Norges Bank hever renten, og varsler raskere renteoppgang

Det neste rentehoppet kommer i løpet av de neste seks månedene, signaliserer Norges Bank.

Lesetid 3 min lesetid
Publisert 27. mar 2019
Artikkelen er flere år gammel

Sentralbanksjef Øystein Olsen satte som ventet opp styringsrenten med 0,25 prosent i dag, fra 0,75 til 1,00 prosent. Samtidig ga han også en indikasjon på hvordan Norges Bank ser for seg at renten skal utvikle seg de nærmeste årene, i den såkalte rentebanen.

– Norges Bank signaliserer nå at styringsrenten vil bli hevet i løpet av de neste seks månedene. Det er en rimelig mulighet for at styringsrenten økes allerede i juni, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i en oppdatering.

Her kan du lese hele oppdateringen fra DNB Markets.

– Rentebanen åpner også for enda et rentehopp i desember, skriver Aamdal.

I den nye rentebanen er den neste renteøkningen fremskyndet litt i forhold til rentebanen som ble offentliggjort i desember, samtidig som rentebanen indikerer en litt lavere rente mot slutten av perioden i 2022. I 2021 og 2022 indikerer rentebanen en styringsrente på rundt 1,7 prosent.

Les også: Sentralbanksjefen varsler flere rentehevninger. Her er forbrukerøkonomens råd  

Rentebanen. Kilde: Norges Bank Pengepolitisk rapport nr. 1 2019

 

 

Fordi norsk økonomi går bra

 

DNB Markets finner forklaringen i det såkalte renteregnskapet, der Norges Bank ser på utviklingen i Norsk økonomi og bruker en modell til å vise hvor stor betydning de ulike elementene har.

– Her ser vi at høyere innenlandsk etterspørsel, svakere krone og høyere oljepris har bidratt til å heve rentebanen, mens utviklingen internasjonalt, lønns- og prisvekst trakk rentebanen nedover, skriver Aamdal.

Renteregnskapet finner du på side 40 i denne rapporten: Pengepolitisk rapport nr. 1 2019

Norges Bank har nå oppjustert sine anslag for den økonomiske veksten i Norge fra 2,7 prosent i 2019 (fra 2,3 prosent), og 1,8 prosent i 2020 ( fra 1,6 prosent). For 2021 har Norges Bank.

– Rentehevinger kan nok bekymre mange som har høy gjeld, men det er viktig å ha i bakhodet at selv om Norges Bank nå setter opp renten, så skjer det fordi norsk økonomi går bra, fordi kronen er svak, fordi arbeidsmarkedet er stramt og fordi lønnsveksten er på vei opp. Det er et hovedbilde som neppe endrer seg veldig mye, selv om rentene kommer litegrann opp, sier makroøkonom Ole André Kjennerud i DNB Markets til DNB Nyheter.