Exchange Traded Products (ETP) er en fellesbetegnelse for børshandlede produkter som ETF (exchange traded funds) og ETN (exchange traded notes).
Ønsker du å vite mer om ETF
Et Exchange Traded Fund (ETF) er et fond bestående av aksjer og andre verdipapirer med det formål å følge kursen til en underliggende indeks. 
ETF
Ønsker du å vite mer om ETN
En Exchange Traded Note (ETN) gir deg mulighet til å investere i en rekke spennende markeder. Våre ETN-er er notert på Oslo Børs og kan kjøpes like enkelt som en aksje.
ETN
Opplæring på web-TV
Se DNB Markets' meglere forklare hva ETP-er er.
Opplæring

Velg eksponering

Aksjer Indekser Råvarer

Ditt markedssyn

Positivt Negativt

Kontakt Aksjehandel/-analyse
DNB Markets
08940
Åpningstid:
Hverdager 07.30 - 22.10

DNB Markets

Vilkår og avtaler

Verdiutvikling

Verdiutvikling ETN*Kurs er verdi ved forrige børsdags close, henholdsvis akkumlert verdi for ETNer og net asset value for ETFer.