Fortrinnsrettsemisjoner

Generelle spørsmål og svar

 1. Hva er en emisjon?
  En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet utsteder nye aksjer til de som allerede eier aksjer i selskapet og/eller til noen som ikke eier aksjer i selskapet fra før.
     
 2. Hva er en tegningsrett?
  En tegningsrett gir deg rett til å få tildelt nye aksjer i en emisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn aksjekursen i markedet.
           
 3. Hva må jeg gjøre for å få en tegningsrett?
  Alle som var aksjonærer på et bestemt tidspunkt vil automatisk få tildelt tegningsretter ved en fortrinnsrettsemisjon. Det opplyses i dokumentasjonen for emisjonen hvor mange eksisterende aksjer som gir én tegningsrett.
          
 4. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen?
  Tegningsrettene vil slettes ved utløpet av tegningsperioden. Dersom du ikke har benyttet deg av dine tegningsretter innen utløpet av tegningsperioden vil de bortfalle og dermed miste sin verdi.
          
 5. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene?
  I tegningsperioden vil tegningsrettene (normalt) være notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter ved å kontakte DNB Markets.
           
 6. Kan jeg tegne meg for flere aksjer enn jeg har tegningsretter til?
  Du kan tegne deg for flere aksjer enn du har tegningsrettigheter til. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av aksjer som dekkes av de tegningsrettene du har ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs. Disse gir deg rett til å tegne deg for ytterligere én aksje pr. kjøpte tegningsrett.
          
 7. Hvordan betaler jeg for de nye aksjene?
  Når du tegner aksjer via internett eller via den fysiske tegningsblanketten vil konto for belastning bli registrert. Den angitte bankkontoen vil bli belastet på en fastsatt dato som er oppgitt i prospektet og på tegningsblanketten.
          
 8. Kan jeg trekke tilbake tegningen etter at den er sendt?
  Nei, tegningen er bindende.

 

Kontakt DNB Markets
Tlf. 23 26 80 20
E-post: retail@dnb.no

Vilkår og avtaler

Pågående emisjoner

Arkiv emisjoner