Nordiske banker går sammen for å bekjempe hvitvasking

DNB, Danske Bank, Nordea, SEB, Handelsbanken og Swedbank vil bekjempe økonomisk kriminalitet gjennom et nytt felles selskap.

SAMARBEIDER OM ANITHVITVASKING: – Ved å samarbeide på tvers av landegrensene i Norden, vil vi ta arbeidet med antihvitvasking til et nytt nivå, sier DNBs representant i styringsgruppen for det nye banksamarbeidet, Anders Grevstad. Foto: Marit E. Giske
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 05. jul 2019
Artikkelen er flere år gammel

Selskapet vil være operativt fra første kvartal 2020. Fredrik Millde er ansatt som CEO og vil fungere i stillingen inntil videre. De seks bankene vil eie en sjettedel av selskapet hver.

Det nye selskapet, som har arbeidstittelen Nordic KYC Utility, skal samle inn, vedlikeholde og validere kundedata samt tilby sikker, compliant og standardisert kundeinformasjon til banker og andre kunder som må overholde hvitvaskingsregelverket. Målgruppen er i første omgang store og mellomstore selskaper i Norden.

Nordic KYC Utility vil også føre en viktig dialog med de nordiske finanstilsynene for å få på plass en akseptabel KYC-standard som er felles for alle landene.

Kjenn din kunde-kravene

KYC står for «know your customer», på norsk «kjenn din kunde», og er et sett med lovkrav som skal bidra til å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Det handler blant annet om å identifisere og innhente bakgrunnsinformasjon om nye og eksisterende kunder.

De ulike bankene har i dag egne rutiner for å sikre overholdelse av disse lovkravene, noe som gjør KYC-prosessen tidkrevende for bedrifter som har kundeforhold med flere banker. De må sende inn KYC-data i ulike formater og til ulike tider til ulike banker. På toppen av dette kan det regulatoriske landskapet variere fra land til land.

Samarbeid er vinn-vinn for alle parter

– Nå gjør vi det også enklere for bedrifter å opprette kundeforhold i en bank, bytte bank, og holde KYC-informasjonen sin oppdatert. Antihvitvasking er et område hvor bankene ikke konkurrerer, men er tjent med å samarbeide. Samfunnsøkonomisk er det heller ingen verdi i at alle bankene skal gjøre den samme screeningen, sier DNBs representant i styret i Nordic KYC Utility, Anders Grevstad.

DNB har gode erfaringer med å samarbeide om infrastruktur. Nets og BankAxept er eksempler på det.

– Alle er tjent med at banknæringen fremstår som en samfunnsaktør som tar ansvar for å forhindre hvitvasking. Nettopp det er en av hovedårsakene til at det nye selskapet ser dagens lys. Bedre prosesser, høyere datakvalitet og banksamarbeid på tvers av landegrensene vil gjøre det enklere å oppdage og forhindre økonomisk kriminalitet, mener Grevstad.

Gunstig også for konkurransen i Norden

Bankene får i det nye selskapet en sentral database hvor alle bankene har tilgang til den samme informasjonen og alt blir oppdatert 24/7.

– Det at vi med dette gjør det enklere og raskere for bedrifter å opprette kundeforhold i en bank, bytte bank og holde KYC-informasjonen sin oppdatert, vil også være gunstig for konkurransen i Norden, avslutter Grevstad.