Norske dykkere fortsetter kampen mot plast i havet. Bidra du også!

Norges Dykkeforbund (NDF) fortsetter sin nasjonale aksjon for å hente plast og annet skrot opp fra havet. 80 lokale dykkeklubber har i skrivende stund planlagt til sammen 400 ryddeaksjoner landet rundt. Sparebankstiftelsen DNB støtter arbeidet med til sammen 15 millioner kroner. Forsker sier at alle kan støtte dette viktige arbeidet ved å redusere egen bruk av plast.

DYKKERE HENTER PLAST OPP FRA HAVET: 80 lokale dykkeklubber har planlagt til sammen 400 slike ryddeaksjoner landet rundt. Foto: Norges Dykkeforbund
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 27. apr. 2018
Artikkelen er flere år gammel

Norges Dykkeforbund har 160 medlemsklubber over hele landet, og samarbeider med blant annet Hold Norge Rent, WWF, Kystlotteriet og Skjærgårdtjenesten i ryddedugnadene sine.

Dykkeforbundet har så langt fått to tildelinger fra Sparebankstiftelsen DNB til denne landsomfattende aksjonen. Først fikk de seks millioner da de tok initiativ til aksjonen i 2015, så ytterligere ni millioner i 2017 for å videreføre arbeidet de neste tre årene, tilsammen 15 millioner kroner. Pengene skal dekke utstyr til å rydde på havbunnen og annet utstyr som dykkeklubbene trenger for å drive utdanning og få flere medlemmer.

Sparebankstiftelsen DNB støtter aksjonen med 15 millioner kroner

Sparebankstiftelsen DNB eier cirka 8 prosent av DNB og er dermed bankens nest største eier. Pengene som stiftelsen gir i støtte til Norsk Dykkeforbunds ryddeaksjon – og støtte til andre allmennyttige formål – er utbytte fra stiftelsens aksjer i DNB.

Takket være stiftelsens filantropiske virksomhet går altså en stor del av bankens overskudd tilbake til samfunnet.

 

FIKK PENGESTØTTE: Generalsekretær i Norges Dykkeforbund, Sølve Stubberud, da han fikk overrakt de siste ni millioner kronene fra Sparebankstiftelsens Eva Grothe. Foto: Sparebankstiftelsen DNB
Har du et tiltak du brenner for å gjennomføre?

Eller kjenner du til et bra tiltak som stiftelsen bør støtte? I så fall kan du lese mer om Sparebankstiftelsen DNBs ulike støtteordningene her

Det handler om å redde liv

Generalsekretær i Norges Dykkeforbund, Sølve Stubberud, forklarer hvordan de nå legger til rette for at norske dykkere kan gjøre sitt til å redde livet i havet:

  • Vi bidrar med utstyr slik at klubber landet rundt kan gjennomføre ryddeaksjoner hvor de henter opp plast og annet søppel fra havbunnen.
  • I tillegg utstyrer vi klubbene med løfteballonger slik at dykkerne kan drive pågående teinerydding når de er ute og dykker. Ved hjelp av løfteballongen vil teinen flyte opp fra havbunnen.
  • Klubbene får fangstnett som dykkerne kan har med seg på dykketurer slik at de samtidig kan hente opp det de finner av flasker og annet søppel under vann.
  • De får også tilsendt ryddeaksjonsbannere med klubbens navn på som de kan bruke i de lokale ryddeaksjonene.

LØFTEBALLONG: Den bruker dykkerne til å få teiner på avveie opp fra havbunnen.

Stubberud sier at forbundet også er opptatt av at å støtte ryddedugnader på land, men påpeker at minst 70 prosent av all plast og annet søppel ligger der du ikke kan se det, under vann.

Ifølge FNs miljøprogram havner over åtte millioner tonn plastsøppel i verdenshavene årlig, og det meste er engangsemballasje. Ifølge en rapport fra Word Economic Forum vil det i 2050 være mer plastsøppel enn fisk i verdenshavene, hvis det ikke blir gjort noe for å stoppe utviklingen.

Forsker roser Norges Dykkeforbunds initiativ

Norske forskere er bekymret for utviklingen. Forsker og leder for miljøgiftseksjonen i Norsk Polarinstitutt, Geir Wing Gabrielsen, skriver følgende i en artikkel:

– De økologiske konsekvensene av søppel i havene er alvorlige. Dyr som ferdes langs strendene, går seg fast og dør i tau- og garnrester. De kan også dø fordi de har spist plastbiter som flyter i sjøen.

OPPFORDRER ALLE TIL Å REDUSERE PLASTBRUKEN: Forsker og leder for miljøgiftseksjonen i Norsk Polarinstitutt, Geir Wing Gabrielsen. Foto: Ingrid Gabrielsen

Om Norges Dykkeforbunds initiativ til ryddeaksjoner sier han følgende:

– Dette er et veldig bra tiltak. Mye rydding skjer på land, men det vi ikke ser, alt det som ligger på havbunnen, er en utrolig stor utfordring. Bare utenfor Framsenteret her i Tromsø har lokale dykkere i løpet av de siste to årene hentet opp utrolig mye søppel fra havbunnen.

Hva kan hver enkelt av oss gjøre for å unngå at det havner så mye søppel – og spesielt plast – i havet?

– Hver enkelt må gå i seg selv og se på hva de kan gjøre for å redde planeten vår. Alle må prøve å redusere bruken av plast, for eksempel bruken av engangsplast og plastposer. I Norge er det nå en ambisjon om å redusere bruken av antall plastposer per person fra 180 til 40 innen 2025, og da må alle bidra. I Norge i dag brukes det totalt sett rundt én milliard plastposer i året, opplyser forskeren.

Han sier det også er viktig at det på sommerens mange festivaler, konserter og andre arrangementer, legges til rette for at plast og flasker kan resirkuleres.

– Det er viktig at vi alle tar dette på alvor, for på verdensbasis har industrien planer om å tredoble plastproduksjonen innen 2050. Når vi ser hvilke problemer plastforurensningen allerede forårsaker, er det viktig at vi reduserer plastforbruket og dermed forurensningen til havene, avslutter Gabrielsen.