- Ubevisst diskriminering hindrer likestilling i advokatbransjen

Ubevisst diskriminering er det største hinderet for at kvinner kan gjøre karriere i den fortsatt mannstunge advokatbransjen, mener en av landets fremste forretningsadvokater og partner i Thommessen, Siri Teigum.

OPPFORDRER KUNDENE TIL Å ETTERSPØRRE KVINNELIGE ADVOKATER: – Det som virkelig kan bidra til økt likestilling i advokatbransjen er hvem DNB og andre kunder etterspør til å utføre de enkelte oppdragene, sier forretningsadvokat og partner i advokatfirmaet Thommessen, Siri Teigum. Hun har mer tro på samarbeid enn boikott. Foto: Thommessen
Lesetid 6 min lesetid
Publisert 25. sep 2019
Artikkelen er flere år gammel

DNBs interne advokatbyrå, DNB-advokatene, gikk for trekvart år siden ut med at banken vil stille krav til mannstunge advokatfirmaer om at de må ha en plan for å bedre kjønnsbalansen i partnerskapet – hvis banken skal kjøpe tjenester fra dem. Bakgrunnen for dette er at banken i tillegg til å jobbe for økt likestilling og mangfold i egne rekker, ønsker å være en pådriver for likestilling og mangfold i samfunnet.

Mener banken kan gjøre mer

Teigum mener at DNBs utspill og krav bidrar positivt fordi de skaper oppmerksomhet rundt utfordringene med likestilling i advokatbransjen.

– Men det som virkelig kan gjøre en forskjell er hvem banken etterspør til å utføre de enkelte oppdragene, sier hun. Den rutinerte advokaten har mer tro på samarbeid enn boikott.

Audun Moener er enig: – Vi bør bli flinkere til å etterspørre kvinnelige talenter

Leder for DNB-advokatene, Audun Moen, er enig med Teigum i at banken og andre innkjøpere av juridiske tjenester bør bli flinkere til å etterspørre kvinnelige talenter.

– Advokatrelasjoner er «sticky» i den forstand at oppdragsgivere gjerne oppsøker advokaten de brukte i «forrige runde», sier han.

Betyr det at du og dine folk stort sett henvender dere til de samme advokatene hver gang?

– Det er nok tendenser til at mange gjør det. DNB kjøper advokattjenester på egne og kundenes vegne for mellom 150 og 200 millioner kroner i året. Det betyr at mange er involvert når vi setter ut slike oppdrag. Derfor må vi nok bli tydeligere internt på at vi bør engasjere flere kvinnelige advokater. Det holder ikke at et lite knippe i DNB er opptatt av problemet. Her har vi nok en jobb å gjøre, innrømmer han.

Spiller ballen tilbake

Samtidig spiller Moen i DNB ballen tilbake til Teigum i Thommessen:

– Advokatfirmaene kan også spille en viktig rolle ved å presentere de kvinnelige advokatene for oppdragsgiverne, sier han. Moen nevner noen stikkord: inkludering i team, salgspitcher og annen relasjonsbygging.

– Hierarkiet i advokatfirmaene og økonomiske insentiver kan også virke hemmende på at vi kommer i kontakt med de kvinnelige advokatene og kan involvere dem, legger han til.

Store lønnsforskjeller

Selv om flere kvinner enn menn nå utdanner seg til jurister, tjener mannlige forretningsadvokater i advokatfirmaene langt mer enn kvinnelige. Ifølge Advokatbladet fra desember 2018 viste Finansavisen JUS’ siste årlige oversikt over landets best betalte forretningsadvokater at lønnsforskjellene er betydelige, også blant de yngste advokatene. Snittlønnen til de best betalte mannlige forretningsadvokatene under 35 år er hele 1,6 millioner kroner høyere enn for kvinnelige forretningsadvokater i samme aldersgruppe.

Kan dette være et resultat av – og et bevis på – at mannlige forretningsadvokater får flere og mer prestisjefylte oppdrag enn kvinnelige forretningsadvokater?

– Denne undersøkelsen kjenner jeg ikke, og jeg kan derfor ikke kommentere den. Men i bransjen fungerer det etter min erfaring slik at advokater de første årene får en relativt normert lønn. Hva de får, varierer litt fra firma til firma. Lønnsutviklingen for ansatte vil etter noen år i større grad være en funksjon av inntektene de genererer, forklarer Teigum.

Her kan du også lese om kapitalgapet mellom kvinner og menn og hvordan spare smartere

 

Advokatfirmaene må gjøre sitt

 

Hun er enig med Moen i at advokatfirmaene må gjøre sitt for at flere kvinner skal kunne komme seg opp og fram. Først og fremst ved å legge til rette for at advokater, både kvinner og menn, kan kombinere familie med jobb samtidig som de har en interessant karriereutvikling.

– Vi må sørge for å ha tilstrekkelig bemanning, god prosjektledelse og gode digitale verktøy så advokatene kan jobbe effektivt, samarbeide med alle involverte og unngå unødvendig tidspress. Advokatkontorene må alltid være beredt til å gi kundene service, men med god planlegging skal det ikke være en praktisk utfordring.

 

Ønsker å skape en kvinnelig sjef

 

Teigum ønsker å minne om at alle kan bidra til økt likestilling på ulike måter.

– Det er viktig at vi unngår å diskriminere ubevisst. Det er menneskelig – og trygt – å gjøre som vi alltid har gjort. Derfor må vi minne oss selv og kundene våre om å være bevisste når du setter sammen teamene i de enkelte sakene. Derfor vil hun oppfordre kundene til å etterspørre kvinner i teamene og gjerne ta med unge fullmektiger.

– Tilby også evaluering. Det vil de vokse på. Det gjelder både kvinner og menn. Og glem ikke å gi referanser.

Selv har Teigum seg som mål å skape seg en kvinnelig sjef.

– Kan du tenke deg en mer motiverende oppgave enn å utvikle din egen kvinnelige sjef? Flerre burde sette seg det som mål, oppfordrer hun.