- Kapitalgapet må inn i statsbudsjettet

Statsbudsjettet påvirker både lommeboken og sparepengene til veldig mange. Nå foreslår DNB at myndighetene skal regne ut hvordan endringene slår ut for kvinner og menn.

EN VIKTIG SAMFUNNSUTFORDRING: – Det er relevant å vite hvordan for eksempel endringer i skatter, avgifter eller støtteordninger til næringslivet slår ut for både kvinner og menn, sier Kaj-Martin Georgsen, direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 07. okt. 2019
Artikkelen er flere år gammel

I en rapport fra Menon Economics laget for DNB kommer det fram hvor store forskjeller det er mellom menn og kvinner når det gjelder formue og kapital:

  • Menn har 134 milliarder mer i netto formue enn hva kvinner har.
  • 80 prosent av de privateide verdiene på Oslo Børs er eid av menn.
  • Menn fikk 53 milliarder mer i kapitalinntekt enn kvinner i 2018.
  • Kun 20 prosent av alle aksjeselskap opprettes av kvinner
  • 86 prosent av alle dagens minstepensjonister er kvinner

DNB Nyheter følger statsbudsjettet tett. Få siste nytt om hvordan det påvirker din lommebok rett i Messenger her.

– Statsbudsjettet er et av de viktigste fordelingspolitiske virkemidlene politikerne har, og innretningen på de ulike postene får ofte direkte innvirkning på økonomien til både private og bedrifter. Det er viktig å sikre at vi har best mulig kunnskap og beslutningsgrunnlag når man skal vurdere hvordan kapitalgapet mellom kvinner og menn kan reduseres, sier Kaj-Martin Georgsen, direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB.

Han viser til at budsjettet allerede inneholder en beregning av såkalte «fordelingseffekter» for ulike inntektsgrupper (Prop. 1 LS Kapittel 2.6), og at det burde være mulig å gjøre en tilsvarende beregning for kjønn.

Betyr dette at DNB mener skattesystemet skal legges om for å redusere kapitalgapet?

– Det er opp til politikerne å vurdere. Men vi ønsker å stimulere til debatten og gi et best mulig faktagrunnlag om en viktig samfunnsutfordring. Slik kan vi bruke vår stemme. Det er relevant å vite hvordan for eksempel endringer i skatter, avgifter eller støtteordninger til næringslivet slår ut for både kvinner og menn. De store forskjellene er strukturelle, og da må vi våge å få fakta på bordet for å se om politikken bidrar til å forsterke eller redusere problemet, avslutter han.

NRK Radio viet DNBs forslag plass i sin morgensending mandag og Arbeiderpartiets nye finanspolitiske talsperson, Hadia Tajik, var positiv til forslaget fra DNB:

– Vi ser at penger og makt ikke er likt fordelt mellom kjønnene. Det er flere menn som er ledere, det er flere menn som jobber heltid, som har høye lønninger, høy formue og høy kapitalinntekt. Høyres Henrik Asheim på sin side var skeptisk til å innføre enda flere beregninger i statsbudsjettet.