Ny ordning gir Andrea betalt og utvidet fødselspermisjon

Andrea Bickram i DNB New York venter sitt tredje barn og får for første gang 20 ukers betalt foreldrepermisjon.

VENTER SITT TREDJE BARN: – Jeg ble nesten målløs da ledelsen i DNB North America informerte oss om permisjonstiden ble utvidet fra fire til 20 uker med full lønn, sier lokalt ansatt i DNB New York, Andrea Bickram. (Foto: Privat/Kai Pilger)
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 07. mar. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Bakgrunnen er at DNB North America nå har innført kjønnsnøytral betal foreldrepermisjon for alle ansatte på minst 20 uker. Fra før var den betalte foreldrepermisjonen for lokalt ansatte i USA fire uker for fedre og adoptivforeldre, mens mødre fikk opp til 8 uker mer.

Andra har aldri fått betalt foreldrepermisjon tidligere. Hun hadde en annen arbeidsgiver da hun født de to første barna sine. Begge ble født for tidlig. Det forårsaket også at sykehusoppholdet ble lenger enn vanlig. Hun benyttet seg da av ubetalt permisjon.

– Uvurderlig ordning

Andrea sier at den muligheten hun nå får til å kunne være lenger hjemme med barnet og resten av familien, er uvurderlig.

– Jeg ble nesten målløs da ledelsen i DNB North America informerte oss om at permisjonstiden ble utvidet fra fire til 20 uker med full lønn. En av de største bekymringene jeg har når jeg skal tilbake i jobb etter å ha fatt barn, er barnepass. Å få muligheten til å være lenger hjemme sammen med barnet og resten av familien er uvurderlig, fastslår hun.

Ordningen vil gjelde globalt fra 1. januar

DNB innførte kjønnsnøytral betalt foreldrepermisjon på minst 20 uker i USA i juli i år. Fra årsskiftet vil ordningen gjelde for DNB globalt.

Fagansvarlig for likestilling og mangfold i DNB, Line Bakke, sier at DNB med dette ønsker å gi alle som blir foreldre i DNB, kvinner som menn, lik mulighet til å være hjemme med et nytt barn, uavhengig av om de blir foreldre ved adopsjon eller fødsel.

I Norge er det allerede gode ordninger for de aller fleste

I Norge er det allerede gode eller bedre ordninger for de aller fleste, men ikke alle, og etter at «DNB North America» innførte denne ordningen i juli i år, er de aller fleste ansatte i DNB godt dekket. Nye DNB-ansatte som vil bli omfattet av ordningen når den blir gjeldende for DNB globalt fra 1. januar 2019, er først og fremst:

  • Fedre i Norge hvor mor ikke har opparbeidet seg rett til lønnet permisjon
  • Fedre i Asia og Sør-Amerika som nå har kun én til seks uker permisjon
  • Ansatte i Sentral-Europa

– Vi vil at alle ansatte i DNB – uansett om de er ansatt i Norge eller på et av utenlandskontorene våre – skal ha muligheten til å kunne være hjemme med barnet sitt når de blir foreldre. Tyve ukers permisjon – eller mer – er bare som dråper å regne i et langt arbeidsliv, men det betyr mye for foreldre og barn, fastslår Bakke.

Ordningen skal også fremme likestilling

DNB har også forpliktet seg til FNs mål nr. 5 om «å oppnå likestilling og styrke alle kvinner og jenter», og ifølge FN kan lik mulighet for foreldrepermisjon fremme likestilling, særlig når både kvinner og menn har tillatelse til og blir oppfordret til å ta foreldrepermisjon.

Bakke presiserer at jobben med å fremme likestilling ikke er gjort med å innføre retningslinjer for kjønnsnøytral foreldrepermisjon.

– Det er først når det blir like vanlig for både kvinner og menn å bruke permisjonen som de har rett på, at dette vil bidra til likestilling. En kjønnsnøytral foreldrepermisjon er imidlertid viktig for å gi kvinner og menn samme mulighet, mener hun.


Relaterte saker:

Ny ordning gir Andrea betalt og utvidet fødselspermisjon

DNB innfører kjønnsnøytral foreldrepermisjon globalt