Redegjørelse om DNB Luxembourg

Styret i DNB har i dag sendt en skriftlig redegjørelse om DNB i Luxembourg til Nærings- og fiskeridepartementet etter forespørsel fra statsråden. I redegjørelsen legger styret frem funnene som de interne undersøkelsene har vist så langt. Du kan lese redegjørelsen i sin helhet her.

Lesetid 3 min lesetid
Publisert 11. apr 2016
Artikkelen er flere år gammel

DNB Luxembourg – Redegjørelse fra styret

1. Innledning

Vi viser til møtet mellom DNBs styreleder og konsernsjef og Nærings- og fiskeridepartementets
eierskapsavdeling og næringsministeren 30. mars 2016. Vi viser videre til forutgående møte mellom eierskapsavdelingen og representanter for ledelsen i DNB 16. mars 2016, samt etterfølgende dialog mellom DNB og eierskapsavdelingen per telefon. Bakgrunnen for møtene og kommunikasjonen er at datterbanken til DNB Bank ASA (DNB Bank) i Luxembourg, DNB Luxembourg SA (DNB Luxembourg), la til rette for at DNB Luxembourgs kunder kunne opprette selskaper på Seychellene.

Departementet har bedt om en redegjørelse for DNBs rolle i forbindelse med etablering av selskaper på Seychellene. I tillegg har departementet bedt om en beskrivelse av dialogen med Kredittilsynet (nåværende Finanstilsynet) i forbindelse med nyhetsinnslag på NRK Dagsrevyen 24. august 2007.

Styret i DNB ASA behandlet saken første gang 16. mars 2016, etter at Aftenposten hadde tatt kontakt i forkant av publiseringen av de første artiklene i serien «Panama Papers». Styret hadde også møter i anledning saken 6. og 10. april 2016. Styret tar dette sakskomplekset alvorlig.

Styret besluttet å be Juridisk avdeling i DNB Bank om å iverksette undersøkelser for a bringe klarhet i de faktiske forholdene. Styret har valgt å iverksette undersøkelsene uavhengig av at det ikke foreligger mistanke om lovbrudd i forbindelse med etablering av selskaper i lavskatteland.

Materialet som gjennomgas, er svært omfattende. Vi må derfor ta forbehold om at det kan finnes forhold som ennå ikke er avdekket.

DNB Luxembourg er en luxembourgsk bank eid av DNB Bank, som igjen er eid av DNB ASA. I det følgende benyttes betegnelsen DNB om DNB ASA med datterselskaper.

Redeqjerelsen har følgende innhold:
• Hovedfunn
• Om DNBs undersøkelser
• Om DNB Luxembourg
• Hendelsesforløpet
• Virksomhetsstyring
• Samfunnsansvar
• Tiltak
• Avslutning

Hele rapporten finner du her.

Vedlegg til redegjørelsen kan du se her.