Låner ut 46 milliarder til vind-, vann- og solenergi

DNB finansierer en rekke prosjekter innen vind-, vann- og solenergi. I 2016 lånte banken ut mer enn 46 milliarder kroner til prosjekter innenfor fornybar energi.

Lesetid 2 min lesetid
Publisert 14. mar. 2017
Artikkelen er flere år gammel

  • Internasjonalt finansierer DNB fornybarprosjekter i Europa, USA, Sør-Amerika og Australia, hovedsakelig vann, vind og sol.
  • Vannkraft er den største fornybare energikilden i Norge, noe som også gjenspeiles i DNBs fornybare energiportefølje. Vannkraft står for 56 prosent, internasjonale vindparker 13 prosent og solparker 7 prosent. Den øvrige eksponeringen er primært rettet mot internasjonale energiselskaper.

Dette fremgår av DNBs årsrapport for 2016, som foreligger nå.

DNBs arbeid innenfor fornybar energi handler i stor grad om prosjektfinansiering. Banken har en ledende posisjon innen utlån til norske og nordiske energiselskaper samt vindkraftprosjekter, med en portefølje på rundt 46 milliarder kroner. DNB finansierer også vann-, sol- og vindkraftprosjekter globalt, deriblant i Europa, USA, Sør-Amerika og Australia.

SATSER PÅ FORNYBART: Berit Henriksen, leder for DNBs energidivisjon. (Foto: Stig B. Fiksdal)

– Vi satser på fornybart fordi vi tror på bransjen, som mest av alt trenger forutsigbarhet og et langsiktig perspektiv. Det er utfordrende å få til mange forsvarlige investeringer når kraftprisene er lave og fremtiden for el-sertifikater er usikker, sier Berit Henriksen, leder for DNBs energidivisjon.

Sameksistens

Bankens energidivisjon omfatter både fornybar energi, olje/gass og oljeservice-leverandører.

– Som bank gjenspeiler vi AS Norge og er en bank for flere deler av bransjen. Norge er en olje- og gassnasjon, hvor DNB har bygget opp en betydelig portefølje og kompetanse. Med Norges unike vannkraftressurser har vi også utviklet stor kompetanse innen fornybar energi. Det vil fortsatt være en sameksistens mellom olje, gass og fornybar i lang tid fremover, og vi vil være langsiktige i støtten til disse sektorene, sier Henriksen.

Lederen for DNBs energidivisjon forteller at petroleumsindustrien har også utviklet kompetanse som er nyttig inn mot offshore vindkraft, og at DNB ser at flere selskaper også investerer i fornybart.

– Generelt forventer vi betydelig vekst i fornybarporteføljen i årene som kommer, avslutter Henriksen.

FAKKEN VINDPARK: Norges største vindkraftprosjekt. (Foto: Thomas Haugersveen)

Viser tillit i dårlige så vel som i gode tider

En av DNBs fornybarkunder er Danske Vestas, som har produsert vindkraftturbiner i nesten 40 år. I dag er konsernet en global markedsleder innen vindkraft med turbiner fra Vestas i 75 land, på seks kontinenter, til sjøs så vel som på land. Som i Fakken vindpark (og etter hvert på Fosen), Norges største vindkraftprosjekt. Fakken vindpark ble til takket være dansk vindekspertise og finansiell drahjelp fra DNB gjennom både oppturer og nedturer.

SAMARBEIDSPARTNER: Finansdirektør Marika Fredriksson i Vestas. (Foto: Thomas Haugersveen)

Marika Fredriksson, finansdirektør i Vestas, sier dette om selskapets samarbeid med DNB:
– Det er grunnleggende å ha gjensidig tillit til og forståelse for hverandre, og der har virkelig DNB innfridd. De forstår hvordan virksomheten vår fungerer, og de skjønner kompleksiteten i fornybarbransjen. Og så viser de oss tillit i dårlige så vel som i gode tider.