Tung IT-kompetanse ettertraktet i DNB

Iqra og Paul er Solution Analysts i bankens tekniske hjerte, DNB IT Banking Services. De digitaliserer og forenkler bankens IT portefølje. Samtidig skal de også bidra til å gjøre låneprosessen enklere for bedriftskunder og få flere av bankens systemer til å snakke sammen.

ØNSKER FLERE KOLLEGER SOM KAN BÅDE GAMMEL OG NY TEKNOLOGI: Iqra Rizwani (27) og Paul Eidsaae (48) er Solution Analysts i DNB IT Banking Services. De ønsker seg nye kolleger, spesielt IT-arkitekter og Solution Analysts, som kan både gammel og ny teknologi.  Foto: Marit E. Giske
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 25. okt. 2018
Artikkelen er flere år gammel

Dette er et komplekst arbeid, og DNB har derfor behov for flere med tung IT-kompetanse, spesielt IT-arkitekter og også Solution Analysts, som Iqra Rizwani (27) og Paul Eidsaae (48).

Her kan du lese mer om stillingene som er utlyst:

Senior IT-arkitekt

Senior IT Solution Analyst

Arbeidsdagen til en Solution Analyst går stort sett ut på å delta i utviklingsprosjekter. Oppgaven deres er å sikre at DNBs tjenester til enhver tid er tilgjengelige for kundene. Samtidig skal de bidra til å utvikle nye produkter og tjenester. Sistnevnte må skje i langt høyere tempo enn tidligere siden DNB nå konkurrerer med lettbeinte og internasjonale IT-selskaper, og ikke bare andre banker.

En av DNBs spennende teknologiske utfordringer i denne konkurransen er at banken fortsatt har et betydelig stormaskinmiljø, samtidig som den også har nye plattformer og systemer som det jobbes med å utvikle og drifte parallelt.

Søker erfarne IT-folk som kan både ny og gammel teknologi

Siste nytt på IT-fronten

Siste nytt er at banken har inngått samarbeid og partnerskap med 11:FS.

Sammen med DNB har 11:FS utviklet og lansert Foundry, en modulær og fleksibel kjernearkitektur som gjør det mulig for leverandører av finansielle tjenester å forlate gamle systemer og foreldet infrastruktur.

Dette påvirker imidlertid ikke arbeidet som utføres i DNB IT. Det vil fortsette parallelt med dette.

ØNSKER FLERE TUNGVEKTERE: Gro Rognstad leder DNB IT Banking Services, som hun betegner som bankens tekniske hjerte. Foto: Marit E. Giske

Gro Rognstad som leder DNB IT Banking Services, sier at banken derfor har behov for flere IT-hoder som har erfaring med både ny og gammel teknologi.

– Vi skal sette bankens teknologistrategi ut i livet, og det innebærer at vi må løse komplekse og tekniske utfordrende oppgaver. Derfor ønsker vi oss noen flere «tungvektere» på laget, forklarer hun.

Mangfold viktig i utviklingsprosjektene

Iqra og Paul har ulik bakgrunn i så måte. Iqra har tatt en masterutdannelse innen pedagogikk med fordypning i kommunikasjon, design og læring. Hun har jobbet fire år i banken og startet som rådgiver i HR hvor hun jobbet med varierte oppgaver før hun gikk over til IT som analytiker. Paul har studert IT og økonomi og har jobbet i DNB de siste 12 årene hvor han har hatt ulike roller, blant annet som utvikler og nå Senior Solution Analyst.

DELTAR I FLERE UTVIKLINGSPROSJEKTER: Iqra Rizwani (27) og Paul Eidsaae (48) er Solution Analysts. Arbeidsdagen deres går stort sett med på å delta i ulike utviklingsprosjekter. Foto: Marit E. Giske

– Noen av kollegene våre har tung IT-kompetanse, mens andre er best på kundebehov og brukeropplevelse. Begge deler er like viktig, sier Paul.

Som Solution Analysts skal de begge være brobyggere, tolke behov og vurdere dette opp mot behovet for modernisering av applikasjonsporteføljen.

Iqra forklarer hva det betyr i praksis:

– Vi må finne frem til de riktige menneskene, de som har evnen til å forstå behovene og kan videreformidle dette til relevante interessenter og samarbeidspartnere. Vi må ivareta helheten. Derfor er det viktig å stille relevante spørsmål til produkteiere. Vi må også ha analytiske evner og kunne bruke nye metoder og verktøy.

-De trauste utviklingsprosessene som vi brukte tidligere, har vi nå begravd. Nå jobber vi etter en DevOps-modell som er mer agilt og smidig, og det er langt mer motiverende, kommenterer Paul.

Rigget for å møte fremtiden

Hele DNB IT har nylig vært gjennom en stor omorganisering.

– Vi har rigget oss for å være en teknologibedrift med banklisens. Det som er viktig nå er å få flere dyktige ansatte inn slik at vi kan bygge kompetanse internt. Da vil vi sammen med de internasjonale samarbeidspartnerne våre kunne få til veldig mye bra, sier Iqra.

Hvorfor skal erfarne Solution Analysts og IT-arkitekter velge å begynne i DNB?

– Den omleggingen som skjer nå er spennende å være med på. DNB er også et selskap som de fleste kjenner til, og det er mange utviklingsmuligheter her. Du kan bidra i flere utfordrende, kompliserte, men givende prosjekter og oppgaver. Det er også spennende å jobbe sammen med de store, internasjonale leverandørene våre, TCS, HCL, Infosys og Evry, synes hun.

Paul minner om at DNBs konsernsjef, Rune Bjerke, har vært tydelig på hvor banken skal: Bli mer teknologibedrift og praktisere gi slipp-ledelse for å få dette til.

– Dette etterleves ved at vi tar ansvar og eierskap til prosesser og leveranser, mens vi samtidig jobber med å forbedre og forenkle etablerte metoder og rutiner. Jobben er derfor blitt mer krevende, men samtidig også mer spennende, sier han.

Her finner du flere ledige IT-stillinger i DNB