Stadig flere får beskjed om at kjæresten ikke finnes

Hva vil du gjøre hvis du har full tillit til en kjæreste eller venn du har fått på nettet, og banken ringer og sier at han eller hun ikke finnes? Mange vil ikke tro det.

TYPISK REAKSJON: Kjæresten som hun har sendt penger til gjentatte ganger, eksisterer ikke. Hun nekter å tro det. Illustrasjonsfoto: Marit E. Giske
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 17. okt 2018
Artikkelen er flere år gammel

Men tallene taler for seg selv: Så langt i år har DNB klart å stoppe nesten 80 millioner kroner som har vært på vei ut av landet til bedragere som driver med sosial manipulasjon.

Anne Dybo er rådgiver i Økokrim og ekspert på kjærlighetssvindel i og sosial manipulering. Hun sier at bankene er blitt flinke til å stoppe utsendelser av penger fra folk som er utsatt for kjærlighetssvindel.

– Utfordringen er at de som er utsatt for denne typen svindel, ofte stoler mer på bedragerne enn på bankene som forsøker å få dem til å slutte å sende penger. Vi i Økokrim prøver på det samme som banken. I noen tilfeller går vi også i dialog med pårørende til ofrene for å få stoppet utsendelsen av pengene. Ofrene er ofte så manipulerte at de ikke vil høre på noen, sier hun.

Leder for Financial Cyber Crime Center i DNB, Terje Fjeldvær, sier at det er vanskelig å sette seg inn i hvordan du vil reagere i en slik situasjon, men mener at det ikke er unormalt å ikke ville tro at du er blitt lurt.

– Alle kan bli lurt av profesjonelle bedragere. De som blir utsatt for kjærlighetsbedragerier blir lurt først når de har fått full tillit til vedkommende, og da er det helt naturlig å reagere med mistro hvis noen forteller deg at vedkommende ikke finnes, at du har blitt lurt trill rundt, sier Fjeldvær.

I slike tilfeller ber gjerne banken bedrageriofrene om å ta kontakt med Økokrim.

Noen ofre forsøker å omgå bankens systemer

En del prøver også å omgå bankens systemer. Hvis banken vil stanse transaksjoner, så gjør mange det de kan for å få sendt penger til «vennen i pengenød» uten at banken oppdager det. De overfører da penger til andre applikasjoner, for så å overføre til «vennen i nød» derfra. Eller de tar ut kontanter som de overfører via Western Union.

– Ikke gjør det! ber Fjeldvær.

Rådgiver i Økokrim, Anne Dybo.
ALLE KAN BLI LURT: – Alle kan bli lurt av profesjonelle bedragere. De som blir utsatt for kjærlighetsbedragerier blir lurt først når de har fått full tillit til vedkommende, sier leder for Financial Cyber Crime Center i DNB, Terje Fjeldvær.

– Det er all grunn til å tro på oss når vi ringer og sier at du blir bedratt. Banken bruker store ressurser på å avdekke og stoppe denne typen kriminalitet, og vi gjør det av hensyn til kundene, sier han.

Hvorfor unner ikke banken meg kjærlighet?

DNBs utredere må derfor stadig oftere fortelle kunder at de blir bedratt, og utrederne opplever ofte at de ikke blir trodd.

Digitalisering og globalisering gir flere massebedragerier

Digitaliseringen og globaliseringen har gjort massebedragerier enklere å gjennomføre. Dette har medført en stor økning i kjærlighets- og investeringsbedragerier.

De første ni månedene i år har rundt 560 av DNBs kunder blitt utsatt for denne typen bedragerier, mot 240 i hele fjor. Ofte er det banken og ikke kunden som oppdager det.

Det er som nevnt ikke lett å fortelle noen at «kjæresten» som de har kommunisert med i langt tid har lurt dem, at han ikke finnes

– Da må vi ringe og si fra, og slike samtaler er vanskelige. Det er som nevnt ikke lett å fortelle noen at «kjæresten» som de har kommunisert med i langt tid har lurt dem, at han ikke finnes. Derfor øver vi på samtaleteknikk og har foredrag med psykologer for å forstå hvordan ofrene vil reagere på en slik beskjed. En reaksjon vi ofte møter, er: «Hvorfor unner ikke banken meg kjærlighet?» Eller når det er snakk om investeringsbedragerier: «Dere gjør alt for å hindre fri konkurranse!»

De handler i god tro, men er ofre for alvorlig kriminalitet

Banken følger hele tiden godt med og vil stoppe transaksjoner hvis det er mistanke om noe kriminelt, men denne formen for kriminalitet er vanskelig å oppdage. Årsaken er at det i disse sakene er kunden selv som logger inn i mobil- eller nettbanken og gjennomfører transaksjonene, eller betaler med sine egne kort. De handler i god tro, men er ofre for alvorlig kriminalitet. Noen ganger oppdager banken bedragerier når kunden ringer for å få hjelp til å utføre en betaling, ikke fordi kunden har mistanke om at noe er galt.

Alle kan gå «fem på» – viktig å si fra

Fjeldvær presiserer at bedragerne som opererer på denne måten, er så profesjonelle at alle kan gå «fem på».

– Mistenker du at du blir lurt, er det viktig at du sier fra til banken slik at vi i samarbeid med politiet kan få stanset bedragerne. Jo tidligere vi får vite om dette og kan få stanset transaksjonen, jo bedre. Aller helst før den forlater banken. Hvis en bedragerirelatert transaksjon allerede har gått ut av kundens konto, vil vi også forsøke å reklamere til mottakerbanken for å få refundert pengene før de blir tatt ut derfra, opplyser han.

Dette gjør du hvis du er blitt lurt:

  • Anmeld til politiet og si fra til banken.
  • Opprett ny epostadresse.
  • Sperr kort og bytt kodebrikke og BankID hvis bedrageren kan ha fått tilgang.