Lokale prosjekter i Asker, Røyken og Hurum får over 4 millioner kroner

27 prosjekter i Asker, Røyken og Hurum får til sammen 4.146.000 kroner i støtte av Sparebankstiftelsen DNB. Stiftelsen har aldri før delt ut så mye penger til så mange som i vårens tildelingsrunde. Neste søknadsfrist er 1. september.

PENGEDRYSS: Mange gode prosjekter i Asker, Hurum og Røyken har fått innvilget pengestøtte fra Sparebankstiftelsen DNB. De fleste mottakerne var representert ved tildelingen i Kulturhagen/Borgen Nærmiljøsentral i Asker nylig. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 04. jun. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Pengegavene ble overrakt i flotte omgivelser i Kulturhagen/Borgen Nærmiljøsentral i Asker før helgen.

Mange får glede av initiativene som pengene går til

Personmarkedssjef i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, som syntes det var veldig hyggelig å få være med å dele ut midler til så mange inspirerende prosjekter.

-Det er innsatsen som legges ned hver eneste dag som skaper det gode nærmiljøet og resultater for bygda. Takket være stiftelsen går en del av bankens overskudd tilbake til lokalsamfunnet her i Asker. Jeg selv har selv vært medlem av mange av klubbene som har fått støtte og har som askerbøringer flest stor glede av de initiativene som pengene går til, sier hun.

Sparebankstiftelsen DNB er bankens nest største eier, og pengene som deles ut til allmennyttige formål er utbytte fra stiftelsens eierandel på rundt 8 prosent.

Rekordtildeling i vårens tildelingsrunde

Totalt sett har Sparebankstiftelsen DNB tildelt 123,5 millioner kroner fordelt på 703 lokale prosjekter på Østlandet i vårens lokale tildelingsrunde. Dette er det høyeste beløpet som noen gang har blitt delt ut i en lokal tildelingsrunde, og det høyeste antall søknader som er innvilget.

De tildelte beløpene varierer fra 3.500 kroner til 2,5 millioner kroner. Det høyeste beløpet som ble delt ut i Asker, Hurum og Røyken var på 500.000 kroner og gikk til Stiftelsen NAKUHEL.

Støtter lokalt engasjement og deltakelse

Stiftelsen støtter tiltak som bidrar til lokalt engasjement, deltakelse og tilhørighet

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig tiltak som bidrar til lokalt engasjement, deltakelse og tilhørighet. Meningsfylte aktiviteter for barn og unge innenfor disse fire formålsområdene prioriteres:

Bidragene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Ny sjanse 1. september

Stiftelsen har to tildelingsrunder årlig til lokale tiltak på Østlandet. Søknadsfristene er 1. februar og 1. september. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no

 

Disse fikk tildeling i Asker, Røyken og Hurum

I Asker:
ARNESTAD SKOLEKORPS
ASKER KULTURSKOLE
HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL
DRENGSRUD VEL
ASKER KOMMUNE SEKTOR KULTUR OG FRITID
VARDÅSEN VEL
ASKER KOMMUNE SEKTOR KULTUR OG FRITID
STIFTELSEN NAKUHEL ASKER – LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE
KONGLUNGEN RIDEKLUBB
RADAR EVENT
IF FRISK ASKER AIL
ASKER SNOWBOARD FREESTYLE KLUBB
ASKER SKIKLUBB ORIENTERING
HOLMEN IDRETTSFORENING
HEGGEDAL IDRETTSLAG

I Røyken og Hurum:
ÅROSFJELLET BEBOERFORENING
IDRETTSLAGET ROS
RØYKEN SEILFORENING
IDRETTSLAGET ROS
HURUM KOMMUNE
HURUM HUSFLIDSLAG
HURUM TURISTFORENING
SÆTRE SPEIDERGRUPPE
SÆTRE SPEIDERGRUPPE
SÆTRE IDRÆTSFORENING
GRAABEIN