens videre skjebne. Til gjengjeld har man nok av andre temaer å jobbe med. Kursen skal stakes ut for det nye EU av 27 land, der spørsmålet om graden av overnasjonalitet i Brussel står helt sentralt, og der meningene spriker. Unionen må også enes om sin fremtidige økonomiske politikk. Også her er meningene svært delte. Og til sist må man finne en utvei på konflikten mellom Polen og Ungarn og landene i vest om sentrale verdispørsmål. Så langt de mer grunnleggende spørsmålene. I tillegg har det tårnet seg opp en serie konkrete spørsmål som må løses. Her er noen av dem:

• Migrasjon og integrering
• Forholdet til Russland og Tyrkia
• Hvordan håndtere et utfordrende USA

EU vil i tiden fremover preges av indremedisinske prosesser som gjør det vanskelig å enes om og ha fokus på de store globale spørsmålene. Europa, som kunne vært en nyttig geopolitisk maktpol i dagens internasjonale situasjon, vil derfor spille en beskjeden rolle fremover.

Langlesing: Kjell Grandhagen forklarer alt du trenger å vite om internasjonal politikk og de store grunnleggende globale spørsmålene