Fiskeri og havbruk

Fiskestim
Vi har internasjonal tilstedeværelse, og er stolte av at mange av verdens ledende sjømatselskaper velger oss som finansiell partner.
I tillegg til finansiering tilbyr DNB et bredt spekter av bedrifts- og investeringstjenester.

Vi har god internasjonal tilstedeværelse gjennom våre kontorer i London, New York, Santiago de Chile og Singapore.

Fiskeri og Havbruk er et satsingsområde i DNB og en av de viktigste bransjene i vår internasjonale strategi. Basert på vår omfattende kunnskap og erfaring har vi et langsiktig perspektiv og engasjement til sjømatnæringen.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Tjenestene vi tilbyr

 

Contact us:

Bergen
Solheimsgaten 7C
5058 Bergen
Tlf: (+47) 915 04800London
8th Floor,
The Walbrook Building
25 Walbrook
London EC4N 8AF England
Tlf: +44 20 7621 1111
  
New York
200 Park Avenue, 31st Floor
New York, N.Y. 10166-0396
USA
Tlf: + 1 212 681 3800


Santiago de Chile
Magdalena 140, 19th Floor, Las Condes
Santiago, Chile
Tlf: +56-2 923 0100
Singapore
8 Shenton Way, #48 -02,
Singapore 068811
Tlf: +65 6220 6144