Næringslivet må ta ledertrøya

Klimakampen må vinnes på styrerommet og i bedriftenes daglige virke, mener DNBs Kristin H. Holth.

SAMFUNNSANSVAR: – Vi bruker kapitalen vår til å bidra til omstilling i norsk næringsliv, sier Kristin H. Holth, leder for havnæringene i DNB.
Lesetid 6 min lesetid
Publisert 21. okt. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Samfunnsansvar, bærekraft og klima. Store samfunnsspørsmål havner på forsiden av stadig flere power point-presentasjoner i norsk næringsliv.

Kristin Holth snakker om bærekraftig vekst i havnæringene når hun går på scenen under Havets Hus-konferansen i Oslo tirsdag.

– Vi bruker kapitalen vår til å bidra til omstilling i norsk næringsliv. Klimaavtrykk og sosiale forhold er blitt en helt naturlig del av kredittprosessen som avgjør hvem vi låner ut penger til. Vi ser på dette som en del av samfunnsrollen vår. Vi har egne ambisjoner, og i tillegg er vi med på flere bransjeinitiativer sammen med kundene våre, sier Kristin H. Holth, leder for havnæringene i DNB.

DNB støtter blant annet det såkalte RSRS-initiativet i shipping. Fra 2020 skal alle nye og refinansierte lån inkludere en klausul om ansvarlig skipsresirkulering. DNB var også en av initiativtakerne til Poseidon Principles, som er et verktøy for at banker skal kunne måle klimautslipp i sine shippingporteføljer. Shippingorganisasjonen IMO har et mål om 50 prosents utslippsreduksjon innen 2050.

22.–24 oktober arrangeres konferansen Havets Hus – en samarbeidsarena for havet

Les også:

Nytt klimatiltak blant ledende shippingbanker

DNB vil bidra til forbedret praksis ved opphugging av skip

Klimasatsinger popper opp

Parisavtalen forplikter verdens land til å holde global oppvarming under 2 grader, og helst også under 1,5 grader. For å nå dette målet må imidlertid klimagassutslippene reduseres kraftig, viser blant annet rapporter fra FNs klimapanel.

Det siste året har en rekke nye initiativer blitt lansert for å bidra til å nå målene. DNB har vært med på noen, men ikke alle.

Kristin H. Holth mener virkningen er størst når næringslivet tar på seg ledertrøya:

– Det er mange gode ideer, men vi har først og fremst valgt å jobbe sammen med næringslivet. Vi prioriterer områder der vi kan gjøre en forskjell, sier Holth.

– Vi trenger ikke flere rapporter og flere teoretikere med ulike modeller for hvordan ting kan gjøres. Det vi trenger er at toppledere og styret gjør bærekraft til en del av virksomheten. De må få det inn i strategier og handlingsplaner, og finne fram til konkrete tiltak. Rapporteringen må ikke overskygge for den reelle utviklingen, fortsetter hun.

USA har abdisert på dette området …

Kaj-Martin Georgsen, leder for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB, er enig:

– Vi ønsker å være med på de markedsbaserte initiativene sammen med kunder og øvrig næringsliv, for å påvirke og bidra til endring i næringslivet. Næringslivet har fått en enda viktigere rolle fordi politikken i noen land, for eksempel USA, har abdisert på dette området, men også fordi bærekraft nå handler om business i form av risiko og muligheter, sier Georgsen.

Investerer grønt

Hittil har investorene vært fremst i løypa i finansbransjen. Økningen i kapital til grønne investeringer – både egenkapital og lån – har vært nærmest eksplosiv.

– Kapitalen har tatt skikkelig tak, og næringslivet begynner å ta tak. Fortsatt går ting for sakte, men vi ser en forskjell på store og små bedrifter. Det er også forståelig, fordi dette arbeidet krever ressurser, analyser og at man setter av tid både i styrerommet og i ledermøter. Vi ser også forskjeller mellom ulike geografier og bransjer. Det er lettere å prioritere for dem som opplever at de har gode tider, sier Holth.

Lederen for DNBs satsing på havnæringene legger til at næringslivet selvsagt også er avhengig av gode fagmiljøer og rådgivere som gjør at de riktige tiltakene blir prioritert:

– Vi samarbeider blant annet med Sintef, DNV GL og andre som har betydelig fagkunnskap. Miljøer som Cicero har også en viktig rolle med å vurdere hvilke selskaper og investeringer som er ansvarlige og bærekraftige. Slik markedene nå fungerer, så har disse miljøene en viktig stemme for hvilke bedrifter som får hente kapital og vokse.