- Monopol gir mindre velferd

I dag er KLP eneste leverandør av offentlig tjenestepensjon. – Dersom det åpnes for konkurranse i markedet for offentlig tjenestepensjon vil kommunene kunne oppnå mer effektiv ressursbruk og lavere priser, som igjen gir mer penger til velferdstjenester for innbyggerne, sier Anders Skjævestad, administrerende direktør i DNB Liv.

DNB ØNSKER KONKURRANSEUTSETTING OG ANBUDSPLIKT FOR OFFENTLIG PENSJON: – Konkurranse gir bedre produkter, tjenester og lavest mulig pris, sier Anders Skjævestad, administrerende direktør i DNB Liv. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 21. mar. 2019
Artikkelen er flere år gammel

– I 2020 innføres ny offentlig tjenestepensjon. Det gir en enestående mulighet til å sikre tilfredsstillende konkurranse og et velfungerende marked, sier Skjævestad, og fortsetter: – Konkurranse gir bedre produkter, tjenester og lavest mulig pris.

Dagens offentlige tjenestepensjonsordning beregnes ut fra arbeidstakers sluttlønn. Den nye ordningen fra 2020 er totalt annerledes ved at pensjonen beregnes ut fra pensjonsbeholdningen arbeidstaker opptjener gjennom hele arbeidslivet.

Markedssituasjonen var avgjørende for at både DNB og Storebrand i 2012 besluttet å trekke seg ut av markedet for forsikret kommunal tjenestepensjon, og siden 2012 har KLP vært eneste leverandør. Konkurransetilsynet har flere ganger påpekt at dette er et marked som ikke fungerer på grunn av manglende konkurranse.

DNB mener at det må bli plikt til konkurranseutsetting og anbudsplikt for å få nye aktører til å satse i kommunemarkedet.

For å unngå store og kostbare etableringshindre må det i tillegg gis en klar åpning for at nye forsikringsleverandører kan velge kun å tilby den nye tjenestepensjonsordningen, ikke ulikt situasjonen i privat sektor hvor det skilles mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon. Det vil være uheldig og konkurransehemmende å forvente at en ny pensjonsleverandør skal måtte tilby både ny og gammel tjenestepensjon som en pakkeløsning.

– Kommuneøkonomien er trang, og vi mener konkurranseutsetting vil kunne føre til betydelige besparelser. I tillegg vil bedre produkter og tjenester kunne føre til at kommunene bruker mindre ressurser på administrasjon av pensjon, sier Skjævestad.

KLP innrømmer selv at konkurranse fungerer, og i årsrapporten til KLP for 2017 er konsernsjef Sverre Thornes sitert på følgende: «- Det er sannsynlig at en ny pensjonsordning vil føre til ny konkurranse. For å lykkes må vi ha den beste avkastningen, de laveste kostnadene, og skape de aller beste kundeopplevelsene.»

DNB og de andre aktørene i markedet har nå bedt om at myndighetene presiserer at kommunene etter anskaffelsesregelverket er forpliktet til å anbudsutsette pensjonsordningene slik at de kan velge mellom ulike leverandører.

– For å kunne satse i dette markedet må potensielle leverandører ha trygghet for at anskaffelser skjer gjennom åpne og rettferdige anbudskonkurranser. Vi må være trygg på at alle kommuner konkurranseutsetter pensjonsordningene sine, avslutter Skjævestad.