Kapitalbeskyttede produkter passer for de som ønsker mulighet for avkastning fra ulike finansmarkeder, samtidig som man har en sikkerhet mot tap på sitt investerte beløp.

Kapitalbeskyttelsen og den store variasjonen i hvilke markeder man kan få en eksponering mot gir investorer en enkel mulighet til å tilpasse sine investeringer i henhold til ønsket risiko- og avkastningsprofil.
 
Forskjellen på en BMA og en Indeksobligasjon er at en BMA er ett bankinnskudd hvor det (normalt) ikke betales renter på bankkontoen, mens en Indeksobligasjon er en obligasjon (normalt) uten rente. I stedet for å motta renter på innskuddet/ obligasjonen, vil man få en eksponering mot ett eller flere finansmarkeder slik at man kan ta del i kursutviklingen i dette markedet.
Kontakt Servicedesk Investeringsprodukter