I høstmørket er ikke alle katter grå

Noen sees rett og slett ikke, fordi vi med alderen får svakere syn. Og på den andre siden: Det er de yngste som har størst tro på at de blir sett.

RISIKOSPORT: Mange yngre fotgjengerne har tro på at bilistene ser dem så lenge de går i opplyste gater. Foto: NTB scanpix
Lesetid 6 min lesetid
Publisert 29. okt 2019
Artikkelen er flere år gammel

– Ja, det er folk mellom 45 og 59 år som i størst grad synes det er vanskelig å se fotgjengere på landeveien når det er mørkt, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind.

Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Kantar TNS på oppdrag for Trygg Trafikk og Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Ifølge Specsavers kan en 20-åring se fotgjengere i mørket på 100 meter avstand, mens en 70-åring først vil se den samme fotgjengeren på 50 meter avstand.

– En 50-åring ser bare halvparten av hva en 20-åring gjør i mørket. Dette begynner å gjøre seg gjeldende allerede i 40-årene, sier optiker Kristyane Rokling i Specsavers (bildet).

Ifølge Trygg Trafikk har nær halvparten av alle bilister opplevd å nesten kjøre på en fotgjenger de ikke har sett i mørket. Over 90 prosent av trafikanter over 45 år skulle ønske flere fotgjengere brukte refleks. Det er også denne gruppen som blir mest irritert over at fotgjengerne dropper refleksen.

Optiker Kristyane Rokling i Specsavers.
Lys fra gater, butikker og trafikk stjeler så mye oppmerksomhet at du som fotgjenger i praksis blir nærmest usynlig

Flere eldre sjåfører i trafikken

– Uten refleks er du veldig sårbar selv på steder med gatebelysning. Lys fra gater, butikker og trafikk stjeler så mye oppmerksomhet at du som fotgjenger i praksis blir nærmest usynlig, sier Nielsen.

Med økende alder slipper øyet inn mindre lys slik at netthinnen ikke klarer å oppfatte like mange detaljer som tidligere. Med økende alder blir du også mer plaget av blending og motlys i mørket.

– Det blir stadig flere eldre sjåfører i trafikken, derfor kan vi ikke få sagt ofte nok hvor viktig det er å gå jevnlig til optiker for en synstest og øyehelsekontroll. Brillene skal ha korrekt styrke og sitte godt, sier Rokling.

Blant fotgjengerne var det også størst andel av de yngre som hadde tro på at bilistene så dem, så lenge de gikk i opplyste gater. Også i dette spørsmålet sank andelen av dem som trodde bilistene så dem, drastisk med alderen.

– Det er ikke bare en selv man skal ta hensyn til i trafikken, det er først og fremst alle andre. Det er for øvrig bare ett råd som gjelder når det kommer til å bli sett i trafikken; bruk refleks! avslutter Nielsen.

Funn fra undersøkelsen:

Bilistene ser meg der det er gatelys, selv om jeg ikke bruker refleks

• Kvinner er i større grad enn menn uenige i denne påstanden.
• Andelen som er enige i denne påstanden synker med økt alder, fra 27 % som er enige blant de under 30 til 14 % blant de over 60 år.

Jeg syns det er vanskelig å se fotgjengere i mørket selv om det er gatebelysning

• Blant kvinner svarer halvparten at de syns det er vanskeligere å se fotgjengere i mørket selv om det er gatebelysning, sammenlignet med 31 % blant menn.
• De under 30 år oppgir i størst grad å være uenige i påstanden, sammenlignet med øvrige aldersgrupper.

Jeg syns det er vanskelig å se fotgjengere på landevei når det er mørkt

• Andelen som er «helt enige» i påstanden er størst blant kvinner – 87 % blant kvinner sammenlignet med 71 % blant menn
• Aldersgruppen 45-59 svarer i størst grad at de er helt enige i påstanden (85 %)

Jeg skulle ønske flere fotgjengere brukte refleks i mørket

• Blant kvinner svarer hele 93 % at de er «helt enige» i påstanden. Blant menn svarer 81 % det samme.
• I overkant av 90 % av de i aldersgruppen 45+ svarer at de er «helt enige» i at de skulle ønske at flere fotgjengere brukte refleks i mørket. Blant de under 30 år svarer 76 % det samme

Jeg blir irritert over fotgjengere som ikke bruker refleks

• Flere kvinner enn menn svarer at de er «helt enige» i denne påstanden, 7 av 10 sammenlignet med 4 av 10.
• Aldersgruppen 45-59 år har størst andel som svarer at de er «helt enige» i påstanden.
• Oslo/Akershus har lavest andel som er «helt enige» (48 %), mens rest Østland har størst andel (62 %).

Skadeforebygger Therese Nielsen.