I DNB er vi opptatt av å opptre ansvarlig og bærekraftig. Våre fond investerer ikke i tobakk, pornografi, kontroversielle våpen, selskaper med vesentlig virksomhet innen kull og oljesand eller selskaper som er i brudd med internasjonale standarder og normer. 

Se listen over hvilke miljøfond som har fått ny pris

Miljøfond

Fondsnavn Gammel pris Ny pris
DNB Miljøinvest 1,75 % 1,50 %
DNB Grønt Norden 1,75 % 1,40 %
DNB Global Lavkarbon 0,75 % 0,60 %
DNB Barnefond 0,50 % 0,40 %
DNB Low Carbon Credit Nytt fond 0,50 %

*Pris er i denne sammenheng brukt som benevnelsen for årlig forvaltningshonorar. 

DNB Miljøinvest (globalt aksjefond)

gronne blader

Investerer i selskaper som bidrar til å redusere klimautslipp.
  • Hovedtemaene er fornybar energi og energieffektivisering
  • Fokuserer primært på energirelaterte klimautslipp
Forvaltningshonorar: 1,50 % pr. år

» Kjøp DNB Miljøinvest

» Kjøp DNB Miljøinvest R-klasse
Lavere årlig fastpris, men med tillegg av et resultatbasert honorar. 

DNB Grønt Norden (nordisk aksjefond)

blader i sollys

Investerer i selskaper som bidrar til å løse miljøproblemer.

  • Investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp
  • Investerer ikke i våpen, alkohol eller spillselskaper 
Forvaltningshonorar: 1,40  % pr. år

» Kjøp DNB Grønt Norden
 

DNB Global Lavkarbon (globalt aksjefond)

hengekoye

Globalt aksjefond med lavt karbonavtrykk og fritt for investeringer i fossil energi.
  • Investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp
  • Investerer ikke i våpen, alkohol eller spillselskaper
Forvaltningshonorar: 0,60 % pr. år

» Kjøp DNB Global Lavkarbon

DNB Low Carbon Credit (globalt obligasjonsfond)

boble

Globalt obligasjonsfond med lavt karbonavtrykk og inneholder obligasjoner som finansierer grønne prosjekter. 
  • Fritt for obligasjoner som finansierer fossil energi
  • Investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp
  • Investerer ikke i våpen, alkohol eller spillselskaper
Forvaltningshonorar: 0,50 % pr. år

» Kjøp DNB Low Carbon Credit