Investeringsprodukter

Alternative investeringer inkluderer en lang rekke produkter som gjør det mulig for investorene å tilpasse sin totale investeringsportefølje slik at man oppnår et best mulig forhold mellom avkastning og risiko.
Alternative investeringer til de tradisjonelle aktivaklassene aksjer, obligasjoner og pengemarkedet har økt kraftig i popularitet i Norge. Årsaken til dette henger trolig sammen med det volatile aksjemarkedet vi har sett etter finanskrisen og den lave avkastningen som renteplasseringer gir for tiden.
 
Hvorfor alternative investeringer?
Den viktigste grunnen for en investor til å utvide sin portefølje med alternative investeringer er å gi et best mulig forhold mellom avkastning og risiko. Det finnes ingen fasitsvar på hvor stor andel av en investors totale portefølje som bør utgjøres av alternative investeringer. Alternative investeringer omfatter produkter med svært ulike egenskaper og kan således fungere som en erstatning for eller et tillegg til tradisjonelle investeringer i aksjer og renter.
» Les mer om alternative investeringer
 
Velg din avkastningsprofil
Uansett om du er mest opptatt av sikkerhet, høy avkastning eller noe midt i mellom, finnes det investeringsprodukter som passer for deg. Vi tilbyr alternative investeringer fra DNB Markets som er Norges største verdipapirforetak og er ledende innen analyse og tilrettelegging innenfor en rekke spennende markeder.
» Les om valg av avkastningsprofil

Våre investeringsprodukter

Kapitalbeskyttede produkter
Lenke
Kredittprodukter
Lenke
Eiendomsinvesteringer
Lenke
Børshandlede produkter
Lenke
Private Equity
Lenke
Warrants
Lenke
Kontakt Servicedesk Investeringsprodukter