Sikter inn framtidens vinnerbransjer

Folk blir eldre. Byene blir tettere befolket. Ressursene blir knappere. Kloden blir varmere. Det påvirker alle, også næringslivet og banken.

I VINDEN: Trine Loe leder den nye Future & Tech-satsingen i DNB. Foto. Stig B. Fiksdal
Lesetid 6 min lesetid
Publisert 06. mai 2019
Artikkelen er flere år gammel

Trine Loe leder den nye Future & Tech-satsingen i DNB. Divisjonen gir råd og lån til store bedriftskunder i bransjer som helse, teknologi, kommunikasjon, industri og fornybar energi.

I tillegg skal de fange opp framtidens vinnerbransjer, med bedrifter som vokser fram i kjølvannet av store, globale megatrender som for eksempel klimakrisen.

– Vi skal tilføre kundene våre både kapital og bransjekunnskap. I tillegg skal vi være en pådriver for at kundene setter miljø og sosiale forhold høyt på agendaen. Bærekraft inngår som en del av risikovurderingen for alle lån på over åtte millioner kroner, sier Loe.

Setter konsernmål

DNB har ambisjoner om å bidra til en bærekraftig vekst for næringslivet både i Norge og internasjonalt. Future & Tech har en viktig rolle for å innfri disse ambisjonene.

  • DNB skal blant annet bidra til å finansiere 450 milliarder kroner i fornybar energi og fornybar infrastruktur fram til 2025. Dette handler ikke bare om banklån, men summen av kapital som tilføres bedriftene i form av egenkapital, obligasjoner og tradisjonelle banklån.
  • Eiendom er også en viktig bransje. DNB har ambisjoner om å bidra til finansiering av 130 milliarder kroner i grønne byggelån og boliglån.
  • For de mindre bedriftene er DNB i gang med å låne ut 200 millioner kroner i såkalte vekstlån til lovende bedrifter som trenger kapital til å vokse.

– Fornybar energi og infrastruktur er satsingsområder i DNB, både i Norge, og internasjonalt. Vi har satt en konsernambisjon for å vise at vi mener alvor. Produksjon av fornybar energi er helt avgjørende når klimautslippene skal ned og næringslivet skal tilpasse seg et lavkarbonsamfunn. Når det gjelder infrastruktur så ser vi at det er ventet store investeringer i flere bransjer. Pensjonsfond og livselskaper står klar og ønsker å investere penger, ofte gjennom spesialiserte fond som kun investerer i infrastruktur, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør og leder for storkunder i DNB.

Les: DNB-vekst på flere fronter

SATSER: – Fornybar energi og infrastruktur er satsingsområder i DNB, både i Norge, og internasjonalt, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør og leder for storkunder i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

Hentet 1,8 mrd.

Datasenterutbygging er et eksempel på en bransje som er i sterk vekst. Privatpersoner og bedrifter produserer stadig større mengder data som må oppbevares trygt – og samtidig være tilgjengelig.

Rett før påske hentet datasenterselskapet Digiplex inn 1,8 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet. DNB var med på laget som rådgiver og eneste tilrettelegger for transaksjonen.

– Dette er et eksempel på transaksjoner som det er stor etterspørsel etter, og som vi kommer til å se flere av. De globale trendene blir ofte problematisert, men byr også på store muligheter. Vi ser at det dukker opp nye bedrifter som evner å utnytte ressursene våre bedre enn vi hittil har gjort. Ny teknologi er åpenbart en viktig del av løsningen, sier Trine Loe.

– På teknologifronten synes vi også det skjer mye spennende rundt byggingen av smarte byer. Dette er en utvikling som vi ønsker å være med på. Det er også en del av DNBs samfunnsrolle at vi skal være med på å utvikle byer og samfunn, legger hun til.

Hun vant DNBs Healthcare-pris:Jeg vil først hjelpe de kvinnene som trenger det mest

Velger også bort

For DNB handler det ikke bare om hvilke kunder du skal satse på, men også hvilke bransjer du skal velge bort. DNB har satt klare retningslinjer for hvilke kunder du ikke ønsker å ha som kunde. Et eksempel kan være produsenter av engangsplast som ikke satser på gjenvinnbarhet.

– De som ikke tar miljøutfordringer og sosiale forhold på alvor, vil før eller senere gå på en smell. Det må vi ta hensyn til når vi bestemmer hvem vi skal rådgi og låne penger til, sier Loe.

Dere trekker nå fram flere «nye» bransjer. Betyr det at typiske «norske» næringer – for eksempel olje, offshore og sjømat – må belage seg på å stille lenger bak i køen?

– Nei, det blir en feilslutning. Vi etablerte Ocean Industries for snart to år siden for å feste grepet om vekstnæringene i havet. De oljerelaterte næringene vil fortsatt være viktig både for Norge og DNB i mange år framover, også i utviklingen av fornybar energi. Nå gjør vi en tilsvarende satsing på andre bransjer. Men de samme spillereglene gjelder både på land og i havet: Vi ønsker å satse på de ledende og mest bærekraftige bedriftene, sier Harald Serck-Hanssen.

DNB jobber med bedriftskunder over hele verden. Se kart over våre kontorer