Mangfold og teknologi gir konkurransekraft

I DNB jobbes det godt med å få flere kvinner inn i ledende stillinger, men banken har fortsatt en vei å gå når det gjelder å øke mangfoldet totalt sett, erkjente konsernsjef Rune Bjerke i Arendal.

MANGFOLD ER MER ENN GOD KJØNNSFORDELING: -Vi vil nå ta med oss erfaringer fra likestillingsarbeidet inn i arbeidet med å øke mangfoldet, sa Rune Bjerke da han møtte Berit Svendsen til samtale om mangfold og teknologi i næringslivet. Foto: Pål Jørgen Bakke
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 15. aug 2018
Artikkelen er flere år gammel

I tillegg til Rune Bjerke deltok følgende i DNBs debatt om mangfold og teknologi i næringlivet onsdag 15. august:

  • Berit Svendsen, direktør i Telenor og mangeårig styremedlem i DNB
  • Mari Teigen, leder for CORE, kjernemiljø for likestillingsforskning – og assisterende direktør ved Institutt for samfunnsforskning
  • Kristine Hofer Næss, styreleder i ODA-nettverket
  • Isabelle Ringnes, selverklært teknologievangelist og sosial entreprenør og leder for TENK, tech-nettverk for kvinner

DNB har i løpet av de siste par årene iverksatt en rekke nye likestillingstiltak, og disse har gitt gode resultater. Banken nærmer seg målet om 40 prosent kvinneandel på de fire øverste ledernivåene. Ved inngangen til 2018 var andelen 37 prosent, opp fra 31,3 prosent ved inngangen til 2016.

  • Banken rekruttere annerledes enn før og tar nå inn langt flere summer interns (praktikanter) fordi banken på den måten bygger seg opp en talentpool med cirka like mange kvinner som menn.
  • Banken jobber også for å utjevne lønnsforskjeller som ikke kan forklares med annet enn kjønn, ved at det i lønnsoppgjøret settes av en likelønnspott. Dette arbeidet pågår fortsatt.
  • DNB fikk allerede i 2016 YS’ likestillingspris for arbeidet som er nevnt ovenfor, og i vår ble Rune Bjerke tildelt historiens første ODA Award Man-pris fra ODA-nettverket, som jobber for å øke mangfoldet i teknologibransjen.

Trenger flere i tek-stillinger og økt mangfold

Som sistnevne viser jobber DNB også for å få flere kvinner over i teknologistillinger – i tillegg til å øke mangfoldet totalt sett.

-Mangfold handler om mer enn kjønn. Det handler vel så mye om etnisitet, alder og sosial bakgrunn, og her har vi ikke vært like flinke som med likestilling. Å lykkes med å øke mangfoldet er viktig for oss, vi må være et speilbilde av samfunnet vi opererer i. Selv om vi allerede har gjort og gjør en del, har vi mer å gå på, og vi vil nå ta med oss erfaringer fra likestillingsarbeidet inn i dette arbeidet, sa Rune Bjerke.

Mari Teigen var enig i at viktigheten av økt mangfold i næringslivet er kommet i skyggen av arbeidet med å oppnå økt andel kvinner i ledende stillinger. Hun var imidlertid enig med Rune Bjerke i at bedrifter som har jobbet godt med likestilling har gode forutsetninger for å få til økt mangfold.

Likestilling i DNB

Ved innganen til 2018 var:
Andelen kvinner i DNB: 49 prosent
Andelen kvinner i konsernledelsen: 46 prosent
Andelen kvinner på ledernivå 1 til 4: 37 prosent
Andelen kvinner i styret: 43 prosent

DEBATTERER MANGFOLD OG TEKNOLOGI: Fra venstre, debattleder og informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, styreleder i ODA-nettverket, Kristine Hofer Næss, tek-evangelist og leder for TENK, Isabelle Ringnes og helt til høyre, leder for CORE og assisterende direktør ved Institutt for samfunnsforskning, Marit Teigen. Foto: Pål Jørgen Bakke

Teigen viste til COREs topplederbarometer og lederskapsundersøkelsen og fastslo at topplederengasjement er det viktigste for å oppnå likestilling og økt mangfold. I Norges 200 største bedrifter er bare én av ti toppledere kvinner, og bildet er det samme når det gjelder styreledere.

DNB er en av bedriftene som har hatt kvinnelig styreleder i mange år. Anne Karine Tanum var styreleder i DNB i 10 år til hun nylig ble avløst av Olaug Svarva.

Hvordan få flere jenter til å velge tek-utdannelse?

Likestilling i næringslivet dreier seg heller ikke lenger bare om å få flere kvinner inn i ledende stillinger. Alle som deltok i debatten var opptatte av at flere jenter nå må velge IT-utdannelse og jobber innenfor teknologi.

Berit Svendsen mente at dette må starte med at flere jenter velger matematikk og fysikk allerede på videregående skoler.

-Det er også viktig å vise det store bildet, hva som er viktig for samfunnet. Tek er viktig hvis Norge skal forbli konkurransedyktig, disse fagene må høyere opp på agendaen hvis vi skal lykkes. Alle bransjer må bli digitale, derfor må IT inn i alle utdannelser, sa Svendsen.

Videre foreslo Teigen, Ringnes og Hofer Næss at næringlivet bør iverksette følgende tiltak:

Teigen: – Bedriftene må ha en aktiv rekrutteringspolitikk, tenke hele organisasjonen og skape bredere interesse for teknologistudier. Disse studiene er fortsatt altfor mannsdominerte.

Ringnes: -DNB og andre bedrifter må få frem at teknoligi er spennende, vise hva du kan gjøre, hvilke jobber du kan få, at du ikke bare blir sittende bak en dataskjerm. Næringslivet bør også sponse initiativer som vi og andre setter i gang. Som eksempel nevnte hun at Elkjøp på et av arrangementene deres hadde gitt PCer til jenter som ikke hadde råd til å kjøpe selv.

Hofer Næss: – Vi ønsker samarbeid med flere bedrifter som vil øke andelen kvinner i tek-jobber. Bedriftene må også lage kompetanseløft og dele erfaringer.

Har like mange tek-nyutdannede kvinner som menn

DNB har faktisk klart å tiltrekke seg nesten like mange nyutdannede kvinner som menn med teknologibakgrunn. Dette til tross for at det fortsatt er klart færre kvinner enn menn blant nyutdannede teknologer. Av 30 graduates som ble rekruttert i fjor høst, har de fleste IT-bakgrunn. Hele 15 av de 30 er kvinner, hvorav 13 har naturvitenskapelig eller teknologisk utdannelse.

IT-utdannelser i egen regi

DNB tilbyr også IT-utdannelser i egen regi. Utanningsløpene Cyber Security, Architect Greenhouse og Data Scientist igangsettes i løpet av august måned. De to første er for nyutdannende, mens det siste er forbeholdt interne.